پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ رسانه های گروهی و خبرسازی جعلی

 

نوشته: دکتر محسنی استاد دانشگاه

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟

با مقدار کمی وقت و ذره ای بررسی مشخص می شود ادعای  آقای ی در مجله هرمزگان 11/2/89 و تکرار آن در سایتها و رادیو تلویزیون و همچنین در خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902070148

 کذب بوده و انتشار اینگونه ادعاها، بدون جستجوی در اینترنت و یا تحقیق از نهادهایی که در ثبت روز ملی خلیج فارس نقش داشتند و بدون هرگونه مستندات اعطای لقب مبتکر پیشنهاد دهنده نام ملی خلیج فارس از سوی وزیر محترم سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نوعی  ساده نگری در ثبت رویدادها و ضربه مهلکی به کارهای پژوهشی است.

 { قبل از اینکه چنین ایده ای در اسفند 83 به ذهن نامبرده خطور کند روز ملی خلیج فارس از سال 1381 رسانه ای شده بود و در آبان ماه سال 1383  و بدنبال انتشار کتاب "خلیج فارس  نامی کهن تر از تاریخ و میراث فرهنگی" که سه هزار جلد آن رایگان برای وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای کشوری و نما یندگان  مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود طبق اسناد موجود در جلسه های متعدد از جمله در کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی سازمان نقشه برداری در جلسه ای با حضورمعاون اول رئیس جمهور وقت ، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت و در اداره کل حقوقی و کمیته خلیج فارس وزارتخارجه در جلسه شورای فرهنگی شهرداری تهران و در سازمان جغرافیایی به بحث گذاشته شده بود.

از سال 1383 که دفاع از نام خلیج فارس مقبولیت عمومی یافته است  گاهی در گوشه و کنار شنیده می شود که افرادی خود را مبتکر روز ملی خلیج فارس و یا این موضوع یا آن پیشنهاد معرفی می کنند و رسانه های گروهی نیز بدون صرف کوچکترین تحقیق لازم و پرسش از نهادها و سازمانهای زیربط آن را رسانه ای می کنند. این گونه امور در تمام تاریخ ما رایج بوده است حتی ما کوچکترین نامی از افرادی که از سال 1324 بطور جدی بدنبال ملی شدن صنعت نفت بودند را هرگز نشنیده ایم .

اگر کسانی خود را مبتکر طرحهایی بدانند که در آن نقشی نداشته اند در نگاه اول اهمیت ندارد اما مشکل برای آیندگان است که لازم است خوب و درست قضاوت کنند.

 امر کپی برداری کامل یک تحقیق و عوض کردن نام نویسنده در کشور یک امر رایج است.

 می دانیم که در طول سالیان گذشته افرادی در  گمنامی تمام و بدون هیچگونه چشم داشت صرفا به عنوان وظیفه و مسئولیت ایرانی بودن  وبرای ادای دین به هزاران ایثارگری که در حراست از این مرزم و بوم جانفشانی کرده اند  ،در دفاع از نام خلیج فارس و میراث فرهنگی در مقابل رسانه های بیگانه کوشیده اند. یکی از آن افراد سخت کوش دکتر عجم است که  سالها است که نام خلیج فارس را در رسانه های عربی رصد کرده و تحریف کنندگان نام خلیج فارس را با مجادله  مجاب می کند از سال 1379 که اینترنت در ایران رایج شده است تقریبا روزانه  این نام را در رسانه های عرب رصد نموده و به تحریف کنندگان پاسخ  داده است  وی دوستان و دشمنان این نام را بخوبی می شناسد و ناگفته های زیادی در این خصوص دارد.

در سال  1381   پاسخ  به مقاله ای در روزنامه اهرام (به همت عبدالناصر امروز خلیج فارس وجود ندارد) را نوشته بود و از من که سردبیر مجله صنعت  بودم برایش چاپ کنم در مجلاتی که من می شناختم امکان چاپ نیافت ولی سرانجام روزنامه همشهری حاضر شد آن را تحت عنوان"  خلیج ایرانی "  16تا 27 شهریور 1381  چاپ کند البته با حذف بخش راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس در این مقاله  که اولین دفاعیه چند شماره ای ویژه  دفاع از نام خلیج فارس در تاریخ  مطبوعات کشوربود  روز ملی برای خلیج فارس هم مطرح شده بود . 15 شماره این روزنامه توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون سیاست خارجی و کمیسیون فرهنگی  مجلس شورای اسلامی تحویل شد و اولین اقدام عملی برای دفاع از نام خلیج فارس برداشته شد و منجر به صدور دو بخشنامه از سوی  معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از نام خلیج فارس در اسفند 1382 و اردیبهشت 1383 گردید. همزمان مطالب سلسله گفتار مذکور به همراه مقاله ای با عنوان برای دفاع از نام خلیج فارس چه باید کرد؟ که یکی از بندهای آن پیشنهاد ثبت  روز ملی خلیج فارس بود دردیماه 81  منتشر شدhttp://parssea./

 وبر روی اینترنت قرار گرفت. وی در دومین همایش همایش ژئوماتیک اردیبهشت 1382 تهران - سازمان نقشه برداری کشور دبیرخانه کمیته بکسان سازی نامهای جغرافیایی/ اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فراروی.چه باید کرد؟ ص 36-37 مجددا ایده  راهکارها روز خلیج فارس را برای حضار تشریح کرد. مقاله ایشان به عنوان پژوهش برتر کنفرانس معرفی شد

http://persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=826

http://www.parsijoo.ir/scholar-sitemap/scholar-283.html

 

http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_74.html

 

http://irandanesh.febpco.com/DetEssay.aspx?codeEssay=46888

 

  ایشان با پسوند نام خود زیبد در تاریخ 6/9/2003  برابر با 15 شهریور81 پیشنهاد روز ملی خلیج فارس در ستون پیام ها و چث  سایت پرشن گلف آنلاین  را به بحث عمومی گذاشت و ماههای روی آن گفتگو  و حتی تغییر نام اتوبان قم به خلیج فارس  بحث شد 

http://www.persiangulfonline.org/

ماحصل و نتیجه گیری از گفتگوها در مورد  تصویب روز ملی خلیج فارس در  24 اوت 2004   دوم شهریور 1383 طی مقاله ای منتشرشد:

http://www.persiangulfonline.org/takeaction/pr012805.htm

این مقاله برای سایت ریاست جمهور و سخنگوی وقت دولت و وزارت امورخارجه و شهرداری تهران ارسال شد.

تا  سال 1381 حتی یک جمله در دفاع از نام خلیج فارس در اینترنت به هیچ زبانی وجود نداشت تا سایت پرشن گلف آنلاین منتشر شددکتر عجم  طی مقاله ای در دومین همایش نقشه برداری ژوئوماتیک  کشور- 2001 برابربا 1382 

 

که به عنوان مقاله برتر همان زمان در سایت سازمان نقشه برداری منتشر شد.

http://www.ngdir.ir

http://www.civilica.com/

 و مجدد در حاشیه سخنرانی در اولین همایش کارتوگرافی خلیج فارس دانشگاه تهران اردیبهشت  1383   به اهمیت پاسداری از نام خلیج فارس و راهکارهای یازده گانه  از جمله روز ملی برای خلیج فارس اشاره نمود.

http://www.farsnews.net

ایشان برای اولین بار سال 2002 صفحه ای در ویکی انگلیسی و در سال 82و 83 به ترتیب در ویکی عربی و فارسی صفحه ای برای دفاع از نام خلیج فارس باز کرد. دوستان گمنام  زیادی در نگهداری این صفحات تلاش ستودنی  در مقابل دشمنان این نام به عمل آوردند و اولین صحنه نبرد بر سر نام خلیج فارس در ویکی انگلیسی، سال 2003 و سپس در ویکی عربی انجام شد و دشمنان این نام وادار به عقب نشینی شدند تا اینکه موضوع نشنال جغرافی در آبان ماه 1383 و حماسه اینترنتی ستودنی جوانان ایرانی وتومار (پتیشن آنلاین) 120 هزار امضایی  و دهها هزار ایمیل اعتراضی به این موسسه پیش آمد.

کتاب خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ که از یک نسخه های آن به وزارت امورخارجه(اداره کل اسناد، اداره کل خلیج فارس ، اداره کل حقوقی و دفتر مطالعات ) برای چاپ تحویل شده بود بصورت آنلاین منتشر و شهریور 1383  در 3 هزار نسخه منتشر شد تمامی نسخه های آن رایگان به وزارتخانه ها موسسات علمی آموزشی و از جمله 500 نسخه  برای  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سازمان نقشه برداری،سازمان جغرافیایی،  دانشگاهها و موسسات ارسال   شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه 91 و 92 کتاب به راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس اختصاص دارد که پیشنهاد روز ملی خلیج فارس مجددا در آن مطرح شده است.

مطالب آنلاین کتاب مذکور بارها و بارها کپی برداری شده و در روزنامه ها منتشر شده است اما نویسنده اصلی هیچگاه  به این کپی کردن ها اعتراضی نداشته است چون هدف اصلی اطلاع رسانی در خصوص اهمیت این نام کهن بوده است و به همین دلیل  نویسنده بیشتر مقالات خود را در خصوص اهمیت نام خلیج فارس تا سال 1384 بدون نام منتشر نموده است.

در آبان 1383 بدنبال مشاورهای متعدد و تبادل ایمیلهای توجیهی میان اعضا و مدیران سازمان خلیج فارس آنلاین در مورد روز مناسبی برای اعلام روز ملی خلیج فارس از جمله دکتر مجتهد زاده و جواد فخار زاده سرانجام طی نامه ای در دوم بهمن 1383  که در وب سایت و روزنامه شرق  نیز منتشر شد از ریاست جمهور خواستند تا در پاسخ به احساسات ایران دوستانه طرفداران  نام خلیج فارس (که از همه طیف های قومی ایران هستند)روز 9 آذر را به عنوان روز ملی خلیج فارس نام گذاری نمایند.  این نامه برای نهایی شدن نظر کارشناسی از سوی سخنگوی دولت و معاون ریاست جمهور به شورای عالی خلیج فارس در وزارت امورخارجه ارسال شد وکلیت موضوع مورد پذیرش کارشناسان و اعضای شورا قرار گرفت اما در خصوص روز 9 آذر توافق عمومی حاصل نشد  تا  اینکه  توافق همه کارشناسان در شورای عالی انقلاب فرهنگی ، کمیسیون فرهنگی مجلس و کمیته فرهنگی هئیت دولت با روز شکست پرتغالی ها به عنوان روز ملی خلیج فارس حاصل گردید و در  بیست و دوم تیر 1384 این روز بطور رسمی به عنوان روز ملی خلیج فارس به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. که البته خوب است بصورت یک لایحه کامل حمایتی از سوی هئیت دولت به مجلس نیز ارایه شود و بصورت قانون نیز درآید.   

http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8302020084

نمونه ای از مباحثات بر سر روز ملی خلیج فارس به همراه تاریخ ثبت شده در اینترنت:

http://www.persiangulfonline.org/asp/forum1/display.asp?messageNo=1&threadID=193

  <!--[if !vml]--><!--[endif]--> dedecate a day to persian gulf by zeebad on 9/6/2003 12:35:59 AM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Farhad on 9/12/2003 3:48:26 AM.
     <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedicate a day to persian gulf by Shahriar Saeedy on 9/12/2003 6:15:13 PM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedicate a day to persian gulf by barzan on 9/17/2003 4:25:18 AM.
           <!--[if !vml]--><!--[endif]--> persia by behzad on 3/14/2005 4:10:51 AM.
     <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Javad Fakharzadeh on 9/17/2003 9:49:07 PM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Homan on 9/20/2003 3:59:17 AM.

The following message (subject: Re: dedecate a day to persian gulf/ rename all high way ) was posted by M, on 9/30/2003 6:11:27 AM.

On the  29 Esfand FOR THE  first year comemoration of persian gulf  day  I request   all Iranian to rename all high ways to the south part of iran as The “persian gulf”  road for example in tehran the express way to south is called otuban tehran -Qom .
we can call it otuban darya e pars.

تفسیر روزنامه شرق ١۴/١٢/١٣٨٣

روز خلیج پارس

حضور محترم حجت الاسلام آقاى محمد خاتمى
رئیس جمهور گرانقدر جمهورى اسلامى ایران
عالیجناب
ما امضا کنندگان زیر به نمایندگى از طرف سازمان (دفاع از) خلیج پارس www.persiangulfonline.org به دلیل اهمیت ویژه اى که این دریا در زندگى کشورمان داشته و دارد و به دلیل حساسیت هاى فوق العاده اى که به تازگى نسبت به موجودیت ایران در خلیج پارس به وجود آمده است رسماً تقاضا داریم که روز خاصى به عنوان «روز خلیج پارس» روى تقویم ملى کشورمان مشخص شود.سال هاى چندى است که سازمان ما تلاش خود را وقف دفاع از نام تاریخى خلیج پارس (Persian Gulf) کرده و در مبارزات اخیر علیه تلاش بنیاد نشنال جئوگرافیک در زمینه تغییر نام خلیج پارس و شمارى از جزایر ایرانى در آن دریا، پیشگام و پرتلاش بوده است. در حقیقت شمارى از اعضاى ما حدود چهل سال است که در این راستا گام برداشته و تلاش کرده اند. اخیراً دولت جنابعالى به گونه سازنده اى در این مسیر فعال بوده و در دفاع از نام تاریخى خلیج پارس دست به اقدامات سودمندى زده است. در حمایت از این سیاست بوده است که دولت جنابعالى ترجیح داد تلاش و کوشش مثبت را جانشین سکوت غیر سودمند سازد و براى خنثى کردن توطئه هاى دیگران علیه هر آنچه به میراث گرانبهاى ایران مربوط مى شود قامت آراسته کند.اخراج نماینده نشنال جئوگرافیک از ایران و ممنوع کردن ورود نمایندگان آن بنیاد به ایران به دلیل اقدام تجاوزکارانه علیه نام راستین خلیج پارس و حقوق سرزمینى ایران در آن دریا نمونه بارزى از این جهت گیرى سیاسى مثبت دولت جنابعالى بوده است. 
  ما سپاسگزار دولت آن عالیجناب خواهیم بود اگر پیشنهاد سازمان ما در زمینه تعیین و تثبیت یک روز مشخص روى تقویم ملى کشور عزیزمان به منظور بزرگداشت اهمیت خلیج پارس در رابطه با حیات سیاسى و اقتصادى ایران، به عنوان «روز خلیج پارس» مورد حمایت قرارگرفته و به عمل درآید. سازمان ما روز نهم آذرماه را که سالروز پیروزى ملت ایران در بازگرداندن جزایر تنب و ابوموسى به حاکمیت و مالکیت تاریخى ایران است، براى این منظور برگزیده است.این روز ویژه در یک پروسه دموکراتیک از میان چند پیشنهاد دیگر به تصویب اکثریت قاطع اعضا و دیگر علاقه مندان قرار گرفته و از این پس به عنوان «روز خلیج پارس» مورد بزرگداشت آنان خواهد بود.ما به حمایت و تایید این پیشنهاد از سوى آن عالیجناب که حمایتى بسیار مهم و کارساز خواهد بود متکى بوده و از هم اکنون سپاس فراوان خود را پیشکش آن عالیجناب مى کنیم.
ارادتمند
•دفتر هیات اجرایى
دکتر محمد علا استاد دانشگاه ایالتى کالیفرنیا و رئیس هیات مدیره سازمان هاى خلیج فارس (PGO) و میراث ایران(Iran Heritage)
جواد فخارزاده
•مدیر عامل سازمان خلیج فارس- PGO
•هیات مشاوران سازمان خلیج پارس
دکتر پیروز مجتهدزاده- استاد دانشگاه- ایران و بریتانیا
دکتر کاوه فرخ- استاد دانشگاه- کانادا
دکتر داوود رهنى- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر حمید زنگنه- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر محمد نواب- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر فرهنگ مهر- استاد ممتاز
تریتا پارسى- رئیس شوراى ایرانیان آمریکایى NIAC
•روابط عمومى
امیر نقشینه پور- کالیفرنیا
مسعود ناصرى- میشیگان
•پژوهش و انتشارات
دانیال پورکسالى- ویرجینیا
 اکبرزاده- سخنگو در ایران
•اعضاى افتخارى
پروفسور ریچارد نلسون فراى- استاد ممتاز و موسس مرکز خاورمیانه دانشگاه  هاروارد
ترنس وارد- مولف کتاب «در جست وجوى حسن»

 
 

The following message (subject: dedecate a day to persian gulf) was posted by zeebad, on 9/6/2003 12:35:59 AM.

suporter of the heritage Name of  the persian gulf  have decided to annonce 19 March( 29Esfand)as persian gulf day because on this day 1329= 1950
lawfuly wealth and oil of Iranian coast in Persian Gulf had returned to iranian nation. and this lawful act angered BP and UK representative in persian gulf so that they deceided unlawfuly to change a heritage name that have the roote in ansiant history for revenge.
for  more info please  refer to the article (conspiracy to change a heritage name2001) persian gulf.

 

The following message (subject: Re: dedecate a day to persian gulf) was posted by Javad Fakharzadeh, on 9/17/2003 9:49:07 PM.

 I agree to dedicate the March 19 as the Persian Gulf Day. England and their puppets cannot change the spirit of a nation for selfish reasons. History will record their misbehavior and it will hunt them like a bumerange.

 

Letter to President Khatami about Persian Gulf Day

Persian Gulf Day: November 30 (9 Azar) (31 August, 2004)


فردی که مدعی شده است در زمستان 83 این ایده به ذهنش رسیده و آن را برای استانداری هرمزگان فرستاده است باید بداند که موافقت اولیه  با روز ملی خلیج فارس از سوی سخنگوی وقت دولت و همچنین معاون اول رئیس جمهور در آبان 83 اخذ شده بود تنها نکته باقی مانده موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعیین یکی از سه روز پیشنهاد شده  بود. در این خصوص نامه اعلام وصول کتاب آقای عجم از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 24 آبان 83 و رئیس مجلس شورای اسلامی در 25 آذر و نیز اعلام وصول کتاب ارسالی ایشان به سازمانها و وزارتخانه های دیگر نیز جزو اسناد ما است . در بهمن ماه 83 روزنامه شرق، نامه مورخ 2 بهمن 83  مشاوران پرشن گلف آنلاین را خطاب به رئیس جمهور برای ضرورت نام ملی خلیج فارس  منتشر نمود. http://www.persiangulfonline.org

 خوانندگان  رسانه های گروهی  بخوبی می دانند که نام گذاری  روز ملی خلیج فارس ناشی از اراده جمعی و عمومی ایرانیان بود و هیچ فرد و یا سازمان و نهادی حق مصادره آن را بنام خود ندارد.   

دکتر محمدرضا محسنی ناشر کتاب خلیج فارس نامی کهن و میراث فرهنگی در سال 1383

کتاب مذکور سال 1388 با مقدمه دکتر پیروز مجتهد زاده تحت عنوان اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان منتشر شده است.

 

 

از جعل نام خلیج فارس توسط پان عربیستها تا جعل مبتکر روز ملی خلیج فارس در هرمزگان

 

تصویب روز ملی خلیج فارس یک روند چند ساله داشت و ناگهانی صورت نگرفت. دولت در سال 1382 و 1383 سه مصوبه گذراند تا در نهایت سال 84  نام گذاری نهایی و اعلام شد.

از جعل نام خلیج فارس توسط  پان عربیستها  تا  جعل مبتکر روز ملی خلیج فارس در هرمزگان

کسی که در استان هرمزگان  چه مدیر  ارشاد هرمزگان و یا هر فرد دیگری  در هر ارگانی ، بدون هیچگونه اطلاع از سوابق امر و بدون تحقیق از ارگان های تصمیم گیرنده  گول یک جوان جویای نام را خورده و به او جایزه مبتکر نام خلیج فارس داده  باید آن مقام آدم بسیار ساده لوح و ناآگاه و یا نادان  باشد  چون اینگونه اقدامات باید با نامه نگاری و استعلام  از صحت درستی اعای  موهوم نامبرده صورت بگیرد.

واقعیت این است که زمانی که من و افراد فراوانی مثل ما برای پاسداری از میراث فرهنگی و نام خلیج فارس هزینه می کردیم کتاب و جزوه رایگان توزیع و تکثیر می کردیم و پیگیر موضوع در ادارات دولتی بودیم و گروه ایمیلی و پتیشن تشکیل می دادیم هرکز فکر نمی کردیم روزی این پیشنهادات عملی شود اصلا فکر نمی کردیم کسی بیاید خود را مبتکر روز ملی خلیج فارس بنامد و جایزه هم بگیرد  اصلا تا حالا این همه روز ملی  و روز جهانی در تقویم ثبت شده احدی تا حالا ادعا نکرده که مبتکر ان روز بوده است اما در مورد نام خلیج فارس  فرد دروغ گویی  و جاعلی پیدا شده بدون سند و مدرک و با ادعای واهی خود را مبتکر روز ملی خلیج فارس می نامد و وزارت ارشاد و مطبوعات هم بدون سوال از حتی مقامات تصمیم گیرنده در آن زمان و بدون بررسی ادعاهای این آقای مدعی ، او را مبتکر روز ملی خلیج فارس معرفی می کنند !

زهی بی شرمی و بی شرفی فرهنگی ؟!  لا اقل یکبار از افرادیکه در آن کمیته و آن جلسه شورا حضور داشتند و پرونده را برای تصویب به جلسه آوردند سوال می کردید   لا اقل به سخنان اعضای کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی  و کمیته خلیج فارس  که متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه بود یکبار گوش می دادید. ببینید گزارش توجیهی آن بر چه مستنداتی استوار بوده است.آقایی که در خبرگزاری فارس  اصرار داری  که  مبلغ ادعای واهی  جاعل قلابی مبتکر نام خلیج فارس باشی  لا اقل به آرشیو خبری خودت مراجعه کن. خبر پایین صفحه مربوط به سال  1383 بعد جاعل مبتکر  روز ملی خلیج فارس را معرفی  کن.   

خبرگزاری باید حرفه ای عمل کند اگر فردا محکمه ای برپا شد چه مدارک و مستنداتی برای ادعای واهی ات داری . هیچ می دانی این نگارنده از ابتدا عضو کمیته خلیج فارس  و کمیته یکسان سازی بوده و از معدو افراد  مطلع در کشور هستم که با تمام جزئیات پرونده  و موضوع نام خلیج فارس تخصص دارم  می دانید که در سال 1382 ما  دو مصوبه از دولت گرفته بودیم پس ادعای کذب مدعی دروغین را بر دیوار بکوبید . هیچگاه از سوی استانداری هرمزگان نامه ای در این خصوص ارسال نشده و جزو مستندات پرونده نبوده است.

خبر پایین صفحه مربوط به سال  1383 بعد جاعل مبتکر  روز ملی خلیج فارس را معرفی  کن.

چه بایــــــــــــــد کرد؟ 

این مطلب قسمت پایانی زنجیره مقالاتی از 16تا 27 مهر 1381 در روزنامه همشهری بود اولین مقاله در تاریخ ایران که ویژه دفاع ازنام خلیج فارس  در مطبوعات و رسانه ها منتشر شد.

و در سمینار ملی ژئوماتیک سازمان نقشه برداری و کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی اردیبهشت 1382..نیز بصورت سخنرانی ارایه شد......1382

نتیجه: 
هنوز در ایران افرادی که به عمق اهمیت حراست از نام میراثی خلیج فارس پی برده باشند بسیار اندک هستند هنوز زیادند افرادی که معتقدند که این نام یا آن نام چه فرقی می کند؟؟! اینگونه مسایل جزو اولویتها نیستند.

ولی چند سالی است که بویژه ادعاهای واهی امارات مسئولین را از این غفلت بزرگ بیدار نموده است. 

  در نام گذاری باید فرهنگ سازی نهفته باشد برای کشور کهنی مثل ایران بهتر است از اسامی تاریخی، اصیل و کهن ایرانی استفاده شود و نامها ریشه دار و فرهنگ ساز را انتخاب کنیم نامهای گل و گیاهان نباید جزء اولویتهای ما باشد مثلا اگر نام طبرستان را برای استان گلستان برمی گزیدیم به مراتب از نام گلستان که یاد آور قرارداد ننگین گلستان است بهتر بود. دریای خزر در طول تاریخ به اسامی گوناگونی نامیده شده که از میان آنها اسامی گرفته شده از دو قوم " کاسپ " و " خزر " به دلیل تأثیراتی که این دو قوم بر تاریخ و جغرافیای پیرامون خود داشتند بیشتر از همه متداول شده است البته نام کاسپ از قدمت و اصالت بیشتری برخوردار است و کاسپها هم عصر مادها بوده اند و یکی از اقوام ایرانی بوده اند. اگرچه نامهایی مانند بحر عجم بحر فارس و بحر دیلمان و طبرستان از شهرت برخوردار بوده اند ولی امروزه در نزد اروپائیان به " دریای کاسپین"، در بین اعراب " بحر قروین و بحر خزر " و در فارسی به " دریای مازندران , دریای شمال و خزر " شهرت دارد. 
اگر قرار باشد ازمیان اسامی غیر معروف نامی را که به منافع و ارزشهای جامعه ایرانی بیشتر نزدیک است انتخاب کنیم بهتر است نام دریای عجم و یا دریاچه فارسی را انتخاب نماییم. ولی درست است که قوم خزر و کاسپ هردو قرنها است که  حضور بارز قومی  ندارند ولی این دلیل نمی شود که ما یک نام مستمر تاریخی را تغیر دهیم و ما نباید همان خیانت و سرقت تاریخی وخطای فاحشی که استعمار و بعضی از عوامل مزدور محلی آنها در مورد خلیج فارس انجام دادند را مرتکب شویم.

ادب و عقلانیت به ما حکم می کند که از نام تاریخی خزر و کاسپین تبعیت نمایم حتی اگر چه بویژه قوم خزر علیه مسلمانان به نبرد پرداختند و آیینی غیر از آیین ما داشتند و هرچند این دو نام مطابق با منافع و ارزشهای ما نیست ولی ما باید با این کار به جهانیان و اعراب یاد بدهیم که میراثهای تاریخی و نامهایی که اجداد باستانی و نسلهای کهن انتخاب نموده اند را نباید به خاطر اغراض سیاسی تخریب و سرقت نمود. دفاع از نام خلیج فارس نیز نه بدلیل هم اسمی با ایرانیان است بلکه صرفاً بدلیل قدمت تاریخی و ارزشهای فرهنگی و تمدنی  که بر آن مترتب است می باشد چه بسا اینکه از نظر شهرت و قدمت تاریخی حتی اگر در منابع و اسناد تاریخی نام آن خلیج عربی می بود ادب حکم می کرد که ما ایرانیان همان اسم مشهور تاریخی را حفظ می کردیم. کما اینکه نام دریای عرب را در نقشه های ایران بکار می بریم در حالیکه دریای عرب نام بر آمده از دوره استعمار است.
1- اگرچه مازندران در ادبیات ایران از قدمت برخوردار است ولی نام دریای مازندران کاربرد حقوقی و سابقه ندارد. از آنجا که سابقه ای از این نام در تاریخ و ادبیات سایر کشورهای حاشیه دریا وجود ندارد لذا برای تبعیت از مصوبات کنفرانس یکسان سازی اسامی جغرافیایی سازمان ملل ، بهتر است ایران اصراری بر کاربرد بین المللی نام مازندران ننماید  و نام تاریخی خزر و کاسپین را برسمیت بشناسد.
2- در مورد خلیج فارس از آنجا که این یگانه نام در طول 3هزار سال بطور مستمر در تمام جهان مورد استفاده بوده است از همه دولتها، سازمانهای بین المللی و همه نویسندگان، روشنفکران میخواهیم که از کسانی که بخاطر دریافت پول به تخریب این نام اقدام می کنند تبعیت ننموده و به حکم ادب و احترام به میراث اجدادی خود نام این آبراه را بطور کامل و صحیح بکار برند.
به دلیل صرف هزینه های کلان و پرداخت رشوه های انبوه به مدیران بعضی از رسانه های گروهی و بدلیل حجم گسترده تبلیغات کشورهای عربی، در سالهای اخیر بسیاری ار اطلسها، دایره المعارف ها و لغت نامه ها خلیج فارس و خلیج عربی را بطور هم زمان با هم و یا فقط کلمه خلیج و یا خلیج عربی بکار برده اند و اخیراً نیز رسانه های گروهی جهان  بجای نام تاریخی خلیج فارس فقط کلمه خلیج بکار می برند. و این یعنی دفن و به خاک سپاری بخشی از هویت تاریخی یک ملت . تقریباً تمام کتب و مقالاتی که از زبانهای زنده دنیا به زبان عربی ترجمه می شوند بدون رعایت اصول مالکیت معنوی کلمه خلیج فارس در ترجمه عربی به خلیج عربی حک می شود که این سرقت علمی و تاریخی باعث زوال تدریجی نام خلیج فارس خواهد شد. متاسفانه سفارتخانه های ما و سایر ایرانیانی که در خارج هستند در این موارد و مواردی که سرقت ادبی محسوب می شود با حساسیت و حمیت برخورد نکرده اند. صدا و سیما، مطبوعات، روشنفکران ، علما و دانشمندان ما، دانشجویان ما و مقامات ما در این مورد سکوت ذلت باری داشته اند و این اجازه را به استعمار و عوامل محلی آن دادند تا به تخریب این میراث تاریخی که یاد آور گذشته پر افتخار تمدن باستانی منطقه بود بپردازند بدلیل وجود مشکلات اساسی تری مانند جنگ تحمیلی 8 ساله و پاره ای مشکلات اقتصادی و خصومت قدرتهای بزرگ در ایران بسیاری از کارهایی که در این رابطه باید انجام می گرفته است، متاسفانه یا اصلا انجام نگرفته و یا در حد ضعیف و در ابعاد محدود و با رعایت ملاحظه نرنجاندن سارقان و تخریب کنندگان این نام بوده است. در حالیکه عده ای عقیده دارند که اگر مقامات ما باحمیت و شجاعت رفتار نموده و مثلا وزارتخارجه تهدید به فراخوانی سفرای خود از اینگونه کشورها می کرد و یا ریاست جمهوری رسماً طی پیامی از همتایان خود خواستار رعایت این نام تاریخی می شد و اگر این نام مدافعان عاقلانه ای می داشت قطعاً استعمار و عوامل محلی آن تا این حد نسبت به تخریب هویت تاریخی ما گستاخانه عمل نمی کردند.

در عین حال با رعایت همه این موارد انتظار داریم مقامات ما بهوش آیند کمی از دعواهای جناحی بکاهند و زره ای هم به فکر دفاع از هویت و ریشه های خود باشند و حداقل مواردی از قبیل مسائل ذیل که برای حفظ این نام قابل اجرا است را عملی سازند و آنرا به عنوان یک پروژه ملی در سر لوحه امور قرار دهند: 
1- تهیه دفاع نامه ای جامع و کامل در خصوص نام خلیج فارس به دو زبان عربی و انگلیسی و ارسال آن به تمامی سازمانهای بین المللی و از جمله کنفرانس یکسانسازی اسامی جغرافیایی سازمان ملل ، موسسات کارتوگرافی و انتشاراتی مشهور جهان و درخواست برای قرائت و کتابت صحیح این نام.
- نام گذاری تعدادی از بلوارها و میادین اصلی شهرهای بزرگ و اتوبانهای بطرف جنوب ، نام تعدادی از کشتی ها ، زیر دریایی ها، تعدادی از دانشگاهها و دبیرستانها و فرستنده های تلویزیونی، ورزشگاهها، فروشگاه ها، فرودگاه ها و شرکتها به نام خلیج فارس پرشن گلف ، سینوس پرسیکوس و دریای پارس .
- برگزاری المپیاد بین المللی دوسالانه دانشجویی در رشته های تاریخ و جغرافیا و اقیانوس شناسی تحت نام “ المپیاد خلیج فارس ”.

 1388 روز ملی خلیج فارس1390روزملی خلیج فارس

- نام گذاری یکی از روزهای مهم بویژه روز ۲۹ اسفند  که  یاد آور ملی شدن نفت و همچنین یاد آور آغاز دو جنگ خلیج فارس و حمله آمریکا و متحدانش به عراق  است یا  روز ٩ آذر  برگشت سه جزیره به مام میهن و خروج استعمار انگلیس و  یا روز شکست  پرتغالی ها  را می توان  به نام روز بین المللی خلیج فارس نام گذاری نماییم .

 

- چاپ تمبر بین المللی با نام خلیج فارس. هر سال به مناسبت روز خلیج فارس

- برپایی غرفه ای در نمایشگاه بین المللی تهران در ایام نمایشگاه تحت عنوان غرفه صنایع دستی و ابزارهای صیادی در خلیج فارس، این غرفه می تواند با نقشه های تاریخی خلیج فارس تزئین گردد.
- نظر به اینکه بعضی شرکتهای خصوصی ایرانی در نقشه ها و برشورهای تبلیغی خود خلیج فارس را بدون نام ترسیم می کنند باید طی بخش نامه ای جلو این اقدام غیر مسئولانه گرفته شده و هیچ نقشه ای در ایران نباید بدون درج کامل نام خلیج فارس به فارسی و لاتین توزیع شود.
- برگزاری مسابقه صنایع دستی ( قالی،گلیم و جاجم بافی )خلیج فارس و اعطای جایزه به بهترین صنایعی که خلیج فارس را ترسیم کرده باشند و یا نقشه های جهان مربوط به یونانیان را بصورت قالی بافته باشند.
- برپایی نمایشگاه سالانه اسناد و نقشه های تاریخی خلیج فارس در دفتر مطالعات وزارت خارجه هر سال به مدت 20 روز.

- استان   خلیج فارس   به مرکزیت  بوشهر با نام  استان خلیج فارس

نامگذاری بعضی شهرک های تازه احداث شده در شهرهای ساحلی خلیج فارس با نام شهر خلیج فارس
- تحریم کالاهای شرکتهایی که نام جعلی بکار می برند مانند نشریات  انگلیستان  و نشریات فلیپس 
- نظر به اینکه در کشورهای عربی ماهنامه هایی تحت عنوان تحقیقات علمی خلیج عربی و یا باستان شناسی و بیولوجی در خلیج عربی منتشر می شود لازم است که وزارت ارشاد از ماهنامه های علمی که در ارتباط با محیط زیست و یا مسائل و موجودات دریایی هستند بخواهد که پسوند های همانند “خلیج فارس، دریای پارس، پرشن گلف ، سینوس پرسیکوس ویا وازه های مشابه استفاده کنند. اینها بخشی از اقدامات عملی است که می توان انجام داد هر یک از امور فوق را وزارتخانه و یا سازمان مربوطه می تواند انجام دهد و هماهنگی این امر می تواند به کمیته یکسان سازی اسامی در سازمان نقشه برداری واگذار گردد تا با کمک سازمانهای دولتی ذیربط به این امور بپردازد................ 1381.  ٢۶/٧/٨١.  منتشر شده   : ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۱۱ 

منتشر شده در وبلاگ دریای پارس .   

 انتشار مقاله مذکور در وب سایتهای مختلف در سال 1381تا 83 که هنوز در بعضی سایتها وجود دارد.

عجم، محمد، 1382، اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت، پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فرا روی، همایش ملی ژئوماتیک 1382، تهران، سازمان نقشه برداری کشور،

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (عجم، محمد، 1382)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

متن مقاله همایش ملی ژئوماتیک اردیبهشت ۱۳۸۲ راهکارها ص 36-37 وب سایت مطالعات خلیج فارس [۷]

http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=826

خبر خبرگزاری فارس از همایش خلیج فار س    1382       که در آن ایده راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس و روز ملی خلیج فارس مطرح شد:

ویژه نامه ها - شماره : 8302020084  مورخ   83/02/03 - 16:33

یک پژوهشگر در همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس:

تغییر نام مکانی جغرافیایی در ایجاد تهدید امنیت ملی موثر است

خبرگزاری فارس:

یک پژوهشگر گفت: تغییر نام یک مکان جغرافیایی در ایجاد تهدید برای امنیت ملی و هویت تاریخی یک کشور موثر واقع می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، محمد عجم ، که امروز در اولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس قرن 16-18 در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، افزود: نامهای جغرافیایی کشورها، دریاها و رودخانه‌ها مشخص کننده حاکمیت ، حوزه قلمرو و نظام اداری ، سیاسی ، باورها، آرمانها، سرگذشت ملی، تاریخی و ایدئولوژیکی ملتهای تابعه می باشد. وی تصریح کرد: به همین دلیل است که نامهای تاریخی نباید به عنوان بازار سیاسی در جهت نیل به آرمانهای قومی و نژادی و یا تحقیر قومیتهای دیگر و در تعارض با منافع ملی و ارزشهای دیگران بکار رود. این پژوهشگر آزاد هدف اولیه تغییر دهندگان نام 3 هزار ساله خلیج فارس را به چالش کشیدن حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس دانست و یادآورشد: معادلها و مترادفهای آن از 2هزار و 600 سال قبل تا سال 1975 در تمام زبانهای دنیا با مترادفهایی که منسوب به صفت فارسی و ایرانی است بکار رفته است و حتی با وجود حمله اعراب، اسکندر، مغولان، تاتار، پرتغالی ها، هلندی ها وانگلیسی ها به کشور ایران از گزند همه متعصبان و کینه توزان در امان بوده است. عجم افزود: از این نظر است که به اینگونه نامها میراث بشریت می گویند و به همین دلیل اقدام بعضی کشورهای تازه استقلال یافته خلیج فارس که تا قبل از دهه 60 میلادی در تاریخ بین المللی وجود نداشته و هم اکنون با کمک استعمار و با دادن رشوه و حق حسابهای کلان به اصحاب رسانه های گروهی در صدد تخریب این نام و طرح ادعاهای واهی نموده اند، عملی مذموم و مغایر باحقوق بین المللی محسوب می شود. وی گفت: پژوهشگرانی که در خصوص نام خلیج فارس تحقیق نموده اند، متفق القول هستند که نام خلیج فارس در تمام قرون و 2500 سال گذشته نامی یگانه، بین المللی و بدون معارض بوده است و درخاورمیانه بر روی کمتر نامی در ادوار مختلف تاریخی چنین اتفاق و یگانگی در میان همه نویسندگان و مورخان وجود داشته است. انتهای پیام/

http://farsnews.com/printable.php?nn=8302020084

===========================================

File:Map of persia.jpg

کتابی که در سه هزار نسخه  راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس  و از جمله پیشنهاد نام گزاری روز خلیج فارس را در شهریور سال 1383 منتشر کرده و برای وزارتخانه های و نهادهای دولتی رایگان ارسال نموده است.

گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران: 

دکتر عجم در ادامه این گفت وگو درباره نام گذاری روز ملی خلیج فارس گفت: در واقع ثبت روز ملی خلیج فارس یک روند چند ساله داشت و ناگهانی انجام نشده است.

وی افزود: من به عنوان فردی که از ابتدا در جریان امر قرار داشتم و عضو کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی و کمیته خلیج فارس بودم باید بگویم با هجوم بی سابقه رسانه های عربی که همراه با جنگ نرم شبکه های ماهواره ای همراه بود، تحریف نام خلیج فارس شروع شد و تداوم این روند باعث حساس شدن مردم جهان از جمله ملت ایران شد.

وی با اشاره به اینکه عواقب تحریف و جعل گسترده نام خلیج فارس و راهکارها و ضرورت مقابله با آن به گوش مسوولان و نهادهای فرهنگی رسانده شد ، افزود:در دومین ˈهمایش ژئوماتیکˈ درسازمان نقشه برداری ایران در اردیبهشت ۱۳۸۲راهکارها مجددا در مقاله اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت با محوریت نام خلیج فارس و چالشهای فرا روی آن ارایه گردید.

این پژوهشگر مسایل تاریخی و سیاسی اظهار داشت: اردیبهشت ۸۳ نخستین سمینار کارتوگرافی خلیج فارس در دانشگاه تهران برگزار شد و سپس گزارش های توجیهی برای نهادهای تصمیم گیر ارسال گردید و در جلسات کارشناسان و مدیران کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی و کمیته حقوقی خلیج فارس ابعاد مثبت و منفی طرح ها و راهکارها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: وقتی موج اعتراض مردمی در آبان و آذر ۱۳۸۳ در اعتراض به نشنال جغرافی روی داد شرایط عینی و ذهنی برای پذیرش راهکارها و پیشنهاد روز ملی خلیج فارس فراهم شد.

وی اظهارداشت: گزارش های توجیهی در این خصوص مورد تصویب و تاییدنمایندگان نهادها و ارگانهای عضو کمیته قرار گرفت و برای مقام های تصمیم گیر به همراه خلاصه گردش کار و سوابق قبلی ارسال شد که پس از تایید نهایی برای اجرا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد و در آنجا نیز با حضور رییس جمهور وقت در تیرماه ۸۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

خلیج فارس در اسناد تاریخی هند

:نام گذاری روز ملی خلیج فارس یک ضرورت فرهنگی و ملی بود.

استعمار زدایی از جزایر حق طبیعی و قانونی ایران بود

ایده ضرورت دفاع ازنام خلیج فارس و راهکارهای عملی در مورد نام خلیج فارس،نخست در سال ۱۳۸۱ در یگ گفتار ۱۰ شماره ای روزنامه همشهری و در وسایت آنلاین آن تحت عنوان خلیج ایرانی ۱۶ تا ۲۷ مهر ۱۳۸۱ وسپس در جلسه کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی در سازمان نقشه برداری مطرح و همچنین در دومین همایش ملی ژئوماتیک ایران اردیبهشت ۱۳۸۲ درسخنرانی تحت عنوانˈ اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت صفحه-۳۶- ۳۷ راهکارها و پیشنهاد نام گذاری روز ملی خلیج فارس ارایه گردید و این مقاله به عنوان مقاله برتر آن همایش مورد تقدیر رئیس وقت سازمان نقشه برداری و کمیته یکسان سازی نامهای جفرافیایی قرار گرفت وسپس در وب سایت پرشن گلف آنلاین( شهریور۱۳۸۲) ۰۹/۰۶/۲۰۰۳ و همچنین دراولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس قرن ۱۶-۱۸ در دانشگاه تهران دوم خرداد ۱۳۸۳ با حضور اساتید برجسته ایرانی و خارجی جغرافیایی درمردادوشهریور ۱۳۸۳ پیشنهادسه گانه بصورت آنلاین در وب سایت (پرشن گلف آنلاین)و از طریق ایمیل به رای گیری عمومی طرفداران نام خلیج فارس گذاشته شد اکثریت رای دهنگان به ترتیب ۱- به روز ۹ آذر برگشت سه جزیره به میهن ۲- روز ملی شدن نفت ۲۹ اسفند ۳- روزاخراج پرتغالی‌ها توسط ارتش ایران از خلیج فارس رای دادند. 

دکترعجم گفت:نتیجه رای گیری در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۸۳ بصورت آنلاین منتشر و سپس توسط شورای مدیران سازمان خلیج فارس طی نامه سوم بهمن ۱۳۸۳ رسما برای رئیس جمهور وقت و برای وزارت خارجه و نمایندگی ایران در نیویورک نمابر شد .

دفتر رئیس جمهور وقت طی نامه‌ای پیشنهاد را موکول به نظر مثبت وزارتخارجه کرد که در دومین جلسه کارگروه(کمیته) حقوقی نام خلیج فارس در وزارتخارجه (متشکل از نمایندگان وزارتخارجه (سه اداره- حقوقی – اسناد- خلیج فارس) – ریاست جمهوری ،سازمان جغرافیایی ارتش – سازمان نقشه برداری…) در بهمن ۱۳۸۳ ضمن موافقت با نام گذاری(روز ملی خلیج فارس)روز شکست پرتغالی هارا برای نام گذاری مقبول تر دانست. 

وی گفت:با توجه به اختلاف در مورد روز دقیق شکست پرتغالی ها تعیین دقیق آن روز به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول شد و در نهایت   با استعلام از دانشگاه تهران مشخص شد که روز دهم اردیبهشت ماه سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز است، و لذا این روز به نام “روز ملی خلیج فارس” نامگذاری و در تقویم خورشیدی ایران به ثبت رسید

znr0r5ksvnc29xtgqwhg

http://www.mehrnews.com/detail/News/2041701

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ و چه سالی و کجا؟

 http://parssea.org/?p=837

 


استاد احمد الصراف و دفاع از خلیج فارس.الخلیج الحائر

دشمنان نام خلیج فارس چه می گوینداز دروغ بستن به کارستون نیبور تا جعل سند:

و پرداخت رشوه به رئیس معهد زبان در فرانسه جون پییر فینون

 

http://www.persiangulfstudies.com

دوستداران عرب نام خلیج فارس چه می گویند:

استاد احمد الصراف نویسنده ای که قومگرایان عرب با او دشمنی می کنند چون همانند پرفسور عبدالهادی التازی و دکتر عبدالمنعم سعید و مجدی  عمار و محمد عابد الجابری و عبدالکریم خطیب و...و ...از اصالت تاریخی و فرهنگی نام خلیج فارس  دفاع می کند و حاضر نیست خلیج xبی بکار برد.

ما شرایط سخت نویسندگان عرب که می خواهند با انصاف باشند را درک می کنیم قدری قلعه چی نتوانست در مقابل تهدیدات و دلارهای نفتی مقاومت کند و سرانجام عنوان کتابش را گذاشت تاریخ الخلیج ال اربی احمد سوسه پدر جغرافیای عرب که اطلس نقشه های خلیج فارس او شهرت دارد مجبور شد اعتراف کند که خورشید بدور زمین می چرخد و خلیج عربی است . و... دکتر رمضان نام کتابش را خلیج حائر گذاشت تا مجبور نباشد خلیج ع.ربی بنویسد.

استاد احمد الصراف جزو آندسته از نویسندگان با شرف عرب است که با شجاعت از نام خلیج فارس دفاع  می کنند.

مقاله زیر از  جمله یکی از دفاعیه های وی  است که در روزنامه قوم پرست القبس چاپ شده است

کلام الناس الخلیج الفارسی : عادلانه ترین و منصفانه ترین اصل این است که از حق پیروی کنیم و حق این است که خلیج فارس نامی درست تاریخی و مطابق واقعیتهای موجوداست.

کتب أحمد الصراف :

تسمیة «الخلیج الفارسی» لیس لاحد حق لتغییر تسمیته

تقول الطبیبة والشاعرة سیلفا شحیبر: اسمی کان الخلیج الفارسی قبل الــ«بی.بی سی». ربما کنت بحرا أو محیطا قبل الـ«بی بی سی»

سبق أن صرح سفیرنا فی طهران، مجدی الظفیری، «القبس» ٢٠١٠/2/19)، ان الاسم المسجل فی الخرائط هو الفارسی ولا یمکن تغییره، وأن التغییر الحالی حدث فی فترة سیاسیة فی ظل الصراع القومی الذی شهدته المنطقة آنذاک وأن الظروف تغیرت الآن!

لعلم الکثیرین بأن ما ذکره لیس بعیدا کثیرا عن الحقیقة.

لقد سبق أن تطرقت لهذا الموضوع أکثر من مرة، ولا نعتقد بوجود عاقل لا یعرف أن تسمیة «الفارسی» أکثر صحة ودقة وهی الغالبة عالمیا، ومن الأهمیة بمکان التأکید على أن إعطاء أنفسنا الحق فی تغییر التسمیات التاریخیة وقت نشاء، ولأی سبب نراه، هو إقرار منا بحق الغیر فی القیام بالأمر ذاته. فلا نستطیع مثلا الإصرار على حقنا فی تغییر تسمیة الخلیج، ونرفض فی الوقت نفسه مطالب إیران بتبعیة الجزر الثلاث لها، أو أن تقوم إیران بتغییر اسم بحر العرب إلى بحر فارس مثلا،فالحق أحق بأن یتبع، فلکی تکون مطالباتنا وقضایانا المصیریة، عادلة فیجب أن تکون تصرفاتنا عادلة ومتسقة معها.

 ١٨/٣/٢٠١٠

أحمد الصراف

habibi.enta1@gmail.com

حسن البنا رهبر اخوان المسلمین هیچگاه خلیج اربی بکار نبرد. او عبارت وطن صغیر و وطن کبیر و وطن اکبر را بکار برد و وطن کبیر  را از محیط اطلسی حتی خلیج الفارسی می دانست.  بعد قومچی ها و عبد الناصر این شعار را  تقلید کردند و سپس آنرا وطن عربی نامیدندبعد هم گفتند من المحیط الاطلسی حتی خلیج اربی  بعد از فرو خشکیدن ناسیونالیزم عربی  گفتند من المحیط  الهادر حتی الخلیج الثائر  انقلابی گری هم فرو نشست سپس گفتند من المحیط الهادی الی الخلیج الحائر : به نقل از خاطرات شیخ مفتی القرضاوی مصری در سایت اخوان المسلمین

...فی ندوة سیاسیة عقدتها حماس بنقابة المهندسین فی غزة بتاریخ 25/5/2010 وکان ضیف الحفل محمود الزهار  ، و الأهم من ذلک کله أن الزهار ختم حدیثه بتمجید ' الکتلة الإسلامیة الحضریة الممتدة من الخلیج الفارسی إلى المحیط الأطلنطی'.

تصویر بسیار بزرگی از خلیج فارس در مرکز شهر راس الخیمه

 

.ترجمه بخشی از پژوهش اینجانب در سایت سازمان ملل به انگلیسی

ترجمه قسمتهایی از چاپ اول کتاب  اسناد نام خلیج فارس

میراثی کهن و جاودان   به زبان آلمانی  ترجمه مربوط به مطالب نسخه چاپ 1383 است و نه چاپ ٨٨

تعدادی از مقالات اینجانب

www.ajam.parsiblog.com

که در دهها جای دیگر هم کپی /پیست آن را می توان  با نام های جعلی دید .یکی از مضحک ترین  کپی/ پیست ها   از مقاله خودم را " قنات میراث فرهنگی و علمی ایرانیان  که سال 1382  در سمینار قنات گناباد چاپ شده را دیدم  که کپی بردار متقلب  در معرفی مقاله نوشته است  در جهت خدمت به میراث فرهنگی وطن عزیز این پژوهش رابا مطالعات فراوان و رنج زیاد انجام داده ام!!!؟

تمام مقاله از وبلاگ کاریز کپی شده بود.

البته  قصد مچ گیری ندارم  وگرنه باید چند پایان نامه فوق لیسانس و چند مقاله روزنامه های ..... را نام بیرم و لینک های اصلی و بدلی آنها را افشا کنم.

 همه ما باید تلاش کنیم و فرهنگ ساز کنیم که نام نویسنده اصلی را حداقل به عنوان ریفرنس بیان کنیم .

آیا ایران در تثبیت نام خلیج فارس موفق بوده است؟          1389/02/10

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

سرویس: ایران شناسی

محمد عجم پژوهش‌گر حوزه‌ی خلیج فارس معتقد است: در بحث نام خلیج فارس، مهم‌ترین برگ برنده‌ی ما حساسیت، آگاهی و خواست عامه مردم میهن عزیز ما  است.

محمد عجم در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ایران‌شناسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی این‌که فعالیت‌های ایران در چند سال گذشته چقدر در تثبیت نام خلیج فارس در میان کشورهای دیگر، بویژه کشورهای عربی موفق بوده است، بیان کرد: وقتی موج همبستگی ایرانی در برابر اقدام مجله‌ی نشنال‌جئوگرافی در سراسر دنیا پیچید، کشورهای عربی به بازتاب این موضوع پرداختند و حتا دشمنان ایران این حرکت را تحسین کردند. روزنامه نگار عرب نوشت هنیا لکم  برشما مبارک باد ای ایرانی ها شما به ما درس دادید . ما عرب ها نمی توانیم هرگز چنین اتحادی را به نمایش بگذاریم.

 این در حالی است که تقریبا 50 سال است، در رسانه‌های عربی از نام «خلیج ع ر ب ی» استفاده می‌شود.

او در این‌باره گفت: حتا زمانی یک استاد دانشگاه در مصر در مقاله‌ای عنوان کرد که چرا ایرانی‌ها از ما می‌خواهند، نام بین المللی  «خلیج ع ر ب ی» را تغییر دهیم؟ ولی پس از چندماه، او دریافت که باید مطالعه بیشتری انجام دهد  مقاله‌ی دیگری را پس از تحقیقات زیاد با این مضمون که ایرانیان درباره‌ی نام خلیج فارس درست می‌گویند، منتشر کرد.

وی درباره‌ی این‌که پس چرا هم‌چنان در این کشورها از نامی مجعول برای خلیج فارس استفاده می‌شود، اظهار داشت: حتا اگر در این کار موفق هم نشده باشیم که نام تاریخی و اصلی خلیج فارس را به‌جای خود بازگردانیم، دست کم این آگاهی را به آن‌ها داده‌ایم که نام «خلیج ع ر ب ی» تازه ساخته و جعلی است و این اقدام آن‌ها براساس اسناد تاریخی، عرف بین الملل و قراردادها، هیچ توجیهی ندارد.

عجم تأکید کرد: کاری که آن‌ها کردند، خلاف حقوق بین‌المللی است و به‌دلیل هزینه‌های سنگینی که صرف کرده بودند، تصور می‌کردند، با یک مصوبه‌ی اتحادیه‌ی عرب، نام خلیج فارس را می‌توانند تغییر دهند. در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

وی افزود: متأسفانه این قضیه سیاسی شده است. به همین دلیل، آن‌ها به واقعیت تن نمی‌دهند، گرچه همین سیاسی شدن قضیه نیز مغایر با نظر سازمان استانداردسازی نام‌های جغرافیایی است.

ek

 

 

 

 


دومین کتاب نویسنده

 

دومین کتاب نویسنده در مورد نام خلیج فارس


روز ملی خلیج فارس

 

           
1389/02/08 12:36
*آرشیو*
 
نام خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین الملل بررسی شد
همزمان با روز ملی خلیج فارس نشست علمی با عنوان "خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین الملل" با حضور جمعی از پژوهشگران اساتید ، دانشجویان و خبرنگاران صبح امروز هشتم اردیبهشت در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد.
           
 

به گزارش باشگاه خبرنگاران حاضر در محل ؛ همزمان با روز ملی خلیج فارس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از سوی گروه مسائل فرهنگی بین المللی پژوهشگاه ارتباطات میان فرهنگی و بین المللی این پژوهشگاه نشستی با موضوع "خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین الملل" برگزار کرد.

بنابر این گزارش، در این جلسه دکتر محمد عجم پژوهشگر تاریخ خلیج فارس مترجم و استاد دانشگاه درباره دلیل ادعای بیگانگان و کشورهای عربی برای تغییر این نام و اسناد موجود برای رد این ادعا در سخنانی گفت: در سطح بین الملل صحبت های زیادی درباره این موضوع و تغییر نام خلیج فارس به میان آمده است و با بازرسی صد کتاب عربی اسلامی ، دو هزار نقشه، حدود 6 اطلس که بخش اعظمی از آن در حوزه کشورهای عربی به چاپ رسیده است ، تفاسیر قرآنی ، کتاب های تاریخ و جغرافیای اروپایی و عربی مانند کتاب ابن خلدون پرداخته ایم و این توانایی را داریم که با قاطعیت بگوییم خلیج فارس از 2400 سال پیش به این نام خوانده شده و کشورهای عربی به علت نداشتن گواهی مستند قادر به رد این اسناد و ادعاها نیستند.

وی در مورد چگونگی عملکرد و تلاش کشورهای عربی برای تغییر نام خلیج فارس ادامه داد: کشورهای عربی با صرف مبالغ هنگفت برای تغییر نام خلیج فارس به خلیج عرب در مجامع اروپایی هنوز موفق به دسترسی این مهم نشده اند.

عجم تاکید کرد: با اینکه این کشورها توانستند در مدت زمان کوتاهی نام خلیج فارس را به جای خلیج عرب در نقشه های جغرافیایی وابسته به کشورهای غربی جایگزین کنند ، خوشبختانه با حضور هوشیارانه مردم همیشه بیدار ایران چه در فضای مجازی و چه در فضای بین المللی این سازمان ها با ارسال متن های شفاهی و کتبی عذرخواهی از ملت ایران این اشتباه خود را تصحیح کردند.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای عربی با توجه به شکست هایی که در این راه متحمل شدند هنوز سعی در رسیدن به هدف خود را متوقف نکردند و مردم ایران باید با مراجعه به اسناد تاریخی و تحقیقات بیشتر در این زمینه از هویت ملی و تاریخی خود دفاع کنند./گ


جام جم جم شید

یک پژوهشگر حوزه‌ خلیج فارس:
نام خلیج فارس در قراردادهای کشورهای عربی آمده است
جام جم آنلاین: یک پژوهش‌گر حوزه‌ خلیج فارس گفت: در بررسی‌ها، تحقیقات و مطالعاتی که در میان حدود 100 کتاب عربی و اسلامی انجام شد، نام خلیج فارس در همه‌ی آن‌ها به‌روشنی و وضوح دیده می‌شد.

 

به گزارش ایسنا، محمد عجم که امروز (چهارشنبه، هشتم اردیبهشت‌ماه) در نشست علمی «نام خلیج فارس در منابع و نقشه‌های تاریخی و اصناف بین‌المللی» به‌مناسبت روز ملی خلیج فارس در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات سخن می‌گفت، ادامه داد: نگاه به موضوع خلیج فارس اهمیت فراوانی دارد. در 30 قراردادی که کشورهای عربی یک طرف آن بودند، نام خلیج فارس به‌روشنی آمده است.

وی بیان کرد: معروف است که می‌گویند، نام خلیج فارس از 2400 سال پیش بوده و از اواخر دهه‌ی 50 میلادی برای نخستین‌بار تعریف نام آن آغاز شده است. این به آن مفهوم است که نقشه‌ها و تفاسیر قرآنی نیز از نام خلیج فارس استفاده کرده‌اند.

او با اشاره به بررسی حدود دوهزار نقشه به‌صورت انفرادی و در اطلس‌های موجود در دنیا، گفت: از بین حدود پنج یا شش اطلس چاپ‌شده، در سه یا چهار اطلس که در کشورهای عربی چاپ شده‌اند، نام خلیج فارس به‌وضوح دیده می‌شود.

وی اظهار داشت: با استناد به پژوهش‌هایی که از دو دهه پیش در کشور ما انجام شده است، با قاطعیت می‌گوییم که هیچ سند و نوشته‌ای وجود ندارد که پیش از سال 1958 میلادی کلمه‌ «خلیج ع ر ب ی» را به این پهنه‌ آبی اطلاق کرده باشد. این زمان، زمانی است که دست ما برای اسنادی به‌منظور ثابت کردن نام خلیج فارسی پر است.

عجم تأکید کرد: نام‌های بین‌المللی را نمی‌توان به‌راحتی تغییر داد و باید در مجمعی عمومی که به سازمان ملل وابسته است، نخست قضیه را مطرح و سپس با بررسی آن، تغییر نام را تأیید کرد. این درحالی است که عرب‌ها برای تغییر نام خلیج فارس هزینه‌های هنگفتی کرده‌اند تا نامی دیگر را به‌عنوان یک اسم محلی کنار خلیج فارس روی نقشه‌ها بیاورند؛ ولی طرح آ‌ن‌ها به‌دلیل آگاهی ملت و نام‌گذاری روزی به‌عنوان خلیج فارس شکست خورده است.

وی ادامه داد: در این‌گونه موارد بهتر است، سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد دخالت کنند، چون مسؤولان و نهادهای مردمی توجه بیش‌تری به این مسائل دارند.

او در ادامه یادآوری کرد: مجله‌ نشنال‌جئوگرافی برای نخستین‌بار با حذف نام خلیج‌ فارس و جایگزینی «خلیج ع ر ب ی» به جای آن، این کار را آغاز کرد. پس از اطلاع مردم، حدود 110هزار نفر به این مجله ایمیل زدند و اعتراض خود را نشان دادند. سرانجام مجله‌ی نشنال‌جئوگرافی به اشتباه خود اعتراف کرد. سازمان ملل نیز در سال 1371 برای نخستین‌بار به‌طور اشتباه نام «خلیج ع ر ب ی» را به‌کار برد که بعد از متوجه شدن، این قضیه را اصلاح کرد.

این پژوهش‌گر بیان کرد: گزارش‌های اداره‌ اسناد ملی بریتانیا به‌خوبی عمق این توطئه را که به جای خلیج فارس نامی دیگر مطرح شود، نشان می‌دهد. در پوشه‌ای که در این اداره موجود است، در چند مکاتبه نام «خلیج‌ ع ر ب ی» آورده شده است که به‌دنبال آن و پس از اعتراض‌هایی، کارگزاران انگلیسی با اعتراف به تاریخی بودن نام خلیج فارس، خطرهای این نام را علیه منافع انگلیس و ضرورت تغییر آن به «خلیج» متذکر می‌شوند.

وی با اشاره به بررسی نام خلیج فارس در حدود 80 کتاب از سیاحان نیز گفت: در همه‌ی نقشه‌های قدیمی یونانی‌ها از بطلمیوس، تصور مردم از دنیا یک سینی است که روی شاخ گاوی قرار دارد و در نوروز، گاو این سینی را روی شاخ دیگرش پرتاب می‌کند.

عجم درباره‌‌ بحران هویت و دلیل تغییر نام خلیج فارس نیز اظهار کرد: شیخ‌نشینان منطقه‌ی عربی اعتقاد داشتند، از نام عربی چیزی باقی نمانده و فقط کلمه‌ی عربی باقی مانده است. به همین دلیل، می‌خواستند برای پایداری این نام، اقدامی انجام دهند که جایگزینی نامی جعلی به‌جای خلیج فارس نمونه‌ای از این اقدامات است. همچنین عرب‌ها برای ثابت کردن این قضیه که این منطقه به عرب‌ها مربوط است، می‌گفتند فارس‌ها از دریانوردی می‌ترسند. درحالی‌که براساس تاریخ مهاجرت عرب‌ها و اسناد دیگری که در این زمینه وجود دارد، کاملا مشخص است که عرب‌ها از آب و دریانوردی می‌ترسیدند.

او با اظهار امیدواری نسبت به این‌که نام خلیج فارس مانند نوروز در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد، گفت: اسناد ایرانی‌ها برای خلیج فارس بسیار زیاد است و در مکان‌هایی مانند سنگ‌نوشته‌ی خارک، این اسناد را می‌توان به‌وضوح دید.

این مؤلف کتاب‌هایی در حوزه‌ خلیج فارس با نشان دادن تعدادی نقشه مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی که برخی از آن‌ها در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده‌اند، تأکید کرد که نخستین نام قرارگرفته روی این دریا خلیج فارس است.

او همچنین یک تخته فرش را که روی آن، نقشه‌ رسمی دولت عراق در سال 1960 میلادی چاپ شده و 10 سال بعد بافته شده است، نشان داد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره‌ نام‌گذاری این منطقه به نام «خلیج اسلامی» که قبلا مطرح شده است، گفت: از جانب ما تعصب قومی در این زمینه وجود ندارد، نخست عرب‌ها به بحث دامن زدند. حتا وقتی ایرانی‌ها پیشنهاد نامیدن خلیج اسلامی را دادند، آن‌ها قبول نکردند. پس عرب‌ها باید آغازگر این قضیه باشند. اگر آن‌ها این حسن نیت را نشان دهند، این قضیه و بحث نیز از بین می‌رود.ایسنا و دریای پارس

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: سیاسی خارجی

میزگرد روز ملی خلیج فارس صبح امروز (چهارشبنه٨/٢/٨٩) در مرکز مطالعات بین‌الملل وزارت خارجه با حضور مصطفی دولت‌یار، رییس امور بین الملل وزارت خارجه و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد عجم درباره ضرورت و تاکید در کاربرد صحیح نام خلیج فارس در محافل داخلی و بین‌المللی با استناد به کتاب "اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان" و تالیف وی گفت: خلیج فارس درواقع دریایی است که مورد توجه همه علما اعم از نجوم و ریاضیدان، ‌تاریخدان و ... بوده است در واقع همه نگاه‌ها معطوف به این خلیج فارس بوده است که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت خلیج فارس است.

وی در ادامه درباره‌ این که جغرافیدانان و تاریخ‌دانان عربی برای این که بتوانند نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دهند اسنادی را از بین برده و یا تحریف کردند سخن گفت.

همچنین در ادامه این میزگرد سید محمد احمدی کارشناس مسائل بین الملل درباره ضرورت تمرکز و توجه به روند توسعه درحوزه خلیج فارس ایران گفت:‌ در برخی از جزایر خلیج فارس اقداماتی صورت نگرفته است که دراین باره می‌توان به جزیره لارک اشاره کرد.

وی ادامه داد: ‌درواقع نحوه اقدامات مدیران در جزایر جنوبی خلیج فارس به گونه‌ای است که مردم این جزایر فرار را برقرار ترجیح می دهند. در واقع اگرچه بعد از انقلاب از نظر عمرانی تحولات بسیاری انجام گرفته اما در جزایر جنوبی این اقدامات کمتر صورت گرفته است که در حال حاضر جزیره سیری به جز کارمندان موجود در این جزیره سکنه آن به دیگر همسایگان ایران مانند امارات رفته‌اند.

این کارشناس مسائل بین الملل در ادامه با بیان این که در بندرعباس اقداماتی خوبی انجام گرفته است اضافه کرد:‌اما در شهرهایی کوچکی مانند لارک، جزیره سیری و هرمز اقداماتی لازم است و در واقع باید بررسی‌های لازم درباره این جزایر انجام شود به طور نمونه باید مراکز سیاحتی ساخته شود تا بتوان مخاطبانی را جذب کرد. همچنین حوزه‌های انتخابی مستقل برای این جزایر انتخاب شود و تقریبا نماینده‌ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

احمدی ادامه داد: ما در مقابل کشور عراق پنج استان اما درمقابل افغانستان و پاکستان تنها دو استان و در برابر روسیه بزرگ تنها سه استان داریم به همین دلیل باید در این مورد اقداماتی انجام شود.

کد خبر: 8902-04879


نشست خلیج فارس

باحضور محمد عجم/
"نام خلیج فارس در منابع تاریخی" بررسی می‌شود
نشست علمی "بررسی نام خلیج فارس در منابع و نقشه‌های تاریخی و اسناد بین‌المللی" چهارشنبه 8 اردیبهشت در پژوهشگاه فرهنگ، ‌هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به مناسبت روز ملی خلیج فارس و از سوی گروه مسائل فرهنگی بین‌الملل پژوهشگاه ارتباطات میان فرهنگی برپا می‌شود محمد عجم از محققان تاریخ خلیج فارس در موضوع نام این خلیج در کتابها،‌ نقشه‌های تاریخی جهان و اسناد حقوقی بین‌الملل سخنرانی خواهد کرد.

"خلیج فارس" یا "دریای پارس" آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبه جزیره‌ عربستان قرار دارد. مساحت آن 233 هزار کیلومتر مربع است و پس از خلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان به حساب می‌آید.

خلیج فارس از شرق از طریق تنگه هرمز و دریای عمان به اقیانوس هند و دریای عرب راه دارد و از غرب به دلتای‌ رودخانه‌ اروندرود که حاصل پیوند دو رودخانه دجله و فرات و پیوستن رود کارون به آن است ختم می‌شود.

کشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین در کناره خلیج فارس هستند وبه سبب وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج فارس و سواحل آن این آبراهه در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای مهم و راهبردی به‌شمار می‌آید.

در سالهای اخیر و به ویژه از دهه شصت میلادی به این سو نام جعلی "خلیج عربی" در برخی منابع به جای نام واقعی آن به‌کار رفته که این امر خشم ایرانیان سراسر جهان را برانگیخته است.

نشست "بررسی نام خلیج فارس در منابع و نقشه‌های تاریخی و اسناد بین‌المللی" از ساعت 10 تا 12 در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، پایین‌تر از میدان ولیعصر(عج)،‌ خیابان دمشق، شماره 9 برگزار می‌شود.


سخنرانی روز ملی خلیج فارس و غلطهای عجیب در گزارش خبرنگاران

وزیر خارجه امارات تقریبا در آستانه روز ملی خلیج فارس  در مجلس  امارات که جمعی از بستگان دولت و خود انتخابی شیوخ  سخنرانی کرد . و ایران و اسرائیل را اشغالگر خواند. (البته پارلمان و رای گیری در کشورهای عربی به  صحنه تاتر وجوک و کمدی شباهت دارد و ... ).آدم به یاد ناصرالدین شاه می افتد و داستان دارالفنون )

وزیر اماراتی  سخنانی برای خوراک داخلی و رضایت شیوخ ... اعلام کرد که البته خشم ایرانیان را بر انگیخت  و در این میان فرصتی داد به طرفداران نام تاریخی خلیج فارس که اسب خود را زین کنند  و بتازانند بنده یکی از آن افراد بودم که مشوق دوستان  برای برگزاری نشست شدم  یکی از نشستها در دفتر مطالعات و دیگری در پژو هشکده فرهنگ و روابط بین الملل بود که در هر دو  نشست سخنرانی داشتم که در پرس تی وی و سبکه جهانی جام جم بازتاب داشت  و به معرفی اسناد کتابم و افشاگری در رابطه با  اسناد تحریف شده در کشورهای عربی و سایت سرمایه دار معروف عرب طلال ابن ولید پرداختم .

در اینجا لازم می دانم از همه خبرنگارانی که در این نشست شرکت داشتند و  خبر مذکور را بازتاب دادند تشکر کنم اما متاسفانه اشتباهات تایپی و تاریخی وحشتناکی در این گزارشات دیدم که لازم می دانم برای پژوهشگران و آیندگان آنها را اصلاح کنم .

در سخنرانی گفته بودم خلیج فارس از 2500 سال قبل تا  زمان ناصر به عنوان یک نام بین المللی بدون معارض در همه زبانها وجود داشت و برای اولین بار در سال 1958  زمزمه تحریف نام اصلی و القای نام جدید و دفاع از خلیج x بجای خلیج فارس شروع شد.

1- منظور من عبدالناصر  رئیس جمهور قوم گرای مصر بود و نه ناصر الدین شاه

2- سال 1958   رودریک اوون در دفاع از خلیج XX   مطلب نوشت و مجله العرب

و نه سال 1358  گفته بودم عبدالهادی تازی  و نه عبدالحاجی

گفته بودم فیلسوف عرب محمد عابد الجابری و نه ..... گفته بودم تحریف نام کهن (یعنی بدل سازی دروغگویی و حرف ساختگی ) نگفته بودم تعریف(شناساندن ) متاسفانه از این گزارشات و غلط های نوشتاری در سایتهای خبری میزان اعتماد پژوهشگران را به آنها را کم می کند.

 


خلیج فارس نامی بین المللی در طول دستکم 2400 سال بوده است

 

ترجمه کتاب خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ چاپ ١٣٨٣ به زبان آلمانی

نشست علمی روز ملی خلیج فارس

نشست علمی در پژوهشگاه فرهنگ بین الملل

نشست دفتر مطالعات

گزارش ایسنا

قراردادهای عربی و خلیج فارس

 

نام خلیج فارس و بحر فارس در دستکم ۶٠ قرارداد عربی

 


تا سال 1958 هیچ نوشته عربی و اسلامی وجود ندارد که نام خلیج فارس را خلیجعربی بدان

 
 
 
 

فرهنگی: محمد عجم گفت: تا سال ١٩۵٨ هیچ نوشته عربی و اسلامی وجود ندارد که نام خلیج فارس را عربی بداند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد عجم، محقق و پژوهشگر حوزه خلیج فارس در نشست علمی نام خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین المللی با اشاره به فرارسیدن (10 اردیبهشت )روز ملی خلیج فارس گفت: خلیج فارس میراث کهن ایرانیان است که من تا کنون این نام را در صد کتاب عربی و اسلامی و 30 قرارداد بین المللی مورد بررسی قرارداده ام و نتیجه آن را در کتابی با عنوان "خلیج فارس میراث کهن فرهنگی ایران "آورده ام.

وی با بیان اینکه نام خلیج فارس از حدود 2500 سال پیش وجود داشته است و در کتابها و متون کهن و حتی تفاسیر قرآنی این نام به کرات تکرار شده است افزود: حقانیت ما در زمینه مسئله نام خلیج فارس به اندازه ای روشن و آشکار است که ضرورت ندارد که نقشه ای را ببینیم و بگوییم که نام خلیج فارس در آن وجود داشته است.

عجم یادآور شد: هیچ نوشته ای عربی یا اسلامی وجود ندارد که تا قبل از سال 1958 که کلمه عربی را به این خلیج اختصاص داده باشد و این موضوع خود نشان دهنده حقانیت ماست.

وی تصریح کرد: درباره تحریف نام خلیج فارس صیهونیستها کارهایی انجام دادند و برخی از عربهای افراطی نیز به برخی از کشورهای اروپایی پول دادند که در نقشه هایی که برای آنها چاپ می کنند نام خلیج فارس را تحریف کنند، آموضوع نشنال جیوگرافی که انجام شد و در آنجا نام خلیج فارس تحریف شد در عرض یک ماه 110 هزار ایمیل علیه این مسئله ارسال شد و آنها از مردم ایران عذرخواهی کردند.

این پژوهشگر و محقق خاطرنشان کرد: سازمان( UNCSGN )تنها سازمانی است که صلاحیت تغییر اینگونه نام های جغرافیایی را دارد و غیر از این سازمان هیچ نهاد دیگر صلاحیت تغییر نام یک مکان جغرافیایی بین المللی  یا منطقه ای را ندارد.

عجم گفت: در اسناد سازمان خلیج فارس پوشه ای با عنوان (the national archives u.k) وجود دارد که اسناد مربوط به خلیج فارس در آن پوشه نگهداری می شود که در روزنامه شرق اوسط بسیاری از این اسناد چاپ و منتشر شده است. همچنین در تمامی سازمانهای رسمی جهان نیز همیشه عنوان خلیج فارس به کار می رود.

وی به مسئله حضور نام خلیج فارس در تمام نقشه های کهن جهان اشاره کرد و گفت: این نام در تمام نقشه های کهن جهان وجود داشته اما در حال حاضر در بعضی از نقشه ها با فتوشاپ نام خلیح فارس را برداشته اند و علت این تغییر نام و تحریف چیزی جز بحران هویت و جمعیت در شیخ نشین های عربی نیست.

این پژوهشگر و محقق با بیان اینکه چرا از نام خلیج فارس پاسداری می کنیم اظهار کرد: این نام با توجه به اینکه در 300 کتاب قدیمی و نقشه کهن و اسناد موزه ای وجود دارد یک میراث فرهنگ اسلامی و ایرانی است بلکه یک میراث عربی نیز هست و امیدوارم همان طور که این نام به عنوان یک روز ملی به ثبت رسیده مانند نوروز ثبت جهانی نیز شود.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه تعصب قومی و قبیله ای نداریم اما آنچه که مسلم است و در اسناد و مدارک بین المللی عنوان خلیج فارس از گذشته های دور بوده است و خواهد بود.

نشست علمی نام خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین المللی روز چهارشنبه (8 اردیبهشت)در پزوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات برگراز شد.


تعدادی ازمقالات نویسنده


A. in English language

1-    اعتبار قانونی و تاریخی خلیج فارس

2-          http://www.chnpress.com/article/?id=90&section=2

4-    names_of_caspian_sea.٢٠٠٣

5-     conspiracy توطئه برای تغییر یک نام میراثی دسامبر٢٠٠١

B.In Arabic:

6-     http://farsi-arabi.persianblog.ir

7-    www.parssea.maktoobblog.com

8-       http://ajam20.maktoobblog.com/

9-       http://bahrefars.persianblog.ir/

C. In Persian language

 11-  خلیج فارس در قراردادها و معاهدات عربی

  http://www.hamshahri.net/News/?id=9406

نامهای دریای  کاسپیا ن در طول تاریخ کاسپیان نامی ایرانی است

 http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=113249

12-  جزایر سه گانه و ماجرای بحرین  

13-   http://www.jomhourieslami.com/1385/13850420/13850420_jomhori_islami_09_siasi.HTML

14-   http://www.jomhourieslami.com/1385/13850422/13850422_jomhori_islami_09_siasi.HTML

15-   http://www.irdc.ir/article.asp?id=350

16-     http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8503160416

-   http://www.kargozaraan.com/Released/85-10-06/28.htm

20-   http://www.pajooheshkade.org/modules.php?name=News&file=article&sid=5553

21-   http://bddf.ir/homepage.php?action=show_news&news_id=341

22-   http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=549

23-   http://www.mobarezin.com/

24-   http://www.entekhab.ir/display/?ID=18408&page=

25-   http://sharghnewspaper.com/850316/html/societ.htm

26-   http://sharghnewspaper.com/840909/html/societ.htm

27-   http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_74.html

28-   http://ajam.hoqooqdan.com/

29-   http://dbase.irandoc.ac.ir/00720/00720679.htm

30-   http://www.abumusa.persianblog.com

31-   http://www.hamshahri.org/News/?id=4107

32-   http://www.hamshahri.net/News/?id=9406

33-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4559

34-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=5512

35-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4554

36-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=4107

37-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=3683

38-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=1955

39-    http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=7135

40-   http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=5512

41-   http://www.hamshahri.net/News/?id=8748

42-   http://www.hamshahri.net/News/?id=7135

43-   http://www.hamshahri.net/News/?id=8748

44-   http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1051&Number=133&Appendix=0

ماهنامه علمی پیام دریا آذر 83

45-   http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1290001

46-   http://magiran.com/npview.asp?ID=1092570

47-   http://www.iraneconomist.com/fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=124130

48-   http://www.iraneconomist.com/Fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=149449

49-   http://www.iraneconomist.com/Fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=147639

50-    http://www.iraneconomist.com/fa/ShowNewsFaV3.aspx?EntryID=124130

51-    

53-

54-    http://en.wikipedia.org/wiki/Caspian_sea

55-    

57-    http://www.kargozaraan.com/Released/85-10-06/28.htm

58-    http://www.entekhab.ir/display/?ID=18408&page

59-   http://www.armans.info/2006/03/09/1574.html

60-   http://www.afghanistan.fi/index.php?p=fs.dari.pages.articles&o=fs.dari.articles.16061711157516071610

61-    http://www.kargozaraan.com/Released/85-10-06/28.htm

62-   http://baztab.com/news/56780.php

63-   http://www.baztab.com/news/48888.php

64-    http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=46708

65-    

66-   http://www.baztab.com/news/39062.php

67-   http://www.baztab.ir/news/38128.php

68-   http://www.baztab.com/news/39062.php

69-   http://www.baztab.com/news/39061.php

70-   http://www.baztab.com/news/38128.php

71-   http://www.baztab.com/news/40723.php

72-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19024

73-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=19025

74-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=20636

75-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=18574

76-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=18573

77-   http://www.bashgah.net/modules.php?name=News&file=article&sid=25509

78-    http://www.jamejamonline.ir/pics.aspx?newsnum=100873725190

79-   http://bornanews.ir/vdcgut9x.ak9ny4prra.html

80-    http://persik-magazin.de/namen-des-iranischen-territoriums

81-   http://art.yjc.ir/NewsDesc.aspx?newsid=301483

82-   http://gonabadnews.com/news/2010/02/post_1216.html

83-   http://www.asriran.com/fa/print/113721

84-    

85-    http://www.yasesepid.com/modules.php?name=News&file=article&sid=785

86-   http://www.megachip.info/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2661

 


کتاب اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان منشر شد 
چاپ‌اول- همشهری آنلاین:
کتاب "اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان" منتشر شد.

چاپ اول کتاب "اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان" که توسط محمد عجم تالیف شده از سوی انتشارات اوین با شمارگان 3 هزار نسخه با قیمت هر نسخه 6000 تومان در 257 صفحه روانه بازار شده است.

در پیشگفتار این کتاب آمده است "اصالت نام خلیج فارس و حقانیت طرفدارن این میراث گرانبها همانند روز روشن است و ارائه اسناد در این کتاب فقط برای یادآوری و ثبت در تاریخ است".

مقدمه این کتاب نیز توسط  دکتر پیروز مجتهد زاده به رشته تحریر در آمده است. او در  بخشی از این مقدمه تصریح کرده:" فرصت شد متن ارسالی کتاب خلیج فارس پژوهشگر ارجمند استاد عجم را مطالعه کنم....آقای محمد عجم از کسانی است که در این زمینه دقت فراوانی دارد. او سال های زیادی که من از نزدیک شاهد علاقه و تلاش فراوانش در این گونه مطالعات بوده ام، توانائیهای علمی خود در هر دو فرهنگ فارسی و عربی را به کار گرفته و با دقت از کنار این گونه موسسات عبور کرده و گسترش مطالعه در باره نام خلیج فارس را در فضائی آزاد از تحمیل ها زیر نظر گرفته و نتایج خوب کار را در این کتاب منتشر کرده است که امیدوارم مورد توجه محافل علمی واقعی در مطالعات خلیج فارس قرار گیرد."

کتاب اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان علاوه بر پیشگفتار و مقدمه دارای 6 فصل به شرح زیر است:

فصل اول: کلیات
فصل دوم: خلیج فارس در گذر زمان
فصل سوم: تحریف اسناد تاریخى
فصل چهارم: گزافه‏نویسى دیگران و مسئولیت ما

در پایان کتاب همچنین تعدادی تصویر از نقشه های قدیمی خلیج فارس نیز به چاپ رسیده است.

اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان / نویسنده: محمد عجم/ ناشر: انتشارات اوین؛ چاپ اول، زمستان 1388، قیمت:5250 تومان، 257صفحه.

تاریخ درج: 18 بهمن 1388 ساعت 18:34 تاریخ تایید: 18 بهمن 1388 ساعت 19:14 تاریخ به روز رسانی: 18 بهمن 1388 ساعت 20:13

دفاع حقوقی ایرانیان از هویت خلیج فارس

محمد عجم
دفاع ایرانیان از هویت فرهنگی و تاریخی، مطابق عرف و حقوق بین الملل است.
تخریب نام کهن خلیج فارس نژادپرستی، ناشی از بحران هویت و برخلاف کنوانسیونهای بین المللی است.

مقالات نژادپرستانه رسانه‌های گروهی بعضی کشورهای عربی در ماههای اخیر یکبار دیگر خصوصیات عصر جاهلی در شبه جزیره عربی و عصر اموی در دوره اسلامی را زنده کرده است بطوریکه حتی گزارشگر تلویزیون عربستان در مسابقه اخیر دو تیم ایران و عربستان نیز از این خصلت نژاد پرستانه بدور نبود و قادسیه صدام را تکرار کرد بعضی سیاسیون ونویسندگان مغرض در طول نیم قرن اخیر همواره ایرانیان را با الفاظ وخصوصیاتی که صفت ذاتی وشایسته خود آنان است خطاب قرار داده اند و از تعصب فارسی و قوم گرایی فارسی سخن بمیان آورده اند. تناقض گویی‌ها و مغلطه گویی‌های تعصب آمیز بعضی تحلیلگران عرب انسان را به یاد توصیف‌های کتاب عابد الجابری در خصوص نقد عقل عربی و کاستی‌های آن می‌اندازدکه معتقد است عقلانیت و عربیت با هم نمی‌تواند یکجا جمع شوند.
از یکسو می‌گویند ایرانیان (به طورکلی) بدلیل تعصب فارسی بر حفظ نام خلیج فارس اصرار غیر عقلانی وکور دارنداز سوی دیگر می‌گویند 45درصد مردم ایران تحت ستم 55درصد فارسها هستند!!. اگر این ادعا درست است چگونه خود در گفتگوهای تلویزیونی اذعان دارید که همه ایرانیان با تعصب از نام خلیج فارس دفاع می‌کنند(العربیه -ادموندقریب).

رهبران اتحادیه عرب که با مصادره و تفسیر غلط از «آیه کنتم خیر امت» که اشاره به اهل البیت دارد(و گرنه عربیت را اشد کفرا دانسته است) نژادپرستی را آرم خود قرار داده است با بهانه واهی تهدید حاکمیت وسیادت بحرین از سوی یک مقام ایرانی در اسفند ماه گذشته، جنجالی را ایجاد کردند که در تاریخ این اتحادیه یک نقطه سیاه دیگر باقی خواهد ماند. سیادت و مرزهای شناخته شده بین المللی بحرین را حقوق بین الملل و نظام نوین بین المللی تضمین می‌کند. اتحادیه عرب اگر توانایی حفظ سیادت از مرزهای یک عضو جامعه بین الملل را می‌داشت مرزهاو حاکمیت کویت،فلسطین،سومالی و صحرای غربی را حفاظت می‌کرد. گویی اینگونه رهبران عربی هنوزبه آن بلوغ فکری نرسیده اند که میان نقل یک رویداد تاریخی با طرح ادعای ارضی تفاوت و تمایز قائل شوند. بیان رویداد تاریخی را توسعه طلبی و خدشه دار کردن سیادت یک کشور مستقل بین المللی نامیدندوبا گزافه گویی توهم آمیز ایرانیان را متجاوز به حقوق همسایگان نامیدند.

در حالی که برای اولین بار مجله العربی (کویت) 1958 در شماره دوم خود با استناد به کتاب" حبابهای طلایی خلیج ع.ربی رودریک اوون یهودی کارگزار بریتانیا در خلیج فارس خواستار تغییر نام خلیج فارس شده بود و اتحادیه عرب در تاریخ 13 اوت 1963 و در 11 دسامبر 1964 نیز کنفرانس حقوقدانان عرب تغییر نام را تصویب کرده بود اما از آنجا که روزنامه‌ها و مجلات عربی مستقل و حتی الاهرام همچنان عبارت تاریخی خلیج فارس را بکار می‌بردند. قومچی‌های نژادگرا برای اینکه توطئه استعماری تغییر نام خلیج فارس را در میان توده‌های مردم مقبول سازند دریک ترفند مکارانه پس ازشکست جنگ 1967،خلیج فارس را اصطلاحی صهیونیستی!! نامیدند و سرمایه‌های زیادی را صرف تغییر این نام کردند.اما با وجود این همه توطئه هرگز موفق به تغییر این نام در کشورهای غیر عربی نشدند.
برخلاف ادعاهای کذب آنان، ایرانیان قوم گرایی را بکلی مردود می‌دانندزیرا ایران از کهن ترین زمانها سرزمین اقوام متعددبوده است و علی رغم اینکه با توطئه تغییر نام خلیج فارس بخشی از هویت ایرانی‌ها در معرض توهین و خدشه قرار گرفته بود 50 سال سکوت کردند بطوریکه حساسیت در مقابل تغییر نام خلیج فارس قبل از انقلاب اسلامی فقط در سطح عده‌ای اندک وجود داشت ودر تاریخ 17 دیماه 1354 بدنبال تاسیس «خبرگزاری خلیج عربی!» ایران واکنش نشان دادو وزارت اطلاعات و جهانگردی یک کتاب که مطالب 32 کتاب کهن عربی را در توصیف بحر فارس بیان می‌کرد(جواد مشکور)و وزارت خارجه و موسسه سحاب نیزمشترکا یک اطلس نقشه‌های کهن را منتشر نمودکه برد آن فقط در یک سطح محدودزمانی بود.

بعد از انقلاب اسلامی نیز حتی با اینکه اوج حملات رسانه‌ای عربی علیه ایران بودو همه مرتجعین عرب مشوق وپشتیبان قادسیه صدام بودند، مقامات ایرانی در خصوص نام خلیج فارس حساسیتی نداشتند. اینجانب در سال 1380 با بررسی کتابها، روزنامه ها، مجلات و اطلسهای کتابخانه‌های قاهره و اداره ملی اسناد مصرو اسکندریه بسیاری از مقاله‌های ضد ایرانی سالهای جنگ ایران و عراق را مطالعه کردم و گزارشی نگران کننده را از وضعیت تخریب نام خلیج فارس حتی در کتابها، نقشه‌ها و اطلسهای غیر عربی که ویژه جهان عرب چاپ شده بود، تهیه و به همراه راهکارهایی به بسیاری از مسئولین ارایه نمودم ولی بدون استثنا با بی تفاوتی آنها روبرو شدم و آنها اعتقاد داشتند این بحث ممکن است بوی ناسیونالیستی!و باستان گرایی! بدهد بنابراین مخالف ورود به آن هستند و حتی روزنامه‌ها حاضر به انتشارپژوهش مربوطه اینجانب نبودندو هیچ نهاد و موسسه دولتی، نیمه دولتی و غیر دولتی نیز تمایلی به چاپ کتابم نشان نداد تا اینکه سرانجام روزنامه همشهری از 16تا 29 مهر ماه 81 با حذف مطالبی که می‌توانست به قبای برادران عرب همسایه بر بخورد آن را منتشر نمود سایت بازتاب نیز در روشنگری در این خصوص پیشتاز بود و زنگها را به صدا درآورد.
البته پژوهش به صورت آنلاین منتشر شد و کپی گران حرفه‌ای مطالب آن را کپی و در روزنامه‌ها و مجلات داخلی با نام خود منتشر نمودند و وزرای خارجه سابق و بعضی مقامات دیگر نیز در کنفرانسهای خلیج فارس این پژوهش ناقابل را بنام مبارکشان مزین فرمودند!

مورد دیگری که شاهد بودم در خصوص یکسان سازی دو نام دریای مازندران و خزر علی رغم اینکه منافع ملی ما ایجاب می‌کرد و ایرانیان علاقه مند بودند که نام مازندران را رسمی شود ولی از آنجا که پس از مطالعه اسناد، قراردادها و نقشه‌های تاریخی، اسناد محکم مستندو تاریخی در متون ایرانی و عربی برای این نام نیافتیم همان نام خزر برای زبان فارسی و کاسپین(عربی شده آن قزوین است) برای سایر زبانها در کمیته مربوطه تصویب شد.
آیا مسئولان سیاسی در کشورهای عربی این شجاعت را دارند که بدور از تعصبات قومی و سیاسی با اینگونه مسائل برخورد منطقی و علمی کنند و توصیه متخصصان جغرافیایی خود را بپذیرند؟

در جهان عرب جدا از بعضی سیاستمداران مغرض، افراد زیادی هستند که طی مقاله و نوشته اینگونه برخوردهای غیر عقلانی و برخورد سیاسی با نام‌های جغرافیایی را محکوم می‌کنند ما قبلا طی یک مقاله (قدری انصاف) نظریات بیست نفر از نویسندگان معاصر عرب را در این خصوص منتشر کرده ایم و فهرست اینگونه افرادبسیار زیاد است مثلا نضال نعیسه در مقاله‌های متعدد از جمله "الخلیج الفارسی " و العنصریة العربیة فی الخلیج الفارسی و" سنة إیران وشیعة الخلیج الفارسی" به افشاگری علیه نژاد پرستی عربی و استانداردهای دوگانه رهبران عربی پرداخته و متذکر شده اند که نامیدن خلیج فارس به خلیج عربی بدعت نیمه دوم قرن بیست و ناشی از نژادپرستی و بحران هویت بودو گرنه قبل از آن همه جا نام خلیج فارس ثبت شده است.

حتی معمر قذافی رهبر لیبی در در اجلاس سران اتحادیه عرب در اواخر ماه مارس 2008 در سخنانی که خشم جهان عرب را برانگیخت گفته بود که:
«اکثریت بومیان شیخ نشین‌های خلیج فارس ریشه ایرانی دارند و ایرانی‌ها نیروی موثر و کارآمد منطقه بوده اند خلیج را اگر خلیج هندی، پاکستانی، آمریکایی،ایرانی یا فارسی بگویند که البته نام درست تاریخی همان خلیج فارس است مصداقیت دارد، اما خلیج عربی هیچ مصداقیتی برایش نمی‌بینم»!.
در چهار دهه گذشته، مقالات و کتاب‌هایی که در دفاع از تغییر نام خلیج‌فارس در همین کشورهای تازه تأسیس، منتشر شده، بر 5 ادعا استوار بوده است:

1. در سال 1762 «کارستن نیبور» نوشته‌است: سواحل خلیج‌فارس ایرانی نیست (تابع دولت ایران نیست!)
2. «رودریک اوون» تسمیه خلیج عربی را منطقی و به ادب نزدیک تراز نام خلیج فارس دانسته است.
3. کشورهای عربی و جمعیت عربی ساحل این دریا بیشتر از فارسها(ایران) هستند.
4. فقط ایرانی‌ها آن آبراه را خلیج فارس می‌نامند!خلیج عربی از قدیم رایج بوده!
5. پلینی مورخ رومی قرن دوم خلیج فارس را خلیج عربی نامیده و کما اینکه ایرانی‌ها سابقه حضور در دریا ندارند!.

و در حالی که برای این ادعاهای کذب هیج سند محکم و محکمه پسندی بیان نکرده اند وروشن است که ادعاهای فوق در مقابل هزاران سند مشهور و محکم در اثبات اصالت نام خلیج فارس، آنقدر مضحک و سخیف است که برای رد آن نیاز به مناقشه نیست. در کتاب" خلیج فارس نامی کهن و میراث فرهنگی بشریت" مفصل به این شبهه‌ها پاسخ داده است.

- بطور نمونه پلینی در کتابش در دو مبحث جداگانه از دو خلیج یکی با نام خلیج عرب و دیگری خلیج فارس نام برده که خلیج عرب همان خلیج عربه (عقبه ) است که به دریای سرخ نیز اطلاق می‌شده است اما او در مورد خلیج فارس نیز شرح مفصلی دارد و در ص [108]چنین می‌گوید:
The one to the east is called the Persian Gulf, and according to the report of Eratosthenes measures 2500 miles round
دریای به سوی شرق خلیج فارس نام داردو بنا بر نوشته اراتوس 2500 مایل است.

وی شخصا به این دریا‌ها سفر نکرده و اشتباهاتی در نام شهرها مرتکب شده اند در حالیکه افرادی مانند نیارخوس سردار اسکندریا نویسنده" پریپلوس آریترا" و یونانیان و رومیان متعدد دیگری که سراسر خلیج فارس را شخصا پیموده اند بدقت سواحل و مردمان را شرح داده اند آنها حتی ساکنان اومانا ( عمان ) و شهرهایی در داخل شبه جزیره عربی و در جنوب یمن را فارس و ایرانی نامیده اند .
- کارستن نیبور در سال 1762 دقیق ترین نقشه تا آن زمان را با نام" نقشه خلیج فارس" ترسیم کرده و حتی جزایر سه گانه را برای اولین بار در نقشه‌های جغرافیایی ترسیم و بنام ایران ثبت کرده است و ما در کتاب او ادعایی را که عربها مطرح کردند نیافتیم.

- رودریک اوون نماینده دولت استعماری بریتانیا و عامل ام ای 5 در بحرین بوده و کتابش را بعد از ملی شدن نفت و قطع روابط ایران و انگلیس نوشته پیشنهاد او فاقد ارزش علمی است قبلا نیزبدنبال منازعه ایران و بریتانیادر مورد هرات و جزایر خلیج فارس سپهسالار ایران همه خلیج فارس را متعلق به ایران دانسته بود و(1219 خ/ 1837م) در روزنامه Times Journal انگلیسی‌ها ادعا کردند که خلیج فارس دریایی بریتانیایی است! اما بریتانیا حبابهای خلیج فارس بود و رفت اما ما سه هزار سال است که هستیم.
از آنجا که توصیف بحر فارس و خلیج فارس در 300 کتاب کهن جغرافیایی عربی و چندین نقشه کهن و تفسیر‌های قران عربی و اسلامی وجود دارد این اصطلاح به یک میراث عربی اسلامی تبدیل شده است درحالی که خلیج عربی دقیقا پس از شکل گیری کیان صهیونیستی در نوشته‌ها ظاهر شده است اما از سفرنامه فیثاغورت (570ق.م) تا آناکسیماندار، گزنفون و نیارخوس از دوره‌های پارسی تا یونانی،رومی تا اسلامی، مغولی تا کنون،باظهور و سقوط امپراتوری‌ها این نام همچنان استوار پایدار مانده است.

سازمان(کنفرانس) یکسان سازی نامهای جغرافیایی سازمان ملل کمیته UNGEGN قطعنامه‌های متعددی دارد که تغییر نامهای جغرافیایی (دریایی مشترک) برسمیت شناخته شده را محکوم می‌کند. وجود چند نقشه و یا کتاب دلیلی بر تغییر نام نیست کما اینکه در 25 نقشه قرون گذشته بجای دریای " بحر عرب" نام دریای پارسی PERSIAN SEA بکار رفته ولی ایران هرگز این نقشه‌ها را بهانه‌ای برای تغییر نام دریای عرب قرار نداده یا برای دریای خزر بیشتر از 40 نام مختلف در کتب و نقشه‌های متعددی از 2000 سال قبل بکار رفته و یا اقیانوس هند دهها کشور و ملیت غیر هندی وجود دارند این دلیل علمی و پذیرفته‌ای نیست که به استناد آن نامی پذیرفته بین المللی در طول تاریخ را تغییر دهیم.
بدیهی است که اندک نقشه و یا نوشته بنفع خلیج عربی در مقابل 3 هزار نقشه، سند و نوشته تاریخی و حقوقی در تائید اصالت نام خلیج فارس، ارزش علمی نداشته و به عنوان خطای و اشتباه نویسنده تلقی می‌شود کما اینکه دو نفر از جعرافیانویسان قرون وسطی دریای خزر را خلیج فارس و بحر العجم نامیده اند!

پاسخ ادعاهای دیگر فوق را خود عربها داده اند بطور نمونه در مورد عظمت دریانوردی ایرانیان اعتراف نویسندگان بزرگی غربی و عربی را داریم فلیپ حتی و قدری قلعه جی نیز در کتاب خلیج عربی خود اذعان می‌کند که ایرانیان پیشگام دریانوردی در این دریا بوده اند.وی حتی روایاتی را نقل می‌کند که خلیفه اول و دوم مسافرت از طریق دریا را مخاطره آمیز و نهی کرده است و سفر با شتر را مناسبترین و امن ترین سفرها دانسته است.کما اینکه در عمل نیز می‌بینیم که سفرها و مهاجرت عربها از طریق بیابانها بوده است نه از طریق دریا، مجدی عمر معاون اول سابق شورای دفاع ملی مصر در مجله الاهرام درشماره 219- 21/6/ 2001 :
" نسل من بخاطر دارد که ما در ایام مدرسه در همه کتب و نقشه‌ها با لفظ خلیج فارس سر و کار داشتیم ولی بعد از مدتی به آن خلیج عربی اطلاق کردیم. این غیر منطقی، رزالت و پستی است. این که چند کشور عربی در اطراف آن باشند دلیل نمی‌شود که نامی تاریخی را تغییر دهیم، حال برای اینکه خود را از این مخمصه نجات دهیم فقط آنرا خلیج می‌نامیم، کدام خلیج؟! مگر خلیج بدون نام هم می‌شود" اگر عربها می‌خواهند گفتگوی عربی ایرانی تحقق پذیرد اول باید این خطاها را جبران کنند...

در کتاب " تطویر العلاقات المصریه الایرانیه" مجموعه نویسندگان، چاپ موسسه مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام 2002 .قاهره در ص 190 به نقل از آقای پرفسوردکتر عبد المنعم سعید رئیس مرکز تحقیقات سیاسی و استراتژیک الاهرام و نویسنده شرق اوسط چنین آمده است :
" به صراحت تمام بگویم هیچ مدرک و سند تاریخی ندیدم که نام خلیج فارس را بتوان مستند بر آن تغییر داد. تمام نقشه‌ها و کتب تاریخی و حتی بعضی از سخنرانیهای ناصر و رهبران انقلاب مصراز خلیج فارس صحبت شده است. پرفسور عبدالهادی التازی نویسنده صدهها کتاب و مقاله و عضو چندین نهاد بین المللی و بین العربی گفت:
" شیخ زایدرهبر امارات عربی در یک مناسبتی از من گلایه کرد و گفت شنیده ام هنوز نام خلیج فارس بکار می‌بری ؟ گفتم من متخصص تاریخ و جغرافیا هستم و به امانتداری باور دارم با سیاسی شدن نامها موافق نیستم تلاش برای تغییر نام خلیج فارس سودی نخواهد داشت زیرا جهان غیر عرب در نهایت ممکن است فقط به گفتن کلمه خلیج اکتفا کنند اما صفت عربی را به آن نخواهند داد.

ده‌ها نویسنده عرب در این خصوص حق را به جانب ایرانیان داده اند حتی بعضی پا را فرا تر گذاشته و نژاد پرستی عربی و بحران هویت عربهای خلیج فارس را عامل هوس آنها برای تغییر نام اعلام کرده اند کافی است نیم نگاهی به مقاله‌هایی که نویسندگان مشهوری عرب بطور صریح و یا ضمنی نوشته اند در مورد حقانیت نام خلیج فارس و یا کسانی مانند فهمی هویدی در خصوص بحران هویت اقلیت عرب خلیج و نضال نعیسة در مورد نژاد پرستی( العنصریة العربیة فی الخلیج الفارسی) نوشته اند مراجعه شود.

مدتها است رسانه‌های گروهی عربی و بعضی از روشنفکران و نویسندگان عرب ضمن نگرانی از گم شدن جمعیت عربها در میان مهاجران اظهار می‌دارند که از کشورهای عربی خلیج تنها نام عربی باقی مانده است سنتهای عربی و رسوم محلی بکلی از میان رفته است. ماهنامه «المجلة» در شماره 4/10/2006 طی مقاله‌ای با عنوان بمب در حال انفجار مفصل به این موضوع پرداخته است. تلویزیون الجزیره در برنامه مشهور" رودرو" نیز با پرداختن به این موضوع از بحران‌های اجتماعی و مظاهر فساد و فحشا وانواع ازدواجهای مسیار و مسافرتی و ... جنایت در کشورهای عربی سخن گفته و .... پرفسور فهمی هویدی نویسنده مشهور عرب در مقاله‌ای در شرق الاوسط 13/12/2006 که بسیار مورد توجه رسانه‌های عربی قرار گرفت در همین رابط چنین نوشته است : " چند روز در امارات بودم و متوجه شدم که فقط با تعداد اندکی از نزدیکانم می‌توانم عربی صحبت کنم و نگرانی من زمانی جدی شد که بر اطلاعاتم افزودند و گفتند در مدارس و دانشگاهها نیز زبان عربی در حال از میان رفتن است و فقط دروس در حد صرف و نحو به عربی ارائه می‌شود و شنیدم که مکاتبات رسمی نیز با انگلیسی در ادارات انجام می‌شود این فقط مشکل امارات نیست بلکه به استثنای عربستان سعودی همه کشورهای ساحل عربی خلیج فارس را در بر می‌گیرد این همان مطلب ابن خلدون است که می‌گوید ملت مغلوب از فرهنگ ملت غالب پیروی می‌کند.

افراد غیر بومی امروزه بین 70 و 80 درصد جمعیت کشورهای عربی خلیج فارس را تشکیل می‌دهد این نسبت در دبی بیشتر از 90 درصد است و این یک بمب در حال انفجار در منطقه است.
هندی هابیشتر از 60 درصد طبقه کارگر این کشورها را تشکیل می‌دهند )30 درصد پروژه‌های عمرانی دبی در اختیار هندی‌ها است روزانه 16 پرواز بین هند و امارات برقرار است حقوق بین الملل و سازمانهای حقوق بشری مرتب برای این مهاجرین حقوق و امتیازاتی قائل می‌شوند تصور بکنید چه چیزی از عروبت و فرهنگ عربی در خلیج می‌ماند !!.

با این وضع موجود در منطقه خلیج (فارس) مبالغه نیست اگر بگویم که کشورهایمان و فرهنگمان و زبانمان از روی نقشه جغرافیا حذف خواهد شد.
منطقه علاوه بر منازعات و بحرانهای سیاسی از بحرانهاو تناقضات و تضادهای اجتماعی متعددی نیز رنج می‌برد که بخشی از آن ریشه در استعمار دارد اما بخش دیگری در سوء تفاهم‌های فرهنگی و تاریخی و تعصاب طایفه‌ای و قبیله‌ای است. جائیکه از یک طرف تامین کننده سوخت صنعت غرب است از سوی دیگرتامین کننده عوامل و ابزار بمب‌های انتحاری، مکانی که بیشترین درآمد سرانه جهان را دارا است ولی بیشترین تعداد بیسواد را نیز در خود جای داده است.
در چنین محیطی است که بعضی از حکومت مداران و صاحبان صنایع بجای راه حل اساسی برای مشکلات جدی و فوری منطقه برای تغییر نام هزینه می‌کنند و بجای ساختن زیر بنا ی فرهنگی به ظواهر امر اهمیت می‌دهند.

با این بحران هویتی که کشورهای عربی منطقه را تهدید می‌کنند و تقریبا 3 ملیون بومیان کشورهای امارات – قطر – بحرین – عمان و کویت از نظر فرهنگی وضعیت بومیان استرالیا و نیوزلند را پیدا می‌کنند تغییر نام نمی‌تواند هویت و فرهنگ از دست رفته را باز آورد باید راههای علمی تر منطقی تر را برای این مشکل اساسی پیدا کرد.
مشکلی میان توده‌های مردم در دو سوی خلیج فارس وجود ندارد.

اما مشکل در میان عده‌ای معدود از سیاسیون و دولتمردان و صاحبان سرمایه‌های نفتی است که رشوه‌های نفتی می‌دهند. هیچ موسسه و سازمان معتبر غربی حاضر نیست اصالت نام خلیج فارس را زیر سوال ببرد مگر اینکه پول خیلی سنگینی دریافت کرده باشد. بطور خلاصه اینکه دفاع ایرانیان از حفظ نام کهن و تاریخی و بین المللی خلیج فارس نتنها نژاد پرستی نیست بلکه مطابق با کنوانسیونهای متعدد بین المللی (میثاقین 1966) و مطابق اصول و کنوانسیونهای متعدد یونسکو در خصوص حفظ فرهنگ و هویت بومی است.


برای اطلاع بیشتر:
- کتاب الخلیج الفارسى عبر القرون و الاعصار تالیف الدکتور على رضا میرزا محمد که در سال 1355 توسط مکتب النهضه در قاهره به انضمام 78 نقشه از منابع عربی چاپ شده است.
- الخلیج الفارسی التراث العربی الاسلامی، محمد عجم روزنامه"التجدید" مراکش شماره 1288 مورخ 24 نوامبر 2005.
Conspiracy to change a heritage name "The Persian Gulf" -
by M.Ajam 25/12/2001,

www.baztab.com/news/19469.php
http://www.iranchamber.com/geography/articles/names_of_caspian_sea.php
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&Preview=No&ArticleID=6719&a=1

http://magiran.com/npview.asp?ID=1092570
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=8286
نظرات بینندگان:
آقا برعکس گفتی ،اونها ادعا کردند که 55 درصد غیر فارس ها تحت ظلم 45 درصد فارسها هستند.
مقاله خوبی بود. نحوه استدلال و منابع اعلام شده هم خیلی مفید واقع شد.
اگر علمای دینی ما کمی نسبت به بعضی مسایل از جمله حج و استفاده از کلمات عربی تجدید نظر کنند وتشیع ایرانی را از اسلام عربی جداکنند نیمی از مشکلات حل است وبعد میماند فرهنگ غلطی که در زمان انقلاب رواج پیدا کرد که متاسفانه تمام تاریخ تمدن چند هزار ساله مارا به باد فراموشی سپرد یادمان باشد ما کشوری بزرگ بودیم با پادشاهی ساسانیان وهخامنشیان وملتی متحد هستیم با دولت جمهوری اسلامی هرگاه ایرانی بودن را به مسایل دیگر ترجیح دادیم رو به سقوط رفتیم وهمیشه به دیگران هم گوشزد بکنیم که ما ایرانیان موحد مسلمان هستیم حتی ان موقع که دیگران ......میپرستیدند هم ما ایرانیان یگانه پرست بوده ایم اسلام اگر قرار بود به رسم عرب های نادان توسعه پیدا کند امروز دیگر غیر از القایده وتحجرو ...چیزی نداشت واین پیوند دو موضوع باشگون فرهنگ ایرانی ومعنویت اسلام ناب محمدی بود که موجب رونق اسلام شد.
با سلام ضمن تشکر از تابناک به خاطر اهتمام به تمامیت ارضی ایران زمین،آقای عجم دو بار در مقاله خود از واژه جعلی خلیج که توسط انگلیس دامن زده می شود استفاده کرده اند،لطفا اصلاح شود. پاینده ایران،پاینده خلیج پارس
هم میهن دانشمند محمد عجم، سلام.
برای روشنگری درباره دریای پارس بسیار زحمت کشیده اید واز برخی رفتارها رنج برده اید؛ ازجناب عالی سپاسگزاری می کنم. کاش ایمیل شما هم در سایت گذاشته میشد. تازگی نامه ای به سران وشیخان عرب پبرامون خلیج پارس نوشتم وبرای سفارتخانه های سوریه، قطر وامارات پست کردم. ولی هیچ روزنامه ای آن را چاپ نکرد وهیچ سایتی آن را بازتاب نداد! دلیل را خود خوب میدانید؛ ریشه این دلیل اصل اشکال ماست. چنان چه این یادداشت را دیدید و خواستید، برایم ایمیل بزنید تا برایتان بفرستم. دراین جا این سرود را برایتان بازتاب می دهم ، شاید به دستتان برسد! پیام خلیج پارس
غُرشِ خیزاب های نیلگون دریای پارس
بازتابی هست از نـامِ غرورافزای پارس
تـا بیـاد آرد شکوهِ روزگارِ باستان
کی خلیجِ پارس گیردازعرب نام ونشان
چون که از خاور برآید بامدادان آفتاب
از دل دریای توفان خیـز از ژرفای آب
می رسد تا آسمان بانگِ درود و آفرین
بـر سرای جاودانیِ کورُش ایران زمین
همنوا خیزاب هاخوانند باهم این سرود
باد برهرچه نشان ازپارس داردبس درود
همسرا و همنوا خیزاب های پُرخروش
می زنند ایرانیان را سربسر بانگ بهوش:
ازمیانرودان که بوده تختگاهِ خسروان
تا به هرمزگان و مکران و دیارِ سیستان
از فـرارود و دیـار نازنین تاجیک ها
تا به آرانی که از ایران نمودندش جـدا
یکزبان و یکدل و همبسته و هم آرمان
مرزها را با خردورزی زداییـد از میـان
پاک باید تا کنـید آثارِ ننگین نامه ها
هست ازبیدادِ روس وانگلیس آنچه بجا.
از میانِ موجهاپیوسته می آید به گوش
ای شمامانده بجاازرادمردی چون کورش
همنـوا بـا یـاری پروردگارِ بی نیـاز
مرزها را ازمیـان باید کـه بردارید و باز
تا برآرد سر ز شور و رستخیزِ مـردمی
آریـایی کشوری بـا کاویانی پرچمی
نیک پندار و نکو رفتـار و گفتارِ نکو نیست زین آیین نکوتردرجهان بی گفتگو
نیک آیینِ نیاکان را بباید تا شناخت
آریایی کشورِ خود را ببـاید باز ساخت
سر بسر باشید ماننـدِ دماوند استوار
همدل و همداستان ایران زمین راپاسدار
با دگـر قومان و ملت ها بصلح و دوستی همـره و همکار و همپیمان ز راهِ راستی.
فرهنگ مهر؛چاپ شده درهفته نامه امرداد،شماره 183، تاریخ 22/2/1387 خورشیدی
با تشکر از نویسنده اندیشمند مقاله جناب آقای عجم که این چنین متفکرانه و محققانه موضوع را بخوبی مورد کنکارش قرار داده اند. خداوند امثال ایشان را حفظ نماید
بسیار مقاله خوبی بود و از آن زیباتر شعری که در نظرات آورده شد به امید بیداری مسئولین و توقف باج دادن به دولت ها ی قدرنشناس عربی
فقط یک اصلاح کوچک: قرآن عربیت را "اشد کفرا" ندانسته، آیه مزبور در مورد اعراب است یعنی بادیه نشینان، و الا قرآن چیزی به نام "عربیت" را نستوده و نکوهش هم نکرده. نباید تعصب را به تعصب پاسخ داد بلکه به گفته قرآن ملاک تقوی است و عربی و فارسی و ترکی و رومی بر همدیگر امتیازی ندارند.
هر کس اعم از ایرانی وخارجی مطلبی در رابطه با خلیج فارس وآنچه مربوط به آن نوشته باید مورد تشویق قرار گیرد.نویسندگان ومحققین آمریکایی و اروپایی وجود دارند که نام خلیج همیشه فارس را هیچ وقت فراموش نکرده اند.