پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

تمام اطلاعات لازم در مورد خليج فارس و پاسخ به مدعيان تازه بدوران رسيده

 سايت مدافع اسم خليج الفارسیعربی زبانهای خوزستانی/

 

خليج هميشه فارس

نام خليج، فارس بوده و هميشه فارس خواهد بود. شايعه اخير، آنقدر پر اهميت هست که بايدنسبت به  آن حساسيت جدي نشان داد. اولاً خيلي خوشحال شدم که اولين حساسيت ها در وبلاگ ها بود. موج جديد حساسيت ايران دوستي در وبلاگ ها افتخار جديدي است براي وبلاگ نويسان.

در اينکه خليج، فارس است جاي بحث و گفتگو نيست. بيش از مرز سرزمين بيشتر کشورهاي حاشيه خليج فارس فقط ايران با خليج فارس مرز دارد. در تاريخ رسمي جهان اين نام ثبت شده است. ديروز پس از خواندن اين خبرها،  گفتم بعيد مي دانم در مراکز رسمي دنيا چنين چرندياتي به ذهن آنها خطور کند که نام غير فارس را در کنار خليج فارس بياورند ولي همين اندازه شايعه براي مسئولان کشور، ضرورت ايجاد مي کند که با تمام حساسيت به دنبال ماجرا باشند. مسأله آنقدر پر اهميت هست که همه ايرانيان نسبت به آن حساس باشند.

چندي پيش من در يک کنفرانس رسمي در امارت متحده عربي سخنراني داشتم. از تلويزيونهاي محلي هم پخش مي شد. سعي کردم که در آن سخنراني 15 دقيقه اي 11 بار به مناسبتي اسمي از خليج فارس بياورم. يکي از وسط جمعيت بلند شد که به فکر وحدت جهان اسلام باشيد. گفتم وحدت جهان اسلام تنها وقتي تحقق مي يابد که کشورها، حقوق رسمي و بين المللي يکديگر را به رسميت بشناسند. وقتي صدام به کويت حمله کرد، همه دنيا آن را محکوم کردند و مخالفت با صدام عامل وحدت شد، چون به حق قطعي کويت تجاوز شده بود. وحدت جهان اسلام هم وقتي سامان مي گيرد که حق رسمي ايران در نام پرآوازه خليج فارس مورد خدشه قرار نگيرد. اين حساسيت وبلاگ نويسان نيز شادماني آفرين است. اميد دارم نتايج بررسي ها، تلاشها و زحمات رسمي و غير رسمي شما طمع ديگران را ناکام کند.

عذرخواهي الجزيره

وقتي زمزمه تغيير نام خليج هميشه فارس به نام جعلي خليج عربي در نشنال  جوگرافي مطرح شد، دفاع و مقاومت همه جانبه مردمي که جداي از وابستگي هاي سياسي، فکري، صنفي اين موضوع را يک مساله ملي تلقي کردند بسيار پرشکوه بود. اهالي اينترنت به خصوص در اين ماجرا نقش بزرگي ايفا کردند. دوستان پرشين بلاگ مي گويند در تومار اعتراضي به اين کارناشايست، تعداد امضاها به بيش از  83000 رسيده است. باز هم آنها که امضا نکرده اند امضا کنند.

*****

وقتي در پايگاه الکترونيکي الجزيره کاريکاتوري در مورد خليج فارس گذاشته بودند، تماسهاي مختلفي با آن شبکه گرفته شد. من هم به دليل آشنايي با مسئولان آن رسانه تماسهايي داشتم. چند روزي هم بيشتر اين کاريکاتور روي پايگاه اينترنتي نبود و زود حذف شد و الجزيره اي ها عذرخواهي کردند.

صمد بن سامر رئيس رسانه الجزيره به من تلفن زد و گفت اين کاريکاتور را يک نفر فرستاده و مسئول صفحه الجزيره آن را بر روي سايت قرار داده، بي آنکه ما از آن مطلع باشيم. وقتي اعتراض شماها رسيد، تازه ما هم مطلع شديم و بلافاصله آن را حذف کرديم. من به سهم خودم از اين سرعت عمل در حذف کاريکاتور تشکر کردم. گزارشي هم از کار جمع آوري امضاي اينترنتي  به وي دادم و گفتم اين يک کار ملي است. بيشتر عذر خواهي کرد.

انصافاً عليرغم تلاش وسيع ملي در مساله خليج فارس،  مسئولان رسمي در اين امر بسيار بهتر مي توانستند عمل کنند. کارهاي عملي زيادي مي شد انجام داد. خيلي ها را خود من پيشنهاد دادم. ولي نتيجه اي نديدم!

 از وب لاگ محمد علی ابطحی