پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

آثار فارسی هند

 

سکه های جهانگیر شاه هندوستان

 

خط فارسی در هند

 

سندی از هزینه های آستانقدس رضوی برای هندوانه شب چله (یلدا)

 

 

 

 

یکی از عجایب تاریخ این است که حکومت تیموریان در هند را حکومت مغولان می نامند .

خود تیمور در سمرقند بدنیا آمده زبان او فارسی تاجیکی بوده مانند همه ساکنان بلخ و بخارا و سمرقند که مرکز ادبیات فارسی آن دوره بوده است تازه قیافه او هم ایرانی است چگونه او را مغولی می دانند بنده که نتوانستم این راز را بگشایم .

 

تیمور این جنگجوی سمرقندی  که در سال ۱۳۳۶ میلادی، در نزدیکی سمرقند در ازبکستان امروزی به‌دنیا آمد، از برخی جهات شاه مقدونی و جنگجوی مغول را تحت‌الشعاع خود قرار داد. زبان مادری او تاجیکی / فارسی بود او یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان را بنیاد گذاشت. و زبان فارسی را به هند و عثمانی برد.

روی گونزالس کلاویخو، سفیر اسپانیا که در سال ۱۴۰۴ میلادی به سمرقند رفت، ثبت کرده است که در درگیری تیمور با گروه بزرگی از سواران سیستانی که عده زیادی از سربازان او را کشتند،"آنها خود او را هم از اسب انداختند و پای راستش را زخمی کردند. او بر اثر این جراحت، تا پایان عمر لنگ می‌زد؛ دست راستش هم مجروح شده بود و انگشت کوچک و انگشت کناری آن را از دست داده بود."