پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

هزاره ها فارسی زبانان پاکستان

"روز جمعه، چهارم حوت ۱۳۹۱، تظاهرات مسالمت‌آمیزی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در دهلی‌نو (هند) و در کانادا و چند شهر دیگر برگزار شد.  در این تظاهرات، تعدادی از دانشجویان افغان و کشورهای دیگر، همچنین روشنفکران و مهاجرین مقیم ، برای ابراز انزجار و محکوم کردن حملات تروریستی که در کویته به مردم هزاره صورت گرفته است، شرکت نمودند."  جای ایرانی ها در اینگونه تظاهرات ها خالی است در حالیکه بار سنگین جنایت کشتار  علیه هزاره باید بر دوش ایران سنگینی کند این اولین بار نیست که هزاره ها یا خاوری ها در پاکستان و افغانستان قتل و عام می شوند آنها در دوره های مختلف مجبور به مهاجرت اجباری به ایران و یا پاکستان شده اند. هزاره ها مردمان جابجا شده اجباری بخاطر قوم و مذهبشان هستند حداقل ظلم و جنایت علیه آنها سابقه دویست ساله دارد.

اما اخیرا حملات انتحاری علیه مردم هزاره (افغانستان) در کویته پاکستان شدت بخشیده ، در این رشته حملات که از سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شده ، تعداد کثیری از شهروندان هزاره کشته شده اند. گروه تندرو اسلامگرای “لشکر جنگوی” مسئولیت این انفجارها را برعهده گرفته است ، بر اساس ادعاهای این گروه هزاره ها مسلمان واقعی نیستند و خواستار نابودی نسل هزاره ها شده اند. هزاره ها شیعه و فارس زبان هستند.

فارسی زبان و فرهنگ است . ترکی هم زبان و فرهنگ است اما زبان و فرهنگ با نژاد کاملا فرق می کند. هزاره ها فارس زبان هستند و به تمدن فارسی و ایرانی مزتبط هستند اما بیشتر آنها از نژاد بربر یا خاوری هستند. تعداد زیاد دیگری نژاد آریایی (یا کوکاژی) دارند.