پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

تا سال 1958 هیچ نوشته عربی و اسلامی وجود ندارد که نام خلیج فارس را خلیجعربی بدان

 
 
 
 

فرهنگی: محمد عجم گفت: تا سال ١٩۵٨ هیچ نوشته عربی و اسلامی وجود ندارد که نام خلیج فارس را عربی بداند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، محمد عجم، محقق و پژوهشگر حوزه خلیج فارس در نشست علمی نام خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین المللی با اشاره به فرارسیدن (10 اردیبهشت )روز ملی خلیج فارس گفت: خلیج فارس میراث کهن ایرانیان است که من تا کنون این نام را در صد کتاب عربی و اسلامی و 30 قرارداد بین المللی مورد بررسی قرارداده ام و نتیجه آن را در کتابی با عنوان "خلیج فارس میراث کهن فرهنگی ایران "آورده ام.

وی با بیان اینکه نام خلیج فارس از حدود 2500 سال پیش وجود داشته است و در کتابها و متون کهن و حتی تفاسیر قرآنی این نام به کرات تکرار شده است افزود: حقانیت ما در زمینه مسئله نام خلیج فارس به اندازه ای روشن و آشکار است که ضرورت ندارد که نقشه ای را ببینیم و بگوییم که نام خلیج فارس در آن وجود داشته است.

عجم یادآور شد: هیچ نوشته ای عربی یا اسلامی وجود ندارد که تا قبل از سال 1958 که کلمه عربی را به این خلیج اختصاص داده باشد و این موضوع خود نشان دهنده حقانیت ماست.

وی تصریح کرد: درباره تحریف نام خلیج فارس صیهونیستها کارهایی انجام دادند و برخی از عربهای افراطی نیز به برخی از کشورهای اروپایی پول دادند که در نقشه هایی که برای آنها چاپ می کنند نام خلیج فارس را تحریف کنند، آموضوع نشنال جیوگرافی که انجام شد و در آنجا نام خلیج فارس تحریف شد در عرض یک ماه 110 هزار ایمیل علیه این مسئله ارسال شد و آنها از مردم ایران عذرخواهی کردند.

این پژوهشگر و محقق خاطرنشان کرد: سازمان( UNCSGN )تنها سازمانی است که صلاحیت تغییر اینگونه نام های جغرافیایی را دارد و غیر از این سازمان هیچ نهاد دیگر صلاحیت تغییر نام یک مکان جغرافیایی بین المللی  یا منطقه ای را ندارد.

عجم گفت: در اسناد سازمان خلیج فارس پوشه ای با عنوان (the national archives u.k) وجود دارد که اسناد مربوط به خلیج فارس در آن پوشه نگهداری می شود که در روزنامه شرق اوسط بسیاری از این اسناد چاپ و منتشر شده است. همچنین در تمامی سازمانهای رسمی جهان نیز همیشه عنوان خلیج فارس به کار می رود.

وی به مسئله حضور نام خلیج فارس در تمام نقشه های کهن جهان اشاره کرد و گفت: این نام در تمام نقشه های کهن جهان وجود داشته اما در حال حاضر در بعضی از نقشه ها با فتوشاپ نام خلیح فارس را برداشته اند و علت این تغییر نام و تحریف چیزی جز بحران هویت و جمعیت در شیخ نشین های عربی نیست.

این پژوهشگر و محقق با بیان اینکه چرا از نام خلیج فارس پاسداری می کنیم اظهار کرد: این نام با توجه به اینکه در 300 کتاب قدیمی و نقشه کهن و اسناد موزه ای وجود دارد یک میراث فرهنگ اسلامی و ایرانی است بلکه یک میراث عربی نیز هست و امیدوارم همان طور که این نام به عنوان یک روز ملی به ثبت رسیده مانند نوروز ثبت جهانی نیز شود.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه تعصب قومی و قبیله ای نداریم اما آنچه که مسلم است و در اسناد و مدارک بین المللی عنوان خلیج فارس از گذشته های دور بوده است و خواهد بود.

نشست علمی نام خلیج فارس در منابع و نقشه های تاریخی و اسناد بین المللی روز چهارشنبه (8 اردیبهشت)در پزوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات برگراز شد.