پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

رای گیری خلیج فارس یا عرب ی! واقعی یا تقلبی؟

پیروزی چشمگیر ایرانیان در فراخوان  عرب ها برای نام خلیج
از حدود اوایل سال جاری  ایمیل هایی از طرف دوستداران حفظ نام  خلیج فارس دریافت می کردم  که به خلیج فارس رای بدهیم . ابتدا با تردید به موضوع نگاه کردم و راستش نه وقت کافی داشتم و نه اینترنت مناسب . اما مدتی گذشت و در سایتهای روزنامه های رسمی عربی موضوع را داغ دیدم  آنها از دوستان خود می خواستند که بنفع خلیج عرب.ی رای بدهند سایتها را که بررسی کردم بیشتر آنها سایتهای سلفی های وهابی تندرو درباری بودند. در این موضوع  از ملی گراهای عرب و پان عربیستهایی که روزگاری هر چیزی را به عربیت نسبت می دادند حتی خلیج فارس را اشتیاق و هوسی ندیدم اما به هر حال وظیفه فرهنگی ، دینی و ملی و میهنی خود دیدم که در این موضوع نیز مانند ماجرای آبان  سال ١٣٨٣
نشنال جوگرافی  جزو پیشرو ها باشم. نیت آن مالزیایی هرچه باشد برایم مهم نبود مهم این بود که به وظیفه خود عمل کنم شاید آن مالیزیایی عرب هدفش مشهور شدن بود. اما برای ما یک ننگ بود که خلیج فارس کهن رای نیاورد.و در عوض سلفی های درباری و وهابی برایمان خط و نشان بکشند.
 در این نظرسنجی، ادعا شده که پس از رسیدن آمار نظردهندگان، به یک میلیون رأی، نظرسنجی به پایان می‌رسد و اکنون این نظرسنجی به پایان رسیده و عنوان خلیج فارس با اختصاص 70 درصد آرای شرکت‌کنندگان به همین نام در این سایت معرفی شده است.

این نتیجه در حالی به دست آمده است که طراحان این نظرسنجی در مقدمه نظرسنجی خود، با اقدامی جانبدارانه، پنج دلیل در اثبات عربی بودن خلیج فارس و تنها سه دلیل برای اثبات فارسی بودن آن آورده‌اند.

بنابراین گزارش، آنان به دلایلی همچون عربی نامیدن خلیج فارس توسط اتحادیه عرب، عربی نامیدن خلیج فارس در اسناد سازمان ملل متحد، وجود جمعیت چشمگیر عرب در حاشیه خلیج فارس، در اختیار داشتن 70 درصد ساحل خلیج فارس توسط اعراب و نیز مرتبط دانستن خلیج فارس با امپراتوری پارس ـ که دیگر وجود ندارد ـ خلیج فارس را عربی نامیده‌ و  تلاش کرده اند مراجعین را به رای دادن به نام جعلی  عربی برای خلیج فارس تشویق نمایند، در حالی که تنها دو دلیل تاریخی بر اثبات فارسی بودن خلیج فارس آورده و همچنین افزوده‌اند که چون عربی نامیدن خلیج فارس، باعث اشتباه این خلیج با دریای عرب می‌شود، لازم است فارسی نامیده می‌شود.

نکته محل تامل این است که جهان عرب با جمعیتی چند برابر ایران نتوانسته سهمی بیش از سی درصد را در تقاضا برای جایگزین کردن نام جعلی برای نام حقیقی خلیج فارس به خود اختصاص دهد. این نتیجه حکایت از آن دارد که در میان اعراب نیز باور عمومی بر این است که نام حقیقی این دریا خلیج فارس است و نه نامهای جعلی دیگری که برخی مقام های ناسیونالیست عرب بکار می گیرند.

در واقع باید افزود: نتیجه به دست آمده در این نظرسنجی، گویای این واقعیت است که حتی افکار عمومی جهان عرب نیز چنین ادعایی درباره بکار گرفتن نام دیگری برای خلیج فارس ندارند و این ادعاها، تنها از سوی برخی رهبران شوونیست و ملی‌گرای افراطی عرب مطرح می‌شود که در صددند با طرح چنین ادعاهایی، خود را از آنچه هستند، بزرگتر نشان دهند؛ اما هرچند اعراب می‌توانند با صرف هزینه و خرید مؤسسات جغرافیایی، آنان را به دستکاری در اسناد تاریخی و نقشه‌های جغرافیایی متمایل کنند، افکار عمومی به راحتی قابل خرید و فروش نیستند و سرانجام این فکار عمومی است که می‌تواند با تکیه بر حقایق تاریخی، ماهیت نسبتا مستقل خود را نشان دهد.

علاوه بر این باید اضافه کرد که دلایلی که طراح این نظرسنجی درباره عربی بودن خلیج فارس مطرح کرده است  بسیار واهی است چرا و چگونه می توان گفت چون یک تشکل سیاسی همچون اتحادیه عرب که خود در این میان ذینفع است، یک واقعیت تاریخی را انکار می کند، دلیل بر صحت نظر آنان است؟ یا چگونه می توان اسناد عربی سازمان ملل متحد را که با پول برخی کشورهای عربی منتشر می شود را ملاک دانست؟ یا چگونه می توان گفت چون امپراتوری فارس وجود ندارد، خلیج فارس هم نباید باشد، مگر اکنون که قاره آمریکا به چندین کشور تبدیل شده است، باید نام آمریکا را از آن برداشت و نام دیگری بر آن نهاد؟

گفتنی است تاکنون هر گونه فراخوانی درباره نام خلیج فارس از سوی هر موسسه یا شخصی در فضای مجازی برگزار شده است، با حضور گسترده ایرانیان به تایید و اثبات حقانیت نام خلیج فارس ختم شده است.

  بنابراین آنان به دلایلی همچون عربی نامیدن خلیج فارس توسط اتحادیه عرب، عربی نامیدن خلیج فارس در بعضی اسناد سازمان ملل متحد(مقالات سفرای عرب)، وجود جمعیت چشمگیر عرب در حاشیه خلیج فارس، در اختیار داشتن 70 درصد ساحل خلیج فارس توسط اعراب و نیز مرتبط دانستن خلیج فارس با امپراتوری پارس ـ که دیگر وجود ندارد ـ خلیج فارس را عربی نامیده‌اند و تلاش کرده اند مراجعین را به رای دادن به نام جعلی و عربی برای خلیج فارس تشویق نمایند.