پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

کتابهای قدیمی که خلیج فارس را توصیف کرده اند

 کتاب سفرنامه  رحلة ابن خلدون عربی ترجمه نشده است

حکومتهای اسلامی (17/18)

جغرافیای تاریخ اسلام (5/8)

فتوحات جنگ ها و مغازی (7/50)

اعلام و شخصیت ها (4/30)

متفرقه (14/24)

متفرقه (14/24)


نویسنده : دکترمحمد عجم : ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
Comments نظرات () لینک دائم