پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

الجزیره “خلیج فارس” نام تاریخی خلیجی است که بین ایران و شبه‌جزیره عربی قرار دارد

سایت انگلیسی شبکه خبری الجزیره در مقاله‌ای اذعان کرد: “خلیج فارس” نام تاریخی خلیجی است که با بیش از ۲۰۰۰ سال سابقه بین ایران و شبه‌جزیره عربی قرار دارد.

_____

سایت انگلیسی شبکه خبری الجزیره در مقاله‌ای بقلم تیمور نبیلی تحت عنوان خلیج فارس یا خلیج عربی؟ اذعان کرد: “خلیج فارس” با بیش از ۲۰۰۰ سال سابقه کاربرد مکتوب نام خلیجی است که بین ایران و شبه‌جزیره عربی قرار دارد.  این شبکه خبری با اشاره به اعتراض هایی  که نیروی دریایی آمریکا با به ‌کار بردن نام جدید “عربی” با آن مواجه شد، نوشت: مقامات آمریکایی سعی کردند که نام “جدید ” را رسمیت دهند در حالیکه نام تاریخی آن، خلیج فارس است.

سایت انگلیسی شبکه جهانی تلویزیون الجزیره یاد آور شد طرفداران نام خلیج فارس در پاسخ به اقدام وب سایت نیروی دریایی آمریکا  اعتراضات گسترده ای را انجام دادند و نیروی دریایی آمریکا ناچار شد جوابیه ای را  منتشر نماید در جوابیه  آمده است که

خلیج فارس نامی است که  تا دهه 1960  با همین نام و مترادفهای آن بکار می رفته است و عرب ها نیز قبل و بعد از اسلام با نام بحر فارس آن را بکار می بردند هنوز هم کشورهای غیر عربی و حتی دولت آمریکا و سازمانهای بین المللی آن را بکار می برند اما در دهه های اخیر گاهی نیز نشریات نیروی دریایی آمریکا در احترام به طرفهای کاری در منطقه از نام مورد قبول اعراب استفاده کرده است اما این اقدام در جهت ضدیت با نام اصلی و در جهت تخریب نام خلیج فارس نبوده است وهمانطور که  در متنی که در وب سایت سازمان ملل قرار دارد آمده آست: هر گونه تغییر، تحریف و تخریب نامهای تاریخی که در دوره طولانی در اسناد و مکاتبات کاربرد مستمر داشته اند به مثابه تخریب آثار و میراث فرهنگی است و اقدامی  نامناسب محسوب می شود. بنا براین نامهای جغرافیایی  که  برگرفته از میراث و هویت تاریخی هستند نباید ابزاری برای  مقاصد سیاسی ، قومی ، قبیله ای و برای ضدیت با ارزش های دیگران بکار گرفته شوند.

 

   چین

 

 

 

روزنامه ایران ١٩دسامبر ٢٠١٠ شماره ۴۶٧۶