پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

روز ملی خلیج فارس


 

سابقه نام گذاری روز ملی خلیج فارس

  
نقشه سفرهای ابن بطوطه به الخلیج الفارسی
Book:documents on the persian gulf's name
PARSSEA
Bunting H.S.Q34/24CM Hanover,1620 published in iranology fundation2008 page168
PERSIAN EMPIRE ARABIC MAP
دریای پارس + خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس در ایران دهم اردیبهشت، سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز نامگذاری و به ثبت رسیده است.

پیشینه نامگذاری 

یکی از اقدامات دولت برای پاسداری از میراث خلیج فارس رسمیت دادن به روز ملی خلیج فارس در تقویم رسمی بود. فردی بنام"جعفر مرادی در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران بدون مدرک و سندو با در نظر نگرفتن سوابق طولانی موضوع خود را مبتکر نام گذاری روز ملی خلیج فارس معرفی می‌کند و مدعی است این پیشنهاد در نشریه محلی سفیر جنوب شماره 122 مورخ 21دیماه 1383، و سپس از طریق استانداری هرمزگان به وزارت امور خارجه و معاونت سیاسی وزارت کشور ارسال گردیده و او در همین رابطه جایزه ابتکار از وزیر ارشادگرفته است! امابررسی اسناد در رابطه با نام گذاری و مکاتبات پرونده مربوطه در ریاست جمهوری و ادارات سه گانه وزارت خارجه، توسط گروه مستند ساز" مستندنام خلیج فارس"(شبکه 1)[۳] و به گواهی و روایت یکی از اعضای کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی و عضو کمیته حقوقی خلیج فارس.[۴] و [۵] و همچنین گواهی دکترپیروز مجتهدزاده در مصاحبه خبرگزاری کتاب سوم اردیبهشت 1390[۶] و مصاحبه رادیو ایران با دو تن از پژوهشگران عضو کمیته خلیج فارس و [۷] حکایت متفاوتی است:

 • دولت، پس از ملاحظه اراده قاطع عمومی جامعه و حرکت اعتراضی عمومی آبان 1383 مردم و وبلاگ نویسان نسبت به مجله نشنال جئوگرافی حاضر به اقدام عملی شد و سرانجام پس از جلسات متعدد برای بررسی عوارض مثبت و منفی، بااین نام گذاری‌ها موافقت شد.
 • آقای ابطحی معاون حقوقی رئیس جمهور وقت در 26 آبان 1383 در پاسخ به موج اعتراضات وب سایتها و وبلاگ نویسان خلیج فارس در مورد سکوت نهادهای رسمی در مورد نشنال جغرافی اعتراف کرد: [۸] "اولین حساسیت ها در وبلاگ ها بود. موج جدید حساسیت ایران دوستی در وبلاگ ها افتخار جدیدی است برای وبلاگ نویسان".
 • سابقه طرح رسمی و دولتی روز ملی خلیج فارس به آذر ماه 1383 در جلسه شورای شهر برای نام گذاری اتوبان تهران - قم به خلیج فارس- بر می‌گردد.
 • در بررسی فایلهای مربوطه هیچ نامه‌ای از سوی استانداری هرمزگان در این رابطه به وزارت خارجه و ریاست جمهوری نرسیده است.
 • گرفتن جایزه از آقای صفار هرندی نمی توانددلیلی بر درستی ادعای آقای مرادی باشد؟ در وب سایت اولین فستیوال ملی خلیح فارس و مسابقه جهانی وبلاگ نویسی خلیج فارس که دهها وبلاگ نویس طرحها انیمیشن ها و مقاله های خود را برای صیانت از نام خلیج فارس در آن ارایه می کردند نیز ایده نامگذاری روز خلیج فارس و راهکارهای پاسداری از میراث خلیج فارس ارایه شده بود که وب سایت این فستیوال بطور ناگهانی از اینترنت حذف شد.

در پرونده خلیج فارس و صورتجلسه‌های موجود سال 1383 سه مکاتبه در ارتباط با نام گذاری روز ملی وجود دارد که به روئیت و حاشیه نویسی معاون رئیس جمهور، مدیران کل دفترریاست جمهوری و دفتر وزیر خارجه و مدیران کل خلیج فارس و حقوقی رسیده‌است عبارتند از:

 • نامه آبان ماه 1383 مدیرکل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و به ضمیمه سه جلدکتاب خلیج فارس نامی کهن و میراث فرهنگی برای ادارات سه گانه وزارت خارجه و پیشنهاد نام گذاری روز ملی خلیج فارس 2- گزارش اداره کل خلیج فارس و اداراه حقوقی و اداره اسناد وزارتخارجه در همین ارتباط و راهکارهای حفاظت از نام خلیج فارس منظم به کپی صفحه91-92 کتاب مذکور و کپی مقاله مسلسل روزنامه همشهری 16- 27 مهر 81 تحت عنوان خلیج ایرانی.

3- دو عدد نامه از سوی ریاست جمهوری منظم به نامه‌های مورخ 3بهمن 1383 شورای مدیران سازمان خلیج فارس(پرشن گلف آنلاین) برای نام گذاری روز ملی خلیج فارس و فاکس همان نامه‌ها از سوی نمایندگی ایران در نیویورک منظم به درخواست سازمان خلیج فارس.

توضیح 

نظر به تحریفی که از سوی رسانه‌های عربی و بخصوص بخش‌های انگلیسی آنها در مورد نام خلیج فارس می‌شدوباتوجه به قدمت و کاربرد مستمر تاریخی این نام در همه زبانها و زمانها که میراثی از دوران باستان است در جهت یادآوری اهمیت پاسداری و صیانت از این میراث کهن،طرفداران این میراث گران بها اقدامات خود را از سال 1380 جهت دفاع از آن یکپارچه تر و منسجم کردندو راهکارهای حفاظت از نام خلیج فارس را در جلسات و سمینارهای متعدد به اطلاع مقامات رساندند. ایده ضرورت دفاع ازنام خلیج فارس و راهکارهای عملی در مورد نامخلیج فارس،نخست در سال 1381 گفتار 10 شماره ای روزنامه همشهری ودر وسایت آنلاین آن تحت عنوان خلیج ایرانی 16 تا 27 مهر 1381 وسپس در دومین همایش ملی ژئوماتیک ایران اردیبهشت 1382 و درسخنرانی و مقاله" اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت صفحه-36- 37 [۹] ودر وب سایت پرشن گلف آنلاین( شهریور1382) 09/06/2003 [۱۰] و همچنین دراولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس قرن 16-18 در دانشگاه تهران دوم خرداد 1383 با حضور اساتید برجسته ایرانی و خارجی جغرافیایی از جمله محمدحسن گنجی پدر علم جغرافیای نوین در ایران مورد بررسی قرار گرفت مجددا در اولین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی غربآسیا در سازمان نقشه‌برداری کشور اردیبهشت 1383 به اطلاع عموم و مسئولین مربوطه رسیدو نامه هایی به نهادهای مسئول از جمله شهرداری تهران برای نام گذاری یکی از اتوبانها با نام خلیج فارس ارسال و با واحد اجتماعی آن در این رابطه دیدار و گفتگو شد. درشهریور 1383 پیشنهادسه گانه بصورت آنلاین در وب سایت (پرشن گلف آنلاین)و از طریق ایمیل به رای گیری عمومی طرفداران نام خلیج فارس گذاشته شد اکثریت رای دهنگان به ترتیب 1- به روز 9 آذر برگشت سه جزیره به مام میهن 2- روز ملی شدن نفت 29 اسفند 3- روزاخراج پرتغالی‌ها توسط ارتش ایران از خلیج فارس رای دادند. نتیجه رای گیری[۱۱] بصورت آنلاین منتشر و توسط شورای مدیران سازمان خلیج فارس و از جمله ریچارد فرای ایران شناس و ایران دوست آمریکایی(فعلا مقیم اصفهان) - کاوه فرخ - محمد علاء- وپیروز مجتهدزاده و طی نامه‌ سوم بهمن 1383 برای رئیس جمهور وقت و برای وزارت خارجه و نمایندگی ایران در نیویورک نمابر گردیدو بعدها درروزنامه شرق تاریخ 14/12/1383و وب سایت‌های مختلف منتشر شد.دفتر رئیس جمهور وقت طی نامه‌ای پیشنهاد را موکول به نظر مثبت وزارتخارجه نمود لذا طی دومین جلسه کارگروه(کمیته) حقوقی نام خلیج فارس در وزارتخارجه(متشکل از نمایندگان وزارتخارجه (سه اداره- حقوقی - اسناد- خلیج فارس) وزارت کشور- سازمان جغرافیایی ارتش -ارشاد اسلامی ، سازمان نقشه برداری...) در بهمن 1383 ضمن موافقت با نام گذاری(روز ملی خلیج فارس)روز شکست پرتغالی هارا برای نام گذاری مقبول تر دانست. ریاست جمهوری تعیین دقیق این روز را به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول نمود و سرانجام بعد از پیگیری های زیاد در تیر ماه ۱۳۸۴ خورشیدی شورای فرهنگ عمومی کشورپس از استعلام از دانشگاه تهران ، روز 10 اردیبهشت را روز شکست پرتغال دانست و لذا این روز مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور وقت رسیدو در رسانه ها اعلام گردید و به این ترتیب با کمک و همراهی های مجدانه چندانجمن و نهاد غیر دولتی و همکاری ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه [۱] و نهادهای مسئول دیگر، روز دهم اردیبهشت ماه که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز است، [۲] به نام “روز ملی خلیج فارس” نامگذاری و در تقویم خورشیدی ایران به ثبت [۱۲]رسید.[۳]

منابع [ویرایش]

 1.  [۱],IRIB,
 2.  [۲], Documents on the Persian Gulf's name : the eternal heritage of ancient time Author:Ajam, Muḥammad.]],
 3.  پیشنهادروز ملی خلیج فارس | persiangulfonline
 • مستند خلیج فارس ارد عطارپور شبکه 1 سیما[۱۳]
 • سمینار خلیج فارس 10 اردیبهشت 1390 در بوشهر و دانشگاه خلیج فارس سخن رانی یکی از اعضای کمیته نام گذاری (کمیته خلیج فارس)تحت عنوان سابقه تلاش برای حفظ نام خلیج فارس و چگونگی طرح روز ملی خلیج فارس.ماهنامه رویدادها و تحلیل ها 255اردیبهشت 1390. نام گذاری روز ملی خلیج فارس چگونه شکل گرفت؟[۱۴]
 • کتاب خلیج فارس، نامی کهن و میراث فرهنگی،شهریور1383 صفحه 90تا 92 راهکارهای پاسداری از نام خلیج فارس
 • Documents on the Persian Gulf's name : the eternal heritage of ancient time

Author: Ajam, Muḥammad.]] [۱۵]

 • نقشه هایhttp://parssea.persianblog.ir/1382/1/ دیدنی از http://parssea.persianblog.ir/1381/10/دریای پارس

[۱۶]

 • دومین همایش همایش ژئوماتیک اردیبهشت 1382 سازمان نقشه برداری کشور دبیرخانه کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی. مقاله"اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فراروی.چه باید کرد؟" ص 36-37 [۱۷]

متن نامه به ریاست جمهوری [۱۸]

نویسنده : دکترمحمد عجم : ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
Comments نظرات () لینک دائم

اولین همایش کارتوگرافی دانشگاه تهران

<#hits#> نقشه al khalej alfaresi  فقط در این سایت (بعضی از کامیوترها آنرا باز نمی کنند)

اولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی تاریخی خلیج‌فارس آغاز شد.3/2/1383

خبرگزاری فارس: اولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی تاریخی خلیج فارس، صبح امروز در تالار امیرکبیر دانشگاه تهران، با حضور اساتید داخلی و خارجی آغاز شد.

خبرگزاری فارس: اولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی تاریخی خلیج‌فارس آغاز شد
 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، این اولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی تاریخی خلیج‌فارس، با همکاری مرکز اسناد و خدمات پژوهشی وزارت امور خارجه، دانشگاه تهران و دانشگاه سوربن فرانسه در راستای انجام یک پروژه مشترک برگزار می‌شود. این همایش، کارتوگرافی خلیج فارس را در قرون 16 تا 18 میلادی مورد بررسی قرار می دهد. انتهای پیام/

 

 

سخنرانی - سیاست خارجی شماره : 8302020084 1383/02/03 - 16:33

یک پژوهشگر در اولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس:

تغییر نام مکانی جغرافیایی در ایجاد تهدید امنیت ملی موثر است به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، محمد عجم ، که امروز3.2.83 در اولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس قرن 16-18 در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، افزود: نامهای جغرافیایی کشورها، دریاها و رودخانه‌ها مشخص کننده حاکمیت ، حوزه قلمرو و نظام اداری ، سیاسی ، باورها، آرمانها، سرگذشت ملی، تاریخی و ایدئولوژیکی ملتهای تابعه می باشد. وی تصریح کرد: به همین دلیل است که نامهای تاریخی نباید به عنوان ابزار سیاسی در جهت نیل به آرمانهای قومی و نژادی و یا تحقیر قومیتهای دیگر و در تعارض با منافع ملی و ارزشهای دیگران بکار رود. این پژوهشگر آزاد هدف اولیه تغییر دهندگان نام 3 هزار ساله خلیج فارس را به چالش کشیدن حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس دانست و یادآورشد: معادلها و مترادفهای آن از 2هزار و 600 سال قبل تا سال 1975 در تمام زبانهای دنیا با مترادفهایی که منسوب به صفت فارسی و ایرانی است بکار رفته است و حتی با وجود حمله اعراب، اسکندر، مغولان، تاتار، پرتغالی ها، هلندی ها وانگلیسی ها به کشور ایران از گزند همه متعصبان و کینه توزان در امان بوده است. عجم افزود: از این نظر است که به اینگونه نامها میراث بشریت می گویند و به همین دلیل اقدام بعضی کشورهای تازه استقلال یافته خلیج فارس که تا قبل از دهه 60 میلادی در تاریخ بین المللی وجود نداشته و هم اکنون با کمک استعمار و با دادن رشوه و حق حسابهای کلان به اصحاب رسانه های گروهی در صدد تخریب این نام و طرح ادعاهای واهی نموده اند، عملی مذموم و مغایر باحقوق بین المللی محسوب می شود. وی گفت: پژوهشگرانی که در خصوص نام خلیج فارس تحقیق نموده اند، متفق القول هستند که نام خلیج فارس در تمام قرون و 2500 سال گذشته نامی یگانه، بین المللی و بدون معارض بوده است و درخاورمیانه بر روی کمتر نامی در ادوار مختلف تاریخی چنین اتفاق و یگانگی در میان همه نویسندگان و مورخان وجود داشته است.وی راهکارهایی را برای حفاظت از نام خلیج فارس  پیشنهاد نموده است.

 

 

  http://farsnews.com/printable.php?nn=8302020084

  

http://www.irpds.com/FileEssay/geomatic82-87-2-18-a-sy(1).pdf

http://irandanesh.febpco.com/DetEssay.aspx?codeEssay=46888