پژوهش های ایرانی. اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico mare- . Mare Persio-persian gulf

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ رسانه های گروهی و خبرسازی جعلی

 

نوشته: دکتر محسنی استاد دانشگاه

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟

با مقدار کمی وقت و ذره ای بررسی مشخص می شود ادعای  آقای ی در مجله هرمزگان 11/2/89 و تکرار آن در سایتها و رادیو تلویزیون و همچنین در خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902070148

 کذب بوده و انتشار اینگونه ادعاها، بدون جستجوی در اینترنت و یا تحقیق از نهادهایی که در ثبت روز ملی خلیج فارس نقش داشتند و بدون هرگونه مستندات اعطای لقب مبتکر پیشنهاد دهنده نام ملی خلیج فارس از سوی وزیر محترم سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نوعی  ساده نگری در ثبت رویدادها و ضربه مهلکی به کارهای پژوهشی است.

 { قبل از اینکه چنین ایده ای در اسفند 83 به ذهن نامبرده خطور کند روز ملی خلیج فارس از سال 1381 رسانه ای شده بود و در آبان ماه سال 1383  و بدنبال انتشار کتاب "خلیج فارس  نامی کهن تر از تاریخ و میراث فرهنگی" که سه هزار جلد آن رایگان برای وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای کشوری و نما یندگان  مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود طبق اسناد موجود در جلسه های متعدد از جمله در کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی سازمان نقشه برداری در جلسه ای با حضورمعاون اول رئیس جمهور وقت ، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت و در اداره کل حقوقی و کمیته خلیج فارس وزارتخارجه در جلسه شورای فرهنگی شهرداری تهران و در سازمان جغرافیایی به بحث گذاشته شده بود.

از سال 1383 که دفاع از نام خلیج فارس مقبولیت عمومی یافته است  گاهی در گوشه و کنار شنیده می شود که افرادی خود را مبتکر روز ملی خلیج فارس و یا این موضوع یا آن پیشنهاد معرفی می کنند و رسانه های گروهی نیز بدون صرف کوچکترین تحقیق لازم و پرسش از نهادها و سازمانهای زیربط آن را رسانه ای می کنند. این گونه امور در تمام تاریخ ما رایج بوده است حتی ما کوچکترین نامی از افرادی که از سال 1324 بطور جدی بدنبال ملی شدن صنعت نفت بودند را هرگز نشنیده ایم .

اگر کسانی خود را مبتکر طرحهایی بدانند که در آن نقشی نداشته اند در نگاه اول اهمیت ندارد اما مشکل برای آیندگان است که لازم است خوب و درست قضاوت کنند.

 امر کپی برداری کامل یک تحقیق و عوض کردن نام نویسنده در کشور یک امر رایج است.

 می دانیم که در طول سالیان گذشته افرادی در  گمنامی تمام و بدون هیچگونه چشم داشت صرفا به عنوان وظیفه و مسئولیت ایرانی بودن  وبرای ادای دین به هزاران ایثارگری که در حراست از این مرزم و بوم جانفشانی کرده اند  ،در دفاع از نام خلیج فارس و میراث فرهنگی در مقابل رسانه های بیگانه کوشیده اند. یکی از آن افراد سخت کوش دکتر عجم است که  سالها است که نام خلیج فارس را در رسانه های عربی رصد کرده و تحریف کنندگان نام خلیج فارس را با مجادله  مجاب می کند از سال 1379 که اینترنت در ایران رایج شده است تقریبا روزانه  این نام را در رسانه های عرب رصد نموده و به تحریف کنندگان پاسخ  داده است  وی دوستان و دشمنان این نام را بخوبی می شناسد و ناگفته های زیادی در این خصوص دارد.

در سال  1381   پاسخ  به مقاله ای در روزنامه اهرام (به همت عبدالناصر امروز خلیج فارس وجود ندارد) را نوشته بود و از من که سردبیر مجله صنعت  بودم برایش چاپ کنم در مجلاتی که من می شناختم امکان چاپ نیافت ولی سرانجام روزنامه همشهری حاضر شد آن را تحت عنوان"  خلیج ایرانی "  16تا 27 شهریور 1381  چاپ کند البته با حذف بخش راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس در این مقاله  که اولین دفاعیه چند شماره ای ویژه  دفاع از نام خلیج فارس در تاریخ  مطبوعات کشوربود  روز ملی برای خلیج فارس هم مطرح شده بود . 15 شماره این روزنامه توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون سیاست خارجی و کمیسیون فرهنگی  مجلس شورای اسلامی تحویل شد و اولین اقدام عملی برای دفاع از نام خلیج فارس برداشته شد و منجر به صدور دو بخشنامه از سوی  معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از نام خلیج فارس در اسفند 1382 و اردیبهشت 1383 گردید. همزمان مطالب سلسله گفتار مذکور به همراه مقاله ای با عنوان برای دفاع از نام خلیج فارس چه باید کرد؟ که یکی از بندهای آن پیشنهاد ثبت  روز ملی خلیج فارس بود دردیماه 81  منتشر شدhttp://parssea./

 وبر روی اینترنت قرار گرفت. وی در دومین همایش همایش ژئوماتیک اردیبهشت 1382 تهران - سازمان نقشه برداری کشور دبیرخانه کمیته بکسان سازی نامهای جغرافیایی/ اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فراروی.چه باید کرد؟ ص 36-37 مجددا ایده  راهکارها روز خلیج فارس را برای حضار تشریح کرد. مقاله ایشان به عنوان پژوهش برتر کنفرانس معرفی شد

http://persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=826

http://www.parsijoo.ir/scholar-sitemap/scholar-283.html

 

http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_74.html

 

http://irandanesh.febpco.com/DetEssay.aspx?codeEssay=46888

 

  ایشان با پسوند نام خود زیبد در تاریخ 6/9/2003  برابر با 15 شهریور81 پیشنهاد روز ملی خلیج فارس در ستون پیام ها و چث  سایت پرشن گلف آنلاین  را به بحث عمومی گذاشت و ماههای روی آن گفتگو  و حتی تغییر نام اتوبان قم به خلیج فارس  بحث شد 

http://www.persiangulfonline.org/

ماحصل و نتیجه گیری از گفتگوها در مورد  تصویب روز ملی خلیج فارس در  24 اوت 2004   دوم شهریور 1383 طی مقاله ای منتشرشد:

http://www.persiangulfonline.org/takeaction/pr012805.htm

این مقاله برای سایت ریاست جمهور و سخنگوی وقت دولت و وزارت امورخارجه و شهرداری تهران ارسال شد.

تا  سال 1381 حتی یک جمله در دفاع از نام خلیج فارس در اینترنت به هیچ زبانی وجود نداشت تا سایت پرشن گلف آنلاین منتشر شددکتر عجم  طی مقاله ای در دومین همایش نقشه برداری ژوئوماتیک  کشور- 2001 برابربا 1382 

 

که به عنوان مقاله برتر همان زمان در سایت سازمان نقشه برداری منتشر شد.

http://www.ngdir.ir

http://www.civilica.com/

 و مجدد در حاشیه سخنرانی در اولین همایش کارتوگرافی خلیج فارس دانشگاه تهران اردیبهشت  1383   به اهمیت پاسداری از نام خلیج فارس و راهکارهای یازده گانه  از جمله روز ملی برای خلیج فارس اشاره نمود.

http://www.farsnews.net

ایشان برای اولین بار سال 2002 صفحه ای در ویکی انگلیسی و در سال 82و 83 به ترتیب در ویکی عربی و فارسی صفحه ای برای دفاع از نام خلیج فارس باز کرد. دوستان گمنام  زیادی در نگهداری این صفحات تلاش ستودنی  در مقابل دشمنان این نام به عمل آوردند و اولین صحنه نبرد بر سر نام خلیج فارس در ویکی انگلیسی، سال 2003 و سپس در ویکی عربی انجام شد و دشمنان این نام وادار به عقب نشینی شدند تا اینکه موضوع نشنال جغرافی در آبان ماه 1383 و حماسه اینترنتی ستودنی جوانان ایرانی وتومار (پتیشن آنلاین) 120 هزار امضایی  و دهها هزار ایمیل اعتراضی به این موسسه پیش آمد.

کتاب خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ که از یک نسخه های آن به وزارت امورخارجه(اداره کل اسناد، اداره کل خلیج فارس ، اداره کل حقوقی و دفتر مطالعات ) برای چاپ تحویل شده بود بصورت آنلاین منتشر و شهریور 1383  در 3 هزار نسخه منتشر شد تمامی نسخه های آن رایگان به وزارتخانه ها موسسات علمی آموزشی و از جمله 500 نسخه  برای  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سازمان نقشه برداری،سازمان جغرافیایی،  دانشگاهها و موسسات ارسال   شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه 91 و 92 کتاب به راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس اختصاص دارد که پیشنهاد روز ملی خلیج فارس مجددا در آن مطرح شده است.

مطالب آنلاین کتاب مذکور بارها و بارها کپی برداری شده و در روزنامه ها منتشر شده است اما نویسنده اصلی هیچگاه  به این کپی کردن ها اعتراضی نداشته است چون هدف اصلی اطلاع رسانی در خصوص اهمیت این نام کهن بوده است و به همین دلیل  نویسنده بیشتر مقالات خود را در خصوص اهمیت نام خلیج فارس تا سال 1384 بدون نام منتشر نموده است.

در آبان 1383 بدنبال مشاورهای متعدد و تبادل ایمیلهای توجیهی میان اعضا و مدیران سازمان خلیج فارس آنلاین در مورد روز مناسبی برای اعلام روز ملی خلیج فارس از جمله دکتر مجتهد زاده و جواد فخار زاده سرانجام طی نامه ای در دوم بهمن 1383  که در وب سایت و روزنامه شرق  نیز منتشر شد از ریاست جمهور خواستند تا در پاسخ به احساسات ایران دوستانه طرفداران  نام خلیج فارس (که از همه طیف های قومی ایران هستند)روز 9 آذر را به عنوان روز ملی خلیج فارس نام گذاری نمایند.  این نامه برای نهایی شدن نظر کارشناسی از سوی سخنگوی دولت و معاون ریاست جمهور به شورای عالی خلیج فارس در وزارت امورخارجه ارسال شد وکلیت موضوع مورد پذیرش کارشناسان و اعضای شورا قرار گرفت اما در خصوص روز 9 آذر توافق عمومی حاصل نشد  تا  اینکه  توافق همه کارشناسان در شورای عالی انقلاب فرهنگی ، کمیسیون فرهنگی مجلس و کمیته فرهنگی هئیت دولت با روز شکست پرتغالی ها به عنوان روز ملی خلیج فارس حاصل گردید و در  بیست و دوم تیر 1384 این روز بطور رسمی به عنوان روز ملی خلیج فارس به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. که البته خوب است بصورت یک لایحه کامل حمایتی از سوی هئیت دولت به مجلس نیز ارایه شود و بصورت قانون نیز درآید.   

http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8302020084

نمونه ای از مباحثات بر سر روز ملی خلیج فارس به همراه تاریخ ثبت شده در اینترنت:

http://www.persiangulfonline.org/asp/forum1/display.asp?messageNo=1&threadID=193

  <!--[if !vml]--><!--[endif]--> dedecate a day to persian gulf by zeebad on 9/6/2003 12:35:59 AM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Farhad on 9/12/2003 3:48:26 AM.
     <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedicate a day to persian gulf by Shahriar Saeedy on 9/12/2003 6:15:13 PM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedicate a day to persian gulf by barzan on 9/17/2003 4:25:18 AM.
           <!--[if !vml]--><!--[endif]--> persia by behzad on 3/14/2005 4:10:51 AM.
     <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Javad Fakharzadeh on 9/17/2003 9:49:07 PM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Homan on 9/20/2003 3:59:17 AM.

The following message (subject: Re: dedecate a day to persian gulf/ rename all high way ) was posted by M, on 9/30/2003 6:11:27 AM.

On the  29 Esfand FOR THE  first year comemoration of persian gulf  day  I request   all Iranian to rename all high ways to the south part of iran as The “persian gulf”  road for example in tehran the express way to south is called otuban tehran -Qom .
we can call it otuban darya e pars.

تفسیر روزنامه شرق ١۴/١٢/١٣٨٣

روز خلیج پارس

حضور محترم حجت الاسلام آقاى محمد خاتمى
رئیس جمهور گرانقدر جمهورى اسلامى ایران
عالیجناب
ما امضا کنندگان زیر به نمایندگى از طرف سازمان (دفاع از) خلیج پارس www.persiangulfonline.org به دلیل اهمیت ویژه اى که این دریا در زندگى کشورمان داشته و دارد و به دلیل حساسیت هاى فوق العاده اى که به تازگى نسبت به موجودیت ایران در خلیج پارس به وجود آمده است رسماً تقاضا داریم که روز خاصى به عنوان «روز خلیج پارس» روى تقویم ملى کشورمان مشخص شود.سال هاى چندى است که سازمان ما تلاش خود را وقف دفاع از نام تاریخى خلیج پارس (Persian Gulf) کرده و در مبارزات اخیر علیه تلاش بنیاد نشنال جئوگرافیک در زمینه تغییر نام خلیج پارس و شمارى از جزایر ایرانى در آن دریا، پیشگام و پرتلاش بوده است. در حقیقت شمارى از اعضاى ما حدود چهل سال است که در این راستا گام برداشته و تلاش کرده اند. اخیراً دولت جنابعالى به گونه سازنده اى در این مسیر فعال بوده و در دفاع از نام تاریخى خلیج پارس دست به اقدامات سودمندى زده است. در حمایت از این سیاست بوده است که دولت جنابعالى ترجیح داد تلاش و کوشش مثبت را جانشین سکوت غیر سودمند سازد و براى خنثى کردن توطئه هاى دیگران علیه هر آنچه به میراث گرانبهاى ایران مربوط مى شود قامت آراسته کند.اخراج نماینده نشنال جئوگرافیک از ایران و ممنوع کردن ورود نمایندگان آن بنیاد به ایران به دلیل اقدام تجاوزکارانه علیه نام راستین خلیج پارس و حقوق سرزمینى ایران در آن دریا نمونه بارزى از این جهت گیرى سیاسى مثبت دولت جنابعالى بوده است. 
  ما سپاسگزار دولت آن عالیجناب خواهیم بود اگر پیشنهاد سازمان ما در زمینه تعیین و تثبیت یک روز مشخص روى تقویم ملى کشور عزیزمان به منظور بزرگداشت اهمیت خلیج پارس در رابطه با حیات سیاسى و اقتصادى ایران، به عنوان «روز خلیج پارس» مورد حمایت قرارگرفته و به عمل درآید. سازمان ما روز نهم آذرماه را که سالروز پیروزى ملت ایران در بازگرداندن جزایر تنب و ابوموسى به حاکمیت و مالکیت تاریخى ایران است، براى این منظور برگزیده است.این روز ویژه در یک پروسه دموکراتیک از میان چند پیشنهاد دیگر به تصویب اکثریت قاطع اعضا و دیگر علاقه مندان قرار گرفته و از این پس به عنوان «روز خلیج پارس» مورد بزرگداشت آنان خواهد بود.ما به حمایت و تایید این پیشنهاد از سوى آن عالیجناب که حمایتى بسیار مهم و کارساز خواهد بود متکى بوده و از هم اکنون سپاس فراوان خود را پیشکش آن عالیجناب مى کنیم.
ارادتمند
•دفتر هیات اجرایى
دکتر محمد علا استاد دانشگاه ایالتى کالیفرنیا و رئیس هیات مدیره سازمان هاى خلیج فارس (PGO) و میراث ایران(Iran Heritage)
جواد فخارزاده
•مدیر عامل سازمان خلیج فارس- PGO
•هیات مشاوران سازمان خلیج پارس
دکتر پیروز مجتهدزاده- استاد دانشگاه- ایران و بریتانیا
دکتر کاوه فرخ- استاد دانشگاه- کانادا
دکتر داوود رهنى- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر حمید زنگنه- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر محمد نواب- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر فرهنگ مهر- استاد ممتاز
تریتا پارسى- رئیس شوراى ایرانیان آمریکایى NIAC
•روابط عمومى
امیر نقشینه پور- کالیفرنیا
مسعود ناصرى- میشیگان
•پژوهش و انتشارات
دانیال پورکسالى- ویرجینیا
 اکبرزاده- سخنگو در ایران
•اعضاى افتخارى
پروفسور ریچارد نلسون فراى- استاد ممتاز و موسس مرکز خاورمیانه دانشگاه  هاروارد
ترنس وارد- مولف کتاب «در جست وجوى حسن»

 
 

The following message (subject: dedecate a day to persian gulf) was posted by zeebad, on 9/6/2003 12:35:59 AM.

suporter of the heritage Name of  the persian gulf  have decided to annonce 19 March( 29Esfand)as persian gulf day because on this day 1329= 1950
lawfuly wealth and oil of Iranian coast in Persian Gulf had returned to iranian nation. and this lawful act angered BP and UK representative in persian gulf so that they deceided unlawfuly to change a heritage name that have the roote in ansiant history for revenge.
for  more info please  refer to the article (conspiracy to change a heritage name2001) persian gulf.

 

The following message (subject: Re: dedecate a day to persian gulf) was posted by Javad Fakharzadeh, on 9/17/2003 9:49:07 PM.

 I agree to dedicate the March 19 as the Persian Gulf Day. England and their puppets cannot change the spirit of a nation for selfish reasons. History will record their misbehavior and it will hunt them like a bumerange.

 

Letter to President Khatami about Persian Gulf Day

Persian Gulf Day: November 30 (9 Azar) (31 August, 2004)


فردی که مدعی شده است در زمستان 83 این ایده به ذهنش رسیده و آن را برای استانداری هرمزگان فرستاده است باید بداند که موافقت اولیه  با روز ملی خلیج فارس از سوی سخنگوی وقت دولت و همچنین معاون اول رئیس جمهور در آبان 83 اخذ شده بود تنها نکته باقی مانده موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعیین یکی از سه روز پیشنهاد شده  بود. در این خصوص نامه اعلام وصول کتاب آقای عجم از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 24 آبان 83 و رئیس مجلس شورای اسلامی در 25 آذر و نیز اعلام وصول کتاب ارسالی ایشان به سازمانها و وزارتخانه های دیگر نیز جزو اسناد ما است . در بهمن ماه 83 روزنامه شرق، نامه مورخ 2 بهمن 83  مشاوران پرشن گلف آنلاین را خطاب به رئیس جمهور برای ضرورت نام ملی خلیج فارس  منتشر نمود. http://www.persiangulfonline.org

 خوانندگان  رسانه های گروهی  بخوبی می دانند که نام گذاری  روز ملی خلیج فارس ناشی از اراده جمعی و عمومی ایرانیان بود و هیچ فرد و یا سازمان و نهادی حق مصادره آن را بنام خود ندارد.   

دکتر محمدرضا محسنی ناشر کتاب خلیج فارس نامی کهن و میراث فرهنگی در سال 1383

کتاب مذکور سال 1388 با مقدمه دکتر پیروز مجتهد زاده تحت عنوان اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان منتشر شده است.

 

 

از جعل نام خلیج فارس توسط پان عربیستها تا جعل مبتکر روز ملی خلیج فارس در هرمزگان

 

تصویب روز ملی خلیج فارس یک روند چند ساله داشت و ناگهانی صورت نگرفت. دولت در سال 1382 و 1383 سه مصوبه گذراند تا در نهایت سال 84  نام گذاری نهایی و اعلام شد.

از جعل نام خلیج فارس توسط  پان عربیستها  تا  جعل مبتکر روز ملی خلیج فارس در هرمزگان

کسی که در استان هرمزگان  چه مدیر  ارشاد هرمزگان و یا هر فرد دیگری  در هر ارگانی ، بدون هیچگونه اطلاع از سوابق امر و بدون تحقیق از ارگان های تصمیم گیرنده  گول یک جوان جویای نام را خورده و به او جایزه مبتکر نام خلیج فارس داده  باید آن مقام آدم بسیار ساده لوح و ناآگاه و یا نادان  باشد  چون اینگونه اقدامات باید با نامه نگاری و استعلام  از صحت درستی اعای  موهوم نامبرده صورت بگیرد.

واقعیت این است که زمانی که من و افراد فراوانی مثل ما برای پاسداری از میراث فرهنگی و نام خلیج فارس هزینه می کردیم کتاب و جزوه رایگان توزیع و تکثیر می کردیم و پیگیر موضوع در ادارات دولتی بودیم و گروه ایمیلی و پتیشن تشکیل می دادیم هرکز فکر نمی کردیم روزی این پیشنهادات عملی شود اصلا فکر نمی کردیم کسی بیاید خود را مبتکر روز ملی خلیج فارس بنامد و جایزه هم بگیرد  اصلا تا حالا این همه روز ملی  و روز جهانی در تقویم ثبت شده احدی تا حالا ادعا نکرده که مبتکر ان روز بوده است اما در مورد نام خلیج فارس  فرد دروغ گویی  و جاعلی پیدا شده بدون سند و مدرک و با ادعای واهی خود را مبتکر روز ملی خلیج فارس می نامد و وزارت ارشاد و مطبوعات هم بدون سوال از حتی مقامات تصمیم گیرنده در آن زمان و بدون بررسی ادعاهای این آقای مدعی ، او را مبتکر روز ملی خلیج فارس معرفی می کنند !

زهی بی شرمی و بی شرفی فرهنگی ؟!  لا اقل یکبار از افرادیکه در آن کمیته و آن جلسه شورا حضور داشتند و پرونده را برای تصویب به جلسه آوردند سوال می کردید   لا اقل به سخنان اعضای کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی  و کمیته خلیج فارس  که متشکل از نمایندگان چند وزارتخانه بود یکبار گوش می دادید. ببینید گزارش توجیهی آن بر چه مستنداتی استوار بوده است.آقایی که در خبرگزاری فارس  اصرار داری  که  مبلغ ادعای واهی  جاعل قلابی مبتکر نام خلیج فارس باشی  لا اقل به آرشیو خبری خودت مراجعه کن. خبر پایین صفحه مربوط به سال  1383 بعد جاعل مبتکر  روز ملی خلیج فارس را معرفی  کن.   

خبرگزاری باید حرفه ای عمل کند اگر فردا محکمه ای برپا شد چه مدارک و مستنداتی برای ادعای واهی ات داری . هیچ می دانی این نگارنده از ابتدا عضو کمیته خلیج فارس  و کمیته یکسان سازی بوده و از معدو افراد  مطلع در کشور هستم که با تمام جزئیات پرونده  و موضوع نام خلیج فارس تخصص دارم  می دانید که در سال 1382 ما  دو مصوبه از دولت گرفته بودیم پس ادعای کذب مدعی دروغین را بر دیوار بکوبید . هیچگاه از سوی استانداری هرمزگان نامه ای در این خصوص ارسال نشده و جزو مستندات پرونده نبوده است.

خبر پایین صفحه مربوط به سال  1383 بعد جاعل مبتکر  روز ملی خلیج فارس را معرفی  کن.

چه بایــــــــــــــد کرد؟ 

این مطلب قسمت پایانی زنجیره مقالاتی از 16تا 27 مهر 1381 در روزنامه همشهری بود اولین مقاله در تاریخ ایران که ویژه دفاع ازنام خلیج فارس  در مطبوعات و رسانه ها منتشر شد.

و در سمینار ملی ژئوماتیک سازمان نقشه برداری و کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی اردیبهشت 1382..نیز بصورت سخنرانی ارایه شد......1382

نتیجه: 
هنوز در ایران افرادی که به عمق اهمیت حراست از نام میراثی خلیج فارس پی برده باشند بسیار اندک هستند هنوز زیادند افرادی که معتقدند که این نام یا آن نام چه فرقی می کند؟؟! اینگونه مسایل جزو اولویتها نیستند.

ولی چند سالی است که بویژه ادعاهای واهی امارات مسئولین را از این غفلت بزرگ بیدار نموده است. 

  در نام گذاری باید فرهنگ سازی نهفته باشد برای کشور کهنی مثل ایران بهتر است از اسامی تاریخی، اصیل و کهن ایرانی استفاده شود و نامها ریشه دار و فرهنگ ساز را انتخاب کنیم نامهای گل و گیاهان نباید جزء اولویتهای ما باشد مثلا اگر نام طبرستان را برای استان گلستان برمی گزیدیم به مراتب از نام گلستان که یاد آور قرارداد ننگین گلستان است بهتر بود. دریای خزر در طول تاریخ به اسامی گوناگونی نامیده شده که از میان آنها اسامی گرفته شده از دو قوم " کاسپ " و " خزر " به دلیل تأثیراتی که این دو قوم بر تاریخ و جغرافیای پیرامون خود داشتند بیشتر از همه متداول شده است البته نام کاسپ از قدمت و اصالت بیشتری برخوردار است و کاسپها هم عصر مادها بوده اند و یکی از اقوام ایرانی بوده اند. اگرچه نامهایی مانند بحر عجم بحر فارس و بحر دیلمان و طبرستان از شهرت برخوردار بوده اند ولی امروزه در نزد اروپائیان به " دریای کاسپین"، در بین اعراب " بحر قروین و بحر خزر " و در فارسی به " دریای مازندران , دریای شمال و خزر " شهرت دارد. 
اگر قرار باشد ازمیان اسامی غیر معروف نامی را که به منافع و ارزشهای جامعه ایرانی بیشتر نزدیک است انتخاب کنیم بهتر است نام دریای عجم و یا دریاچه فارسی را انتخاب نماییم. ولی درست است که قوم خزر و کاسپ هردو قرنها است که  حضور بارز قومی  ندارند ولی این دلیل نمی شود که ما یک نام مستمر تاریخی را تغیر دهیم و ما نباید همان خیانت و سرقت تاریخی وخطای فاحشی که استعمار و بعضی از عوامل مزدور محلی آنها در مورد خلیج فارس انجام دادند را مرتکب شویم.

ادب و عقلانیت به ما حکم می کند که از نام تاریخی خزر و کاسپین تبعیت نمایم حتی اگر چه بویژه قوم خزر علیه مسلمانان به نبرد پرداختند و آیینی غیر از آیین ما داشتند و هرچند این دو نام مطابق با منافع و ارزشهای ما نیست ولی ما باید با این کار به جهانیان و اعراب یاد بدهیم که میراثهای تاریخی و نامهایی که اجداد باستانی و نسلهای کهن انتخاب نموده اند را نباید به خاطر اغراض سیاسی تخریب و سرقت نمود. دفاع از نام خلیج فارس نیز نه بدلیل هم اسمی با ایرانیان است بلکه صرفاً بدلیل قدمت تاریخی و ارزشهای فرهنگی و تمدنی  که بر آن مترتب است می باشد چه بسا اینکه از نظر شهرت و قدمت تاریخی حتی اگر در منابع و اسناد تاریخی نام آن خلیج عربی می بود ادب حکم می کرد که ما ایرانیان همان اسم مشهور تاریخی را حفظ می کردیم. کما اینکه نام دریای عرب را در نقشه های ایران بکار می بریم در حالیکه دریای عرب نام بر آمده از دوره استعمار است.
1- اگرچه مازندران در ادبیات ایران از قدمت برخوردار است ولی نام دریای مازندران کاربرد حقوقی و سابقه ندارد. از آنجا که سابقه ای از این نام در تاریخ و ادبیات سایر کشورهای حاشیه دریا وجود ندارد لذا برای تبعیت از مصوبات کنفرانس یکسان سازی اسامی جغرافیایی سازمان ملل ، بهتر است ایران اصراری بر کاربرد بین المللی نام مازندران ننماید  و نام تاریخی خزر و کاسپین را برسمیت بشناسد.
2- در مورد خلیج فارس از آنجا که این یگانه نام در طول 3هزار سال بطور مستمر در تمام جهان مورد استفاده بوده است از همه دولتها، سازمانهای بین المللی و همه نویسندگان، روشنفکران میخواهیم که از کسانی که بخاطر دریافت پول به تخریب این نام اقدام می کنند تبعیت ننموده و به حکم ادب و احترام به میراث اجدادی خود نام این آبراه را بطور کامل و صحیح بکار برند.
به دلیل صرف هزینه های کلان و پرداخت رشوه های انبوه به مدیران بعضی از رسانه های گروهی و بدلیل حجم گسترده تبلیغات کشورهای عربی، در سالهای اخیر بسیاری ار اطلسها، دایره المعارف ها و لغت نامه ها خلیج فارس و خلیج عربی را بطور هم زمان با هم و یا فقط کلمه خلیج و یا خلیج عربی بکار برده اند و اخیراً نیز رسانه های گروهی جهان  بجای نام تاریخی خلیج فارس فقط کلمه خلیج بکار می برند. و این یعنی دفن و به خاک سپاری بخشی از هویت تاریخی یک ملت . تقریباً تمام کتب و مقالاتی که از زبانهای زنده دنیا به زبان عربی ترجمه می شوند بدون رعایت اصول مالکیت معنوی کلمه خلیج فارس در ترجمه عربی به خلیج عربی حک می شود که این سرقت علمی و تاریخی باعث زوال تدریجی نام خلیج فارس خواهد شد. متاسفانه سفارتخانه های ما و سایر ایرانیانی که در خارج هستند در این موارد و مواردی که سرقت ادبی محسوب می شود با حساسیت و حمیت برخورد نکرده اند. صدا و سیما، مطبوعات، روشنفکران ، علما و دانشمندان ما، دانشجویان ما و مقامات ما در این مورد سکوت ذلت باری داشته اند و این اجازه را به استعمار و عوامل محلی آن دادند تا به تخریب این میراث تاریخی که یاد آور گذشته پر افتخار تمدن باستانی منطقه بود بپردازند بدلیل وجود مشکلات اساسی تری مانند جنگ تحمیلی 8 ساله و پاره ای مشکلات اقتصادی و خصومت قدرتهای بزرگ در ایران بسیاری از کارهایی که در این رابطه باید انجام می گرفته است، متاسفانه یا اصلا انجام نگرفته و یا در حد ضعیف و در ابعاد محدود و با رعایت ملاحظه نرنجاندن سارقان و تخریب کنندگان این نام بوده است. در حالیکه عده ای عقیده دارند که اگر مقامات ما باحمیت و شجاعت رفتار نموده و مثلا وزارتخارجه تهدید به فراخوانی سفرای خود از اینگونه کشورها می کرد و یا ریاست جمهوری رسماً طی پیامی از همتایان خود خواستار رعایت این نام تاریخی می شد و اگر این نام مدافعان عاقلانه ای می داشت قطعاً استعمار و عوامل محلی آن تا این حد نسبت به تخریب هویت تاریخی ما گستاخانه عمل نمی کردند.

در عین حال با رعایت همه این موارد انتظار داریم مقامات ما بهوش آیند کمی از دعواهای جناحی بکاهند و زره ای هم به فکر دفاع از هویت و ریشه های خود باشند و حداقل مواردی از قبیل مسائل ذیل که برای حفظ این نام قابل اجرا است را عملی سازند و آنرا به عنوان یک پروژه ملی در سر لوحه امور قرار دهند: 
1- تهیه دفاع نامه ای جامع و کامل در خصوص نام خلیج فارس به دو زبان عربی و انگلیسی و ارسال آن به تمامی سازمانهای بین المللی و از جمله کنفرانس یکسانسازی اسامی جغرافیایی سازمان ملل ، موسسات کارتوگرافی و انتشاراتی مشهور جهان و درخواست برای قرائت و کتابت صحیح این نام.
- نام گذاری تعدادی از بلوارها و میادین اصلی شهرهای بزرگ و اتوبانهای بطرف جنوب ، نام تعدادی از کشتی ها ، زیر دریایی ها، تعدادی از دانشگاهها و دبیرستانها و فرستنده های تلویزیونی، ورزشگاهها، فروشگاه ها، فرودگاه ها و شرکتها به نام خلیج فارس پرشن گلف ، سینوس پرسیکوس و دریای پارس .
- برگزاری المپیاد بین المللی دوسالانه دانشجویی در رشته های تاریخ و جغرافیا و اقیانوس شناسی تحت نام “ المپیاد خلیج فارس ”.

 1388 روز ملی خلیج فارس1390روزملی خلیج فارس

- نام گذاری یکی از روزهای مهم بویژه روز ۲۹ اسفند  که  یاد آور ملی شدن نفت و همچنین یاد آور آغاز دو جنگ خلیج فارس و حمله آمریکا و متحدانش به عراق  است یا  روز ٩ آذر  برگشت سه جزیره به مام میهن و خروج استعمار انگلیس و  یا روز شکست  پرتغالی ها  را می توان  به نام روز بین المللی خلیج فارس نام گذاری نماییم .

 

- چاپ تمبر بین المللی با نام خلیج فارس. هر سال به مناسبت روز خلیج فارس

- برپایی غرفه ای در نمایشگاه بین المللی تهران در ایام نمایشگاه تحت عنوان غرفه صنایع دستی و ابزارهای صیادی در خلیج فارس، این غرفه می تواند با نقشه های تاریخی خلیج فارس تزئین گردد.
- نظر به اینکه بعضی شرکتهای خصوصی ایرانی در نقشه ها و برشورهای تبلیغی خود خلیج فارس را بدون نام ترسیم می کنند باید طی بخش نامه ای جلو این اقدام غیر مسئولانه گرفته شده و هیچ نقشه ای در ایران نباید بدون درج کامل نام خلیج فارس به فارسی و لاتین توزیع شود.
- برگزاری مسابقه صنایع دستی ( قالی،گلیم و جاجم بافی )خلیج فارس و اعطای جایزه به بهترین صنایعی که خلیج فارس را ترسیم کرده باشند و یا نقشه های جهان مربوط به یونانیان را بصورت قالی بافته باشند.
- برپایی نمایشگاه سالانه اسناد و نقشه های تاریخی خلیج فارس در دفتر مطالعات وزارت خارجه هر سال به مدت 20 روز.

- استان   خلیج فارس   به مرکزیت  بوشهر با نام  استان خلیج فارس

نامگذاری بعضی شهرک های تازه احداث شده در شهرهای ساحلی خلیج فارس با نام شهر خلیج فارس
- تحریم کالاهای شرکتهایی که نام جعلی بکار می برند مانند نشریات  انگلیستان  و نشریات فلیپس 
- نظر به اینکه در کشورهای عربی ماهنامه هایی تحت عنوان تحقیقات علمی خلیج عربی و یا باستان شناسی و بیولوجی در خلیج عربی منتشر می شود لازم است که وزارت ارشاد از ماهنامه های علمی که در ارتباط با محیط زیست و یا مسائل و موجودات دریایی هستند بخواهد که پسوند های همانند “خلیج فارس، دریای پارس، پرشن گلف ، سینوس پرسیکوس ویا وازه های مشابه استفاده کنند. اینها بخشی از اقدامات عملی است که می توان انجام داد هر یک از امور فوق را وزارتخانه و یا سازمان مربوطه می تواند انجام دهد و هماهنگی این امر می تواند به کمیته یکسان سازی اسامی در سازمان نقشه برداری واگذار گردد تا با کمک سازمانهای دولتی ذیربط به این امور بپردازد................ 1381.  ٢۶/٧/٨١.  منتشر شده   : ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/۱۱ 

منتشر شده در وبلاگ دریای پارس .   

 انتشار مقاله مذکور در وب سایتهای مختلف در سال 1381تا 83 که هنوز در بعضی سایتها وجود دارد.

عجم، محمد، 1382، اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت، پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فرا روی، همایش ملی ژئوماتیک 1382، تهران، سازمان نقشه برداری کشور،

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (عجم، محمد، 1382)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

متن مقاله همایش ملی ژئوماتیک اردیبهشت ۱۳۸۲ راهکارها ص 36-37 وب سایت مطالعات خلیج فارس [۷]

http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=826

خبر خبرگزاری فارس از همایش خلیج فار س    1382       که در آن ایده راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس و روز ملی خلیج فارس مطرح شد:

ویژه نامه ها - شماره : 8302020084  مورخ   83/02/03 - 16:33

یک پژوهشگر در همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس:

تغییر نام مکانی جغرافیایی در ایجاد تهدید امنیت ملی موثر است

خبرگزاری فارس:

یک پژوهشگر گفت: تغییر نام یک مکان جغرافیایی در ایجاد تهدید برای امنیت ملی و هویت تاریخی یک کشور موثر واقع می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، محمد عجم ، که امروز در اولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس قرن 16-18 در دانشگاه تهران سخن می‌گفت، افزود: نامهای جغرافیایی کشورها، دریاها و رودخانه‌ها مشخص کننده حاکمیت ، حوزه قلمرو و نظام اداری ، سیاسی ، باورها، آرمانها، سرگذشت ملی، تاریخی و ایدئولوژیکی ملتهای تابعه می باشد. وی تصریح کرد: به همین دلیل است که نامهای تاریخی نباید به عنوان بازار سیاسی در جهت نیل به آرمانهای قومی و نژادی و یا تحقیر قومیتهای دیگر و در تعارض با منافع ملی و ارزشهای دیگران بکار رود. این پژوهشگر آزاد هدف اولیه تغییر دهندگان نام 3 هزار ساله خلیج فارس را به چالش کشیدن حاکمیت ایران بر جزایر خلیج فارس دانست و یادآورشد: معادلها و مترادفهای آن از 2هزار و 600 سال قبل تا سال 1975 در تمام زبانهای دنیا با مترادفهایی که منسوب به صفت فارسی و ایرانی است بکار رفته است و حتی با وجود حمله اعراب، اسکندر، مغولان، تاتار، پرتغالی ها، هلندی ها وانگلیسی ها به کشور ایران از گزند همه متعصبان و کینه توزان در امان بوده است. عجم افزود: از این نظر است که به اینگونه نامها میراث بشریت می گویند و به همین دلیل اقدام بعضی کشورهای تازه استقلال یافته خلیج فارس که تا قبل از دهه 60 میلادی در تاریخ بین المللی وجود نداشته و هم اکنون با کمک استعمار و با دادن رشوه و حق حسابهای کلان به اصحاب رسانه های گروهی در صدد تخریب این نام و طرح ادعاهای واهی نموده اند، عملی مذموم و مغایر باحقوق بین المللی محسوب می شود. وی گفت: پژوهشگرانی که در خصوص نام خلیج فارس تحقیق نموده اند، متفق القول هستند که نام خلیج فارس در تمام قرون و 2500 سال گذشته نامی یگانه، بین المللی و بدون معارض بوده است و درخاورمیانه بر روی کمتر نامی در ادوار مختلف تاریخی چنین اتفاق و یگانگی در میان همه نویسندگان و مورخان وجود داشته است. انتهای پیام/

http://farsnews.com/printable.php?nn=8302020084

===========================================

File:Map of persia.jpg

کتابی که در سه هزار نسخه  راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس  و از جمله پیشنهاد نام گزاری روز خلیج فارس را در شهریور سال 1383 منتشر کرده و برای وزارتخانه های و نهادهای دولتی رایگان ارسال نموده است.

گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران: 

دکتر عجم در ادامه این گفت وگو درباره نام گذاری روز ملی خلیج فارس گفت: در واقع ثبت روز ملی خلیج فارس یک روند چند ساله داشت و ناگهانی انجام نشده است.

وی افزود: من به عنوان فردی که از ابتدا در جریان امر قرار داشتم و عضو کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی و کمیته خلیج فارس بودم باید بگویم با هجوم بی سابقه رسانه های عربی که همراه با جنگ نرم شبکه های ماهواره ای همراه بود، تحریف نام خلیج فارس شروع شد و تداوم این روند باعث حساس شدن مردم جهان از جمله ملت ایران شد.

وی با اشاره به اینکه عواقب تحریف و جعل گسترده نام خلیج فارس و راهکارها و ضرورت مقابله با آن به گوش مسوولان و نهادهای فرهنگی رسانده شد ، افزود:در دومین ˈهمایش ژئوماتیکˈ درسازمان نقشه برداری ایران در اردیبهشت ۱۳۸۲راهکارها مجددا در مقاله اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت با محوریت نام خلیج فارس و چالشهای فرا روی آن ارایه گردید.

این پژوهشگر مسایل تاریخی و سیاسی اظهار داشت: اردیبهشت ۸۳ نخستین سمینار کارتوگرافی خلیج فارس در دانشگاه تهران برگزار شد و سپس گزارش های توجیهی برای نهادهای تصمیم گیر ارسال گردید و در جلسات کارشناسان و مدیران کمیته یکسان سازی نام های جغرافیایی و کمیته حقوقی خلیج فارس ابعاد مثبت و منفی طرح ها و راهکارها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: وقتی موج اعتراض مردمی در آبان و آذر ۱۳۸۳ در اعتراض به نشنال جغرافی روی داد شرایط عینی و ذهنی برای پذیرش راهکارها و پیشنهاد روز ملی خلیج فارس فراهم شد.

وی اظهارداشت: گزارش های توجیهی در این خصوص مورد تصویب و تاییدنمایندگان نهادها و ارگانهای عضو کمیته قرار گرفت و برای مقام های تصمیم گیر به همراه خلاصه گردش کار و سوابق قبلی ارسال شد که پس از تایید نهایی برای اجرا به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شد و در آنجا نیز با حضور رییس جمهور وقت در تیرماه ۸۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

خلیج فارس در اسناد تاریخی هند

:نام گذاری روز ملی خلیج فارس یک ضرورت فرهنگی و ملی بود.

استعمار زدایی از جزایر حق طبیعی و قانونی ایران بود

ایده ضرورت دفاع ازنام خلیج فارس و راهکارهای عملی در مورد نام خلیج فارس،نخست در سال ۱۳۸۱ در یگ گفتار ۱۰ شماره ای روزنامه همشهری و در وسایت آنلاین آن تحت عنوان خلیج ایرانی ۱۶ تا ۲۷ مهر ۱۳۸۱ وسپس در جلسه کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی در سازمان نقشه برداری مطرح و همچنین در دومین همایش ملی ژئوماتیک ایران اردیبهشت ۱۳۸۲ درسخنرانی تحت عنوانˈ اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت صفحه-۳۶- ۳۷ راهکارها و پیشنهاد نام گذاری روز ملی خلیج فارس ارایه گردید و این مقاله به عنوان مقاله برتر آن همایش مورد تقدیر رئیس وقت سازمان نقشه برداری و کمیته یکسان سازی نامهای جفرافیایی قرار گرفت وسپس در وب سایت پرشن گلف آنلاین( شهریور۱۳۸۲) ۰۹/۰۶/۲۰۰۳ و همچنین دراولین همایش بین‌المللی کارتوگرافی خلیج فارس قرن ۱۶-۱۸ در دانشگاه تهران دوم خرداد ۱۳۸۳ با حضور اساتید برجسته ایرانی و خارجی جغرافیایی درمردادوشهریور ۱۳۸۳ پیشنهادسه گانه بصورت آنلاین در وب سایت (پرشن گلف آنلاین)و از طریق ایمیل به رای گیری عمومی طرفداران نام خلیج فارس گذاشته شد اکثریت رای دهنگان به ترتیب ۱- به روز ۹ آذر برگشت سه جزیره به میهن ۲- روز ملی شدن نفت ۲۹ اسفند ۳- روزاخراج پرتغالی‌ها توسط ارتش ایران از خلیج فارس رای دادند. 

دکترعجم گفت:نتیجه رای گیری در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۸۳ بصورت آنلاین منتشر و سپس توسط شورای مدیران سازمان خلیج فارس طی نامه سوم بهمن ۱۳۸۳ رسما برای رئیس جمهور وقت و برای وزارت خارجه و نمایندگی ایران در نیویورک نمابر شد .

دفتر رئیس جمهور وقت طی نامه‌ای پیشنهاد را موکول به نظر مثبت وزارتخارجه کرد که در دومین جلسه کارگروه(کمیته) حقوقی نام خلیج فارس در وزارتخارجه (متشکل از نمایندگان وزارتخارجه (سه اداره- حقوقی – اسناد- خلیج فارس) – ریاست جمهوری ،سازمان جغرافیایی ارتش – سازمان نقشه برداری…) در بهمن ۱۳۸۳ ضمن موافقت با نام گذاری(روز ملی خلیج فارس)روز شکست پرتغالی هارا برای نام گذاری مقبول تر دانست. 

وی گفت:با توجه به اختلاف در مورد روز دقیق شکست پرتغالی ها تعیین دقیق آن روز به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول شد و در نهایت   با استعلام از دانشگاه تهران مشخص شد که روز دهم اردیبهشت ماه سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز است، و لذا این روز به نام “روز ملی خلیج فارس” نامگذاری و در تقویم خورشیدی ایران به ثبت رسید

znr0r5ksvnc29xtgqwhg

http://www.mehrnews.com/detail/News/2041701

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ و چه سالی و کجا؟

 http://parssea.org/?p=837