تابلو شارع خیابان الخلیج الفارسی در مرکز قاهره

         این تابلو از سال ١٩۵١ به همراه تابلو خیابان مصدق در مرکز قاهره وجود دارد.

اخیرا در کویت ارتش و پلیس به حالت آماده باش درآمد چرا؟ برای اینکه تابلو خلیج عربی با بنر خلیج فارس پوشیده شد . پلیس و ارتش موفق شدند تابلو را به حالت اولیه درآورند.

یک نماینده مجلس کویت بنام طباطبایی این موفقیت بزرگ !!را به ارتش و پلیس تبریک گفت.

/ 0 نظر / 152 بازدید