تغییر نامهای جغرافی توسط تروریستها این بار تنگه هرمز به مضیق ال..

خداوند رحمت کند محمد عابد الجابری و ابن خلدون که عقل عربی را نقد و بررسی کرد نمونه ای از عقل عربی :فراخوان گروهگ  تروریستی انصار المجاهدون زرقاوی آدم کش

حملةلتغییراسم مضیق هرمز إلى مضیق .ال...

عودة الجاهلیة  (بازکشت عصر جاهلیت ىر دوره مىرنیته این بار با کوشش افرادی مانند

ولید الطباطبایی

تغییر نامهای جغرافی توسط تروریستها این بار تنگه هرمز به مضیق عمر الفاروق

 

تصویرهای زیبا از تنگه همیشه هرمز

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
فرهاد مفیدی

آقای عجم گرامی با سپاس از میهن دوستی شما در زبان تازی تنگه را مضیق می گویند اینها گروهی هستند که می خواهند نام تنگه ی هرمز را به مضیق 'فاورق'( و نه مضیق ) تغییر دهند. فاروق لقب عمر فرزند خطاب خلیفه ی دوم مسلمین است (به معنای جدا کننده ی بدی و خوبی )

...

. . . پاینده ایران زمین پاینده خلیج همیشه فارس ...