فارسی را پاس بداریم

مجوهرات یک واژه عربی است اما آیا می دانید چگونه ساخته شده است . ؟؟  ریشه این واژه گوهر است تبدیل شده است به جوهر و جمع عربی آن می شود جواهر . اسم مکان آن می شود مجوهر و جمع آن مجوهرات . یعنی مکان گوهر و طلا 90 درصد واژگان عربی ریشه اینجوری دارند. 

بهترين مرجع قديمى واژه هاى پارسى در عربى كلاسيك و بالعكس، كتاب مستطاب فقه اللغه نوشته ثعالبى نيشانورى تأليف ٣٤٠ هجرى قمرى است. مثلاً در عربى أسب گرفتن در باب افعال مصدر "اِلجام" شده. ريشه آن اسم آلت "لگام" فارسى است. لِگ در پارسى پاى است كه إز آن واژه "لگد" مانده است ، كه برأى خروج إز معضل التقاى ساكنين لام و گاف با زَبَر تلفظ شده. اين همان لِگ آريائى است كه

در ساير زبانهاى Indo-European إز همين ريشه واژه leg كار برى دارد. 

مثلاً در انگليسى legging كاربريهاى گوناگون دارد و اگر كسى لگد بخورد ميگويد: I was legged ; 

يا he legged me

پس در زيارت عاشورا واژه "الجمت " فعلى است إز اسم پارسى لگام كه ريشه در لِگ دارد.  همچنین واژه دیگری که در جنوب خراسان رایج است تب زدن است یعنی مجازات و تنبیه کردن که در زبان های اروپایی هم tab به معنی مجازات و زدن است


به غناى فارسى بكوشيم، زبان فاخر فردوسى، سعدى و عُبِيْد زاكان

/ 0 نظر / 77 بازدید