سفر نامه خلیج فارس و مکه

به فکر حقوق بنیادین اقلیت فارس در حکومتهای مستبدو الیگارشی و مرتجع عرب باشیم

در زمان هخامنشی و ساسانی فارسها  در عراق اکثریت بودند و در زمان خلفای اسلامی و در دوره اموی و عباسی عموما در جامعه عرب ادغام شدند و یا به مصر و شمال آفریقا تا اندلس وصحرای غربی مهاجرت کردند

اما امروزه نیز حتی در عراق یک درصد جمعیت فارسها هستند که  همواره حقوق شهروندی آنها انکار و از هر گونه حقوقی محروم بوده و هرگاه که نظامهای خودخواه و مستبد اراده کرده اند آنها را اخراج و اموال آنها را مصادره کرده اند صدام یک نمونه از این رفتارهای  غیر انسانی را در تاریخ ثبت کرده است  در بحرین و احسا و قطیف اقلیت فارس در هزاره اول اسلام اکثریت داشتند در بحرین همواره فارسها در اکثریت بوده اند بحرین منطقه ای است که در دوره بهرام ابن سعید گناوه ای شهری کاملا افارسی بوده است کرامتیان یا قرامطه بر تمام منطقه ای که شامل جزیره بحرین و سواحل جنوب خلیج فارس بود حکومت داشتند امروز این اقلیت از تمام حقوق خود محروم و مجبور به انکار هویت عجمی و فارسی خود است. در امارات و عمان نیز وضع همین طور بوده راس الخیمه سرزمینی فارسی است و عمان در صده های اول میلادی کاملا فارسی بوده است تا دو قرن قبل نیز بلوچ ها در آنجا در اکثریت بوده اند امروز این اقوام فارسی هویت خود را از دست داده اند باید همه مستبدین عرب وادار شوند که حقوق اقلیت های زبانی و مذهبی را برسمیت بشناسند این حق اولیه انسانهایی است که اجداد آنها سختی های این سرزمینها را تحمل و آن را به نسل رفاه زده امروز منتقل کرده اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید