دو کتاب :

بزودی انتشار دو کتاب بصورت آنلاین

1-  استانداردهای دو گانه در اجرای حق تعیین سرنوشت ملتها

پایان نامه دکترای حقوق بین الملل : محمد عجم

2- کتاب تاریخ تحولات 500 ساله خلیج فارس:

نوشته محمد عجم 

فهرست موضوع ها

دیباچه

1.    عربی زبان است یا نژاد؟زبانها و نژادها

2.    نگاهی به کوچ روی  اقوام کوچ رو عرب

3.    اوضاع خلیج فارس قبل از ورود استعمار غربی

4.    تاریخ روابط اجتماعی و قبیله ای و طبقات اجتماعی عربی و بندری در خلیج فارس

5.    چالشهای فرهنگی، آداب و رسوم و عقب ماندگی های فکری و فرهنگی و اقتصادی

6.    ورود استعمار غربی به خلیج فارس

7.    پرتغالی ها درخلیج فارس

8.    هلندی ها در خلیج فارس

 

9.    رقابت استعمار غربی و عثمانی در خلیج فارس

10.                       استعمار بریتانیا

11.                       شرکت هند شرقی

12.                       مقاومت ساکنان خلیج فارس در مقابل استعمار

13.                       امارت العیاربه 1624- 1753

14.                       سلطنت عمان و شرق آفریقا1753- 1839

15.                       بندر ریگ و شیخ مهناو 1760

16.                       ورود قبایل عرب کوچ رو بنی کعب به دورگ(سوسنگرد) 1747 و به بصره و آبادان و خوزستان

17.                       مهاجرت العتوب به کویت و بحرین

18.                       خروج آل خلیفه از کویت و اشغال بحرین

19.                       ساحل دزدان و قرصنه ها(گرسنه،راهزن)1765- 1820

20.                       حمله انگلیس به راس خیمه 1819

21.                       قرارداد صلح 1835

22.                       قرارداد منع برده داری و برده فروشی در ساحل دزدان و خلیج فارس

23.                       حمله عثمانی ها به ساحل غربی خلیج فارس 1871

/ 5 نظر / 5 بازدید

http://www.ibna.ir/vdcef78znjh87ei.b9bj.html

http://www.ibna.ir/vdcc0sqsp2bqx08.ala2.html

http://www.persiangulfstudies.com/userfiles/file/Contracts-Security-Persiangulf.pdf

http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?P=NEWS2&Nu=170 قراردادهای

http://taren.ir/show.aspx?42