تصویر چند کتاب مرجع و کهن عربی و توصیف خلیج فارس. به مناسبت روز خلیج فارس

0

 

به مناسبت روز ملی خلیج فارس  که  احتمال  می رود به روز جهانی خلیج فارس در آینده تبدیل شود از کتابهای  معروف و مرجع عربی از جمله  : تاریخ ابن خلدون-  احسن التقاسیم- البلد و التاریخ - کامل ابن اثیر- المنتظم ابن جوزی- البلدان ابن فقیه- البدایه و النهایه - مروج الذهب  از هرکدام یک برگ تصویر آپلود شده است. تصویر.

تمام کتابهای  عربی از ابتدای  مکتوبهای عربی   تا سال   1958  بحر فارس و یا خلیج فارس بکار برده اند در چاپ های جدید  معمولا نام را به خلیج عربی تغییر می دهند از کسانیکه اینگونه متن های چاپ قدیمی در اختیار دارند درخواست می شود از صفحات آن عکس بگیرند. تا در آینده مورد استناد قرار گیرد. البته تعدادی عکس در اختیار دارم اما امکان آپلود در این وبلاگ ندارند بدلیل اینکه حجم آنها بالا تر از دویست است. گفتنی است یکی از این افراد طرفدار تغییر نام خلیج فارس بنام پور پیرار در مقالات  متعددی نوشته است که استعمار خلیج فارس را رایج کرده است و خلیج فارس در نقشه های استعماری ظاهر شده است با این حساب او بطور عمد و یا غیر عمد تمام کتابهای مرجع و فاخر عربی و تفسیرهای علمای و  مفسران عرب  قرون گذشته را هم استعماری دانسته است. چون آنها هم گفته اند بحر فارس و خلیج فارس . البته اینگونه افراد دانشمند نمای بی سواد  که در همه علوم  وارد می شوند و اظهار فضل و کرامت می کنند هنوز نتوانسته اند یک سند بیاورند که یک  کتاب مرجع و فاخر عربی  (قبل از کتاب  رودریک اوون  نماینده استعمار انگلیس  در بحرین 1958 )  نوشته باشد خلیج عربی .  حتی یک سند هم ندارند اما ادعای و شعار و مغلطه و سفسطه بازی تا دلتان بخواهد بلدند.  ما آنها را از سال 1383 به مجادله فرا خواندیم و گفتیم یک سند بیاورید تا کنون که سال 1392  است نتوانسته اند یک سند بیاورند اما ما  صدها  سند فاخر ارایه کرده ایم از متن های عربی گرفته تا نقشه ها و کتابهای غیر عربی . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 83 بازدید
کامی

[گاوچران][هورا]