سخنرانی روز ملی خلیج فارس و غلطهای عجیب در گزارش خبرنگاران

وزیر خارجه امارات تقریبا در آستانه روز ملی خلیج فارس  در مجلس  امارات که جمعی از بستگان دولت و خود انتخابی شیوخ  سخنرانی کرد . و ایران و اسرائیل را اشغالگر خواند. (البته پارلمان و رای گیری در کشورهای عربی به  صحنه تاتر وجوک و کمدی شباهت دارد و ... ).آدم به یاد ناصرالدین شاه می افتد و داستان دارالفنون )

وزیر اماراتی  سخنانی برای خوراک داخلی و رضایت شیوخ ... اعلام کرد که البته خشم ایرانیان را بر انگیخت  و در این میان فرصتی داد به طرفداران نام تاریخی خلیج فارس که اسب خود را زین کنند  و بتازانند بنده یکی از آن افراد بودم که مشوق دوستان  برای برگزاری نشست شدم  یکی از نشستها در دفتر مطالعات و دیگری در پژو هشکده فرهنگ و روابط بین الملل بود که در هر دو  نشست سخنرانی داشتم که در پرس تی وی و سبکه جهانی جام جم بازتاب داشت  و به معرفی اسناد کتابم و افشاگری در رابطه با  اسناد تحریف شده در کشورهای عربی و سایت سرمایه دار معروف عرب طلال ابن ولید پرداختم .

در اینجا لازم می دانم از همه خبرنگارانی که در این نشست شرکت داشتند و  خبر مذکور را بازتاب دادند تشکر کنم اما متاسفانه اشتباهات تایپی و تاریخی وحشتناکی در این گزارشات دیدم که لازم می دانم برای پژوهشگران و آیندگان آنها را اصلاح کنم .

در سخنرانی گفته بودم خلیج فارس از 2500 سال قبل تا  زمان ناصر به عنوان یک نام بین المللی بدون معارض در همه زبانها وجود داشت و برای اولین بار در سال 1958  زمزمه تحریف نام اصلی و القای نام جدید و دفاع از خلیج x بجای خلیج فارس شروع شد.

1- منظور من عبدالناصر  رئیس جمهور قوم گرای مصر بود و نه ناصر الدین شاه

2- سال 1958   رودریک اوون در دفاع از خلیج XX   مطلب نوشت و مجله العرب

و نه سال 1358  گفته بودم عبدالهادی تازی  و نه عبدالحاجی

گفته بودم فیلسوف عرب محمد عابد الجابری و نه ..... گفته بودم تحریف نام کهن (یعنی بدل سازی دروغگویی و حرف ساختگی ) نگفته بودم تعریف(شناساندن ) متاسفانه از این گزارشات و غلط های نوشتاری در سایتهای خبری میزان اعتماد پژوهشگران را به آنها را کم می کند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید