پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ رسانه های گروهی و خبرسازی جعلی

  نوشته: دکتر محسنی استاد دانشگاه پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ با مقدار کمی وقت و ذره ای بررسی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 249 بازدید

تعدادی ازمقالات نویسنده

A. in English language 1-    اعتبار قانونی و تاریخی خلیج فارس 2-          http://www.chnpress.com/article/?id=90&section=2 4-    names_of_caspian_sea.٢٠٠٣ 5-     conspiracy توطئه برای تغییر یک نام میراثی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید

کتاب اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان منشر شد

  چاپ‌اول- همشهری آنلاین:کتاب "اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی کهن و جاودان" منتشر شد. چاپ اول کتاب "اسناد نام خلیج فارس؛ میراثی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید