پست های ارسال شده در دی سال 1389

حقانیت تاریخی، جغرافیایی و حقوقی نام خلیج فارس از نظر اندیشمندان عرب

    در کشورهای غیر عربی نسبت به اصالت و حقانیت تاریخی و حقوقی نام خلیج فارس هیچ تردیدی وجودندارد.  تا کنون کتابهای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 134 بازدید