پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

نامه رئیس بخش توسعه پایدار سازمان ملل التزام در کاربرد نام خلیج فارس و سندهای

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/gegn23wp61.pdf 1- به اطلاع می رساند وب سایت سازمان ملل متحد لینک بالا ) دفاعیه نام خلیج فارس. مشروعیت حقوقی و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 109 بازدید

خریدة العجائب و فریدة الغرائب(نقشه عجیب ها ) ماوردی و ابن خلدون و بحر فارس

خریدة العجائب و فریدة الغرائب (خریدة همان خریطة است که عربی شده از کلمه کارتةCarta) به معنی نقشه و کارتوگرافی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 123 بازدید