پست های ارسال شده در تیر سال 1390

نقاشی مربوط به 600 سال قبل از هرمز خلیج فارس. یک نکته مهم الخلیج الفارسی

نکته: دوستداران نام کهن خلیج فارس با ارسال ایمیل تقاضا می کنند که کلمه  پرشن گلف  را در گوگل جستجو نمایند. ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 143 بازدید