پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

متن فارسی چند کنوانسیون و بیانیه و اعلامیه و قطعنامه حقوق بشری

کنوانسیون ها، میثاق نامه ها و اعلامیه های حقوق بشر اعلامیة جهانی حقوق بشر در سال 1948 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 1135 بازدید