پست های ارسال شده در تیر سال 1391

پژوهشی درتاثیر ونقش زبان فارسی برزبانهای شبه قاره هند وستان

پژوهشی درتاثیر ونقش زبان فارسی برزبانهای شبه قاره هندوستان  بدون شک زبان فارسی یکی ازتاثیرگذارترین زبانها بر زبانهای شبه قاره هند ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 132 بازدید