پست های ارسال شده در بهمن سال 1391

متن قرارداد یا معاهده گلستان و جدایی بخش هایی از ایران

 سرزمین های از دست رفته  گرجستان- آذربایجان- ارمنستان-     اعلیحضرت قضا و قدرت، خورشید رایت، پادشاه جم جاه و امپراطور عالی دستگاه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 123 بازدید