پژوهش های ایرانی. خلیج فارس

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico. Persio-Persian Gulf.Iranian studies.west Asia studies

مصدق : پرونده را خواندم فهمیدم که ابوموسی ملک طلق ایران است.

مصدق در صفحه 162کتاب «خاطرات و تألمات»، فصل بیست و چهارم کتاب، با عنوان «انتصاب من به وزارت خارجه»(وزیر خارجه)، در باره این ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 42 بازدید

یادداشت تفاهم 1971 قرارداد نیست ایران هرگاه صلاح بداندمی تواند آن را فسخ کند

پژوهشگر و محقق سرشناس ایرانی سفر اخیر رییس جمهوری اسلامی را به ابوموسی اقدامی بجا،مناسب،قانونی و امری داخلی توصیف کرد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 135 بازدید

روز جهانی خلیج فارس را به همگان شاد باش می گوییم.بگویید روز جهانی خلیج فارس

10 اردیبهشت روز ملی‌ خلیج‌ فارس نام دارد. در تیر سال 1384 شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌  روز اخراج‌ پرتغالی‌ها -10 اردیبهشت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 36 بازدید

متن فارسی چند کنوانسیون و بیانیه و اعلامیه و قطعنامه حقوق بشری

کنوانسیون ها، میثاق نامه ها و اعلامیه های حقوق بشر اعلامیة جهانی حقوق بشر در سال 1948 میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 559 بازدید
دی 97
5 پست
آذر 97
24 پست
مرداد 97
67 پست
بهمن 96
5 پست
آبان 96
16 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
2 پست
آبان 88
3 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
2 پست
اسفند 81
3 پست
دی 81
2 پست
یخ_دان
1 پست
یخچالها
1 پست
ترامپ
1 پست
کوردستان
1 پست
india_-_iran
1 پست
قالی
1 پست
فالکلند
1 پست
بحرین
2 پست
مقالات
1 پست
پی_ای_دف
1 پست
boucicaut_master
1 پست
ایران
1 پست
القطیف
1 پست
سه_جزیره
1 پست
سفرحج
1 پست
هرمز
1 پست