پژوهش های ایرانی. خلیج فارس

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico. Persio-Persian Gulf.Iranian studies.west Asia studies

کتاب اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان. نخستین جایزه دو سالانه خلیج فارس

دبیرخانه نخستین جایزه ملی خلیج فارس منتشر کرد  دبیرخانهنخستین جایزه دو سالانه خلیج فارس، اسامی آثار راه‌یافته به مرحله نهاییداوری‌ها را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 76 بازدید

نامه رئیس بخش توسعه پایدار سازمان ملل التزام در کاربرد نام خلیج فارس و سندهای

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/gegn23wp61.pdf 1- به اطلاع می رساند وب سایت سازمان ملل متحد لینک بالا ) دفاعیه نام خلیج فارس. مشروعیت حقوقی و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید

خریدة العجائب و فریدة الغرائب(نقشه عجیب ها ) ماوردی و ابن خلدون و بحر فارس

خریدة العجائب و فریدة الغرائب (خریدة همان خریطة است که عربی شده از کلمه کارتةCarta) به معنی نقشه و کارتوگرافی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

حقانیت تاریخی، جغرافیایی و حقوقی نام خلیج فارس از نظر اندیشمندان عرب

    در کشورهای غیر عربی نسبت به اصالت و حقانیت تاریخی و حقوقی نام خلیج فارس هیچ تردیدی وجودندارد.  تا کنون کتابهای ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 58 بازدید
مرداد 97
67 پست
بهمن 96
5 پست
آبان 96
16 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
2 پست
آبان 88
3 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
2 پست
اسفند 81
3 پست
دی 81
2 پست
یخ_دان
1 پست
یخچالها
1 پست
ترامپ
1 پست
کوردستان
1 پست
india_-_iran
1 پست
قالی
1 پست
فالکلند
1 پست
بحرین
2 پست
مقالات
1 پست
پی_ای_دف
1 پست
boucicaut_master
1 پست
ایران
1 پست
القطیف
1 پست
سه_جزیره
1 پست
سفرحج
1 پست
هرمز
1 پست