پژوهش های ایرانی. خلیج فارس

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico. Persio-Persian Gulf.Iranian studies.west Asia studies

شیطان از بسم الله می گریزد و رهبران عربی از واژه خلیح فارس

آذر. ۰۵ خلیج فارس دیدگاه‌ها برای شیطان از بسم الله می گریزد و رهبران عربی از واژه خلیح فارس بسته هستند Facebook Twitter Telegram اشتراک گذاری هیأت‌های چند کشور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

روابط و تعاملات فرهنگی – هنری ایران و هند در عهد صفویه

اسفند. ۰۹ باستان شناسی . روابط و تعاملات فرهنگی – هنری ایران و هند در عهد صفویه  Facebook Twitter Telegram اشتراک گذاری روابط،تعاملات و اشتراکات فرهنگی ایران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید

نشست تخصصی مدیریت حوادث و کاهش خسارات بلایای طبیعی

اردیبهشت. ۰۳ علمی برای نشست تخصصی مدیریت حوادث و کاهش خسارات بلایای طبیعی  Facebook Twitter Telegram اشتراک گذاری         نشست تخصصی مدیریت حوادث و بلایای طبیعی با حضورایران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

نام خلیج فارس در احادیث پیامبر ص و بزرگان و مورخان اهل سنت

اردیبهشت. 93 خلیج فارس دیدگاه‌ها برای نام خلیج فارس در احادیث پیامبر ص و بزرگان و مورخان اهل سنت . Facebook Twitter Telegram اشتراک گذاری این مطلب را سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

نقشه های تاریخی خلیج فارس در هند و روز ملی خلیج فارس

اردیبهشت. 10/2/93 خلیج فارس دیدگاه‌ها برای نقشه های تاریخی خلیج فارس در هند و روز ملی خلیج فارس . Facebook Twitter Telegram اشتراک گذاری خلیج فارس در اسناد تاریخی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

.نقشه ، نگاره های خلیج فارس بگونه رورو ( رونده متحرک )

اسفند. ۰۹ خلیج فارس  برای نقشه ، نگاره های خلیج فارس بگونه رورو ( رونده متحرک )  Facebook Twitter Telegram اشتراک گذاری   Name_of_Persian_Gulf_during_History.gif ‏(۳۶۰ × ۲۸۱ نقشه ، نگاره های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید
آذر 97
24 پست
مرداد 97
67 پست
بهمن 96
5 پست
آبان 96
16 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
2 پست
آبان 88
3 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
2 پست
اسفند 81
3 پست
دی 81
2 پست
یخ_دان
1 پست
یخچالها
1 پست
ترامپ
1 پست
کوردستان
1 پست
india_-_iran
1 پست
قالی
1 پست
فالکلند
1 پست
بحرین
2 پست
مقالات
1 پست
پی_ای_دف
1 پست
boucicaut_master
1 پست
ایران
1 پست
القطیف
1 پست
سه_جزیره
1 پست
سفرحج
1 پست
هرمز
1 پست