پژوهش های ایرانی. دریای پارس.

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico. Persio-Persian Gulf.Iranian studies.west Asia studies

پاینده ایران زنده باد همه ملت های ایران جاوید است خلیج فارس

  روزنامه‎‎ «الحیات‎»، عقب‌نشینی‎ مؤسسه آمریکایی‎ «نشنال‌جئوگرافیـک»‎ در اصلاح نام خلیج فارس و عذرخواهی از ایران را یک پیروزی‎‎ بزرگ‎ برای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 129 بازدید

نام خلیج فارس در قراردادها و معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی

      میراث‌ایران- همشهری آنلاین - محمد عجم:خلیج فارس در واقع در بردارنده هویت تاریخی و فرهنگی ایران است. که ریشه در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 321 بازدید

چرا تغیر نام خلیج فارس ضد وحدت در جهان اسلام و همچنین ضد منافع ملی ایران است

         از ۱۶ مهر ماه ۱۳۸۱ تا ۲۷ مهر ۸۱ در  روزنامه همشهری سلسله گفتاری تحت عنوان خلیج ایرانی در خصوص خلیج فارس و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید
اسفند 99
6 پست
بهمن 99
68 پست
آذر 99
4 پست
مهر 99
4 پست
شهریور 99
1 پست
مرداد 99
1 پست
تیر 99
3 پست
خرداد 99
3 پست
اسفند 98
4 پست
دی 97
5 پست
آذر 97
24 پست
مرداد 97
67 پست
بهمن 96
5 پست
آبان 96
16 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
2 پست
آبان 88
3 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
2 پست
اسفند 81
3 پست
دی 81
2 پست
نقشه_ها
1 پست
یخ_دان
1 پست
یخچالها
1 پست
ترامپ
1 پست
کوردستان
1 پست
india_-_iran
1 پست
قالی
1 پست
فالکلند
1 پست
بحرین
2 پست
مقالات
1 پست
پی_ای_دف
1 پست
boucicaut_master
1 پست
ایران
1 پست
القطیف
1 پست
سه_جزیره
1 پست
سفرحج
1 پست
هرمز
1 پست