پژوهش های ایرانی. خلیج فارس

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico. Persio-Persian Gulf.Iranian studies.west Asia studies

متن قرارداد یا معاهده گلستان و جدایی بخش هایی از ایران

 سرزمین های از دست رفته  گرجستان- آذربایجان- ارمنستان-     اعلیحضرت قضا و قدرت، خورشید رایت، پادشاه جم جاه و امپراطور عالی دستگاه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید

سخنرانی در دانشگاه

.................... ....................... .......................           یوتوب دانشگاه کازابلانکا           ............. .......................      نمایش اسناد قرن 17-19 در آرشیو ملی هند به همراه تعدادی از نقشه های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
بهمن 96
5 پست
آبان 96
16 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
2 پست
آبان 88
3 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
2 پست
اسفند 81
3 پست
دی 81
2 پست
یخ_دان
1 پست
یخچالها
1 پست
ترامپ
1 پست
کوردستان
1 پست
india_-_iran
1 پست
قالی
1 پست
فالکلند
1 پست
بحرین
2 پست
مقالات
1 پست
پی_ای_دف
1 پست
boucicaut_master
1 پست
ایران
1 پست
القطیف
1 پست
سه_جزیره
1 پست
سفرحج
1 پست
هرمز
1 پست