پژوهش های ایرانی. خلیج فارس

Mare de Persia -Sinus Persici- Persico. Persio-Persian Gulf.Iranian studies.west Asia studies

زرشک سماق و انجیر کوهی محصول طبیعی کوهستان( قهستان) خراسان

زرشک سماق و انجیر کوهی محصول طبیعی کوهستان( قهستان) خراسان آگوست. 14 اجتماعی دیدگاه‌ها برای زرشک سماق و انجیر کوهی محصول طبیعی کوهستان( قهستان) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

نقشه‌های کهن یا نقشه‌های نخستین و نام خلیج فارس

 نوشته دکتر محمد عجم ، بحر فارس و تفسیر قرانی و حدیث پیامبر https://japan.mfa.gov.ir/jp/newsview/548279   NATIONAL PG day نقشه‌های کهن یا نقشه‌های نخستین و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

دست نبشته پارسی ژاپن

دست نبشته پارسی ژاپن آگوست. 07 اجتماعی دیدگاه‌ها برای دست نبشته پارسی ژاپن بسته هستند Facebook Twitter Telegram اشتراک گذاری +قدیمی ترین خط فارسی در ژاپن قدیمی ترین خط فارسی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

مخالفت سازمان بین المللی (IHO) با اضافه کردن نام دریای شرق در کنار نام دریای ژاپن

مخالفت سازمان بین المللی (IHO) با اضافه کردن نام دریای شرق در کنار نام دریای ژاپن نوامبر. 16 اجتماعی دیدگاه‌ها برای مخالفت سازمان بین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
اسفند 99
2 پست
بهمن 99
68 پست
آذر 99
4 پست
مهر 99
4 پست
شهریور 99
1 پست
مرداد 99
1 پست
تیر 99
3 پست
خرداد 99
3 پست
اسفند 98
4 پست
دی 97
5 پست
آذر 97
24 پست
مرداد 97
67 پست
بهمن 96
5 پست
آبان 96
16 پست
آبان 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
9 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
2 پست
آبان 88
3 پست
خرداد 86
1 پست
آذر 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
2 پست
آذر 83
1 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
2 پست
اسفند 81
3 پست
دی 81
2 پست
یخ_دان
1 پست
یخچالها
1 پست
ترامپ
1 پست
کوردستان
1 پست
india_-_iran
1 پست
قالی
1 پست
فالکلند
1 پست
بحرین
2 پست
مقالات
1 پست
پی_ای_دف
1 پست
boucicaut_master
1 پست
ایران
1 پست
القطیف
1 پست
سه_جزیره
1 پست
سفرحج
1 پست
هرمز
1 پست