دانلود بخشهایی از کتاب اسناد خلیج فارس

در پی چاپ "اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان" مشخص شد؛
محمد عجم در کتابی با عنوان "اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان" که اخیراً آن را منتشر کرده، به اذعان مورخین و پژوهشگران عرب به تاریخی بودن نام خلیج فارس اشاره کرده است.

به گزارش سرویس بین‌الملل شبکه ایران،‌ همزمان با دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس، کتاب "اسناد نام خلیج فارس،‌ میراثی کهن و جاودان" به قلم محمد عجم استاد دانشگاه و پژوهشگر امور خلیج فارس منتشر شد.
این کتاب در 258 صفحه و توسط مرکز نشر اوین به چاپ رسیده است و حاوی مطالب و مستندات تاریخی و نقشه‌های قدیمی با نام خلیج فارس است و دیباچه این کتاب نیز توسط دکتر پیروز مجتهدزاده نگاشته شده است.
محمد عجم نویسنده کتاب "اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان"، درباره نگارش این کتاب به خبرنگار شبکه ایران گفت: با توجه به شیطنت‌های برخی کشورهای غربی و ادعاهای بی‌اساس شماری از کشورهای منطقه در خصوص نام خلیج فارس، بر آن شدم تا بر اساس مستندات تاریخی و اشارات مورخان امور منطقه، که در طول سالیان متوالی از منابع عربی جمع آوری کرده بودم را در این کتاب را منتشر کنم.
وی در ادامه یادآور شد: برخی از مورخان و پژوهشگران کشورهای عربی از جمله پرفسور عبدالهادی التازی . عبدالکریم خطیب ، محمد العابد الجابری ،‌ عبدالسعید المنعم  و احمد الصراف و ... ، با ارایه اسنادی که در کتاب آمده است،‌ بر تاریخی بودن و اصالت نام خلیج فارس تاکید کرده اند.

 mohammad ajam

 

معرفی کتاب ارزشمند "اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان"نویسنده : محمد عجم(حقوقدان)

 

«کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان» از جمله کتاب هایی است که در آن با پرداختن به پیشینه ی تاریخی نام خلیج فارس از روزگار باستان تا اکنون وبا ارایه  اسناد حقوقی و تاریخی و قراردادهای عربی و اعتراف نویسندگان عربی اهمیت این نام را بازگو نموده است و پاسخ کوبنده ای  به سرمایه گذاری غیر منطقی قوم گرایان حاکم  منطقه در جهت تغییر این نام می باشد ، و ضرورت نگارش چنین آثاری را نشان می دهد. این اثر از آقای محمد عجم توسط انتشرات اوین به چاپ رسیده است.

 

این کتاب به طور کلی از چهار فصل تشکیل شده است:

 

فصل اول: کلیات

 

شامل 8 گفتار از صفحه 6 تا 48

فصل دوم: نام خلیج فارس در گذر زمان

شامل 13 بخش است که 7 گفتار آن  دوره های مهم تاریخی  را بررسی می کند  گفتار هشتم : از ص 88 تا 98 :

 معاهدات و قراردادها که در همشهری و مجله کتاب ماه 155  هم چاپ شده

و حقوق بین الملل دریاها و مصوبات سازمان ملل است  

 

 

گفتار سیزدهم

 

  که پیشتر در همشهری دیپلماتیک اسفند 1383 و هم در باشگاه اندیشه چاپ شده بود :  اعتراف روشنفکران بزرگ عرب به اینکه خلیج فارس قابل تغییر نیست 

 فصل سوم: تحریف اسناد تاریخی. در بردارنده 8 گفتار

 سابقه تحریف - اولین تحریف گران - ددلایل تحریف و دشمنی -

فصل چهارم: گزافه نویسی دیگران و مسئولیت ما. 8 گفتار دارد که پاسخ به ادعاهای تحریف گران و چه باید کرد و راه حلها را بیان می کند

ضمایم نقشه ها و اسناد عربی انحصاری نویسنده را نشان می دهد.

 

مقدمه ی کتاب به قلم دکتر پیروز مجتهد زاده نگاشته شده است. در این مقدمه او به اهمیت تاریخی نام خلیج فارس اشاره دارد که از دیرباز و با کشف کتیبه ی داریوش در مصر پارسی بودن آن بدون هیچ شک و شبهه ای به اثبات می رسد و در میان جغرافی نویسان بعد از آن نیز شکی در مورد اینکه نام این پهنه ی آبی خاوری جهان که امروز اقیانوس هند و منشعباتش را دربر می گیرد باقی نمی گذارد.

 

کاربرد نام خلیج عربی را در قرن بیستم میان جوامع عربی، رقابت بغداد و مصر بر سر رهبری دنیای عرب می داند و تا زمان حاضر گسترش چشمگیری در میان کشور های عربی منطقه بدون در نظر گرفتن نظر «گروه متخصصان سازمان ملل متحد برای یکسان سازی اسامی جغرافیایی UNGEGN » مبنی بر استفاده از نام خلیج فارس، داشته است.

 

در فصل اول کتاب، به طور کلی به کاربرد علم جغرافیا به عنوان به عنوان کهن ترین علمی که در میان جوامع رواج داشته است و به سیر تاریخی تکامل این علم کاربردی در جهان می پردازد. در همین فصل به ریشه یابی و تفسیر و معنی تعدادی از واژگان (جم، عجم، ایران، پارس و پرشیا) پرداخته می شود.

 

در فصل دوم کتاب همان گونه که از نام این فصل « خلیج فارس در گذر زمان» بر می آید به سیر تاریخی درج نام خلیج فارس در اسناد و آثار به جا مانده از دوره ی باستان تا زمان حاضر در مورد اثبات نام خلیج فارس اشاره شده است.

 

فصل سوم کتاب تحت عنوان تحریف اسناد تاریخی سیر تاریخی اسنادی که در آنها سعی در تحریف این نام باستانی و جایگزینی  نام جعلی به جای آن صورت گرفته است را ذکر کرده و در بخش های جداگانه ای نقش کارگزاران استعمار انگلیس، نقش رهبران عربی، نقش رسانه های غربی و نقش رسانه های عربی و هم چنین نویسندگان مغرض در جعل نام خلیج فارس را مورد بررسی  قرار داده است.

 

در فصل چهارم کتاب، نویسنده بر آن شده است تا به ادعاهای واهی در مورد اطلاق نام خلیج عربی بر خلیج فارس پاسخ هایی  تاریخی ارائه دهد. در این فصل به بررسی یکی از کتاب  های منتشر شده به نام خلیج عربی از قدری قلعجی (قلعه چی) پرداخته است که در آن نویسنده مدعی شده است که «اصولاً در دوره ی امپراتوری پارسی، ایرانیان از صنعت دریانوردی برخوردار نبودند» و در حقیقت با اعلام این ادعا صد ها کتاب تاریخی و سنگ نوشته را که در آنها علناً به عظمت دریانوردی پارسیان اشاره داشته اند را نادیده گرفته است و با این ادعا قصد دارد که برتری دریایی ایران در خلیج را نادیده بگیرد.

 

در بخش ضمائم کتاب تعداد 23 عکس و نقشه که تعدادی از آنها در سال های اخیر توسط اعراب منتشر شده است  و در تمام آنها نام خلیج فارس به چشم می خورد به عنوان مثال یکی از این نقشه ها که در سال 2004 در وب سایت پادشاهی عربستان قرار گرفته است که نام آن بدون هیچ گونه تغییری خلیج فارس آمده است و در تصویر دیگری پنج یادداشت دبیرخانه ی سازمان ملل از سال 1976-1996 دیده می شود که در آن به استفاده از نام خلیج فارس در تمامی زبان های رسمی و کار تأکید شده است.

 

از ویژگی های کتاب اسناد نام خلیج فارس می توان به به روز بودن مطالب کتاب اشاره کرد که نویسنده توانسته است با دنبال کردن و احاطه ی کامل به اخبار و وقایع خبری مربوط به خلیج فارس در کشور های منطقه اخبار و اطلاعات جدید را در کتاب خود انعکاس دهد. مطالب این کتاب از سال 1381 به بعد به روز می باشد.

 

نام خلیج فارس ومغلطه های رسانه های عرب زبان

ادعاهای تکراری، بی پایه، بدون سند، مغلطه و سفسطه بازی مضحک آندسته از رسانه های افراطی برای وارونه جلوه دادن حقایق بدنبال هشدار ایران به شرکتهای هواپیمایی در مورد نام خلیج فارس، یکبار دیگر حقانیت طرفداران نام خلیج فارس این میراث کهن را که که صدها سند، کتاب و نقشه کهن اسلامی پشتوانه آن است را آشکارتر نمود .

روشنفکران قوم گرای عرب در طول چند دهه گذشته و در سالهای اخیر سلفی های تکفیری، علی رغم تبلیغات و وعده های توخالی هنوز نتوانسته اند حتی یک سند تاریخی و یا مستند قانونی ارایه نمایند که بر مبنای آن بتوان نام تاریخی و کهن خلیج فارس را تغییر داد. آنها بطور غیر قانونی و بدون اینکه رای و اجماع( UNCSGN )مجمع عمومی کنفرانس یکسان سازی نامهای جغرافیایی و رای موافق بدنه کارشناسی سازمان (UNGEGN ) را داشته باشند بطور یکجانبه و غیر قانونی نام این آبراه بین المللی را تغییر داده اند. اخیرا در پاسخ به هشدار وزیر راه و ترابری کشورمان ، قومچی ها و تکفیری ها که در ارائه سند عاجز هستندبا مغلطه و سفسطه بازی برای اولین بار در لباس دلسوز وحدت اسلام و مسلمین ظاهر شده و اشک تمساح ریخته و اصرار ایران بر عدم تغییر نام این آبراه را خلاف وحدت جهان اسلام خوانده اند!

پاسخ به تمامی ادعاهای روشنفکران قوم گرا و یا سلفی و تکفیری در خصوص این نام، در کتاب "اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان" بطور مستند وبا اشاره به 300 کتاب اسلامی و عربی، یکصد نقشه اسلامی، 2000 نقشه خارجی و بیشتر از 30 قرارداد و عهدنامه دوجانبه و یا بین المللی ارائه شده است.

مروری بر ادعاهای رسانه های افراطی در خصوص تغییر نام خلیج فارس
توجیه وزیرامور خارجه کویت
وزیر امور خارجه کویت ضمن درخواست پرهیز از دامن زدن به اختلافات مربوط به نام خلیج فارس، در عین حال استفاده از نام جعلی آن را توجیه کرد، شیخ محمد صباح
السالم الصباح روز سه شنبه88/12/11 هنگام ترک کویت به مقصد قاهره برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عرب در پاسخ به پرسشی درباره موضعگیری ایران در قبال اقدام سفارت کویت در تهران مبنی بر استفاده از نام جعلی به جای خلیج فارس گفت: ما این گونه امور را مدتهاست پشت سر گذاشته و پایان داده ایم و نام آن برای ما خلیج عربی و برای ایرانی ها خلیج فارس است و از این رو نباید این موضوع محل اختلاف باشد! وی افزود: زیرا ما از سمت عربی به آن" خلیج عربی" اطلاق می کنیم و ایرانی ها نیز از سمت ایرانی به آن خلیج فارس می گویند. وزیر امور خارجه کویت در تاریخ 12/12/ 88 در مصاحبه با شبکه تلویزیون جهانی الجزیره مجددا بر همین سخنان تاکید کرد و گفت اختلاف درباره نام خلیج فارس نباید باعث اختلاف با ایران شود.

گفتنی است که 13 دسامبر 2009 نیز(نقل از شرق الاوسط) وزیر امورخارجه بحرین خطاب به وزیر محترم امورخارجه کشورمان گفته بود من از دوران مدرسه خلیج فارس بکار می برم حالا مدتی هم شما خلیج عربی بکار برید تا حساسیتها از بین برود!

دکتر سعدبن طفله عجمی وزیر پیشین فرهنگ کویت نیز در مطلب مشابهی که در روزنامه الاتحاد امارات مورخ 7/12/88 چاپ شده گفته است در بسیاری از مکانها بر سر نامها اختلاف هست مثلا انگلیسی ها تنگه بین انگلستان و فرانسه را کانال انگلیسی می خوانند و دیگران آن را کانال مانش می نامند جزایر فالکلند را اسپانی زبان ها مالویناس می نامند. اگر ایران تهدید خود برای جلوگیری از پروازها را عملی کند در واقع روابط خود را با کشورهای بسیار و همسایگانش قطع می کند و خود را تحریم می کند.

روزنامه الرای چاپ امان،9/12/88 شورای سازمان ها و انجمن های اسلامی در اردن که یک گروه سنی افراطی است اظهارات اخیر حمید بهبهانی را برخلاف اسلام دانسته است. این گروه که تا کنون در خصوص هوس قوم گرایان عرب برای تغییر نام کهن و مورد قبول جهانی به نام یک قومیت منطقه ای هیچگونه واکنشی نشان نداده است حتما می داند که اگر کار ایران در اصرار بر حفظ نام تاریخی خلاف اسلام است بطریق اولی اقدام قوم گرایان عرب حتما غیر اسلامی تر و غیر منطقی تر است. بدیهی است که افراط گرایی عربی برای تغییر این نام تاریخی بنفع هوسهای قومی گناهی بزرگتر و خلافی عمده تر و اقدامی ضد اسلامی تر می باشد. زیرا که نام تاریخی خلیج فارس در طول دو هزاره گذشته به میراث فرهنگی تمام ملیت های منطقه و جهان تبدیل شده است.

در بیانیه مذکور آمده است:" نام خود ایران نیز از هر عبارت و کلمه فارسی خالی است! ایران دست به تهدیدی زده که منجر به خسارت های بسیاری برای شرکت های هواپیمایی عربی و اسلامی در منطقه می شود این اقدام ایران، منطقه را در مسیر رویارویی قرار می دهد ولی ایران خود خواهان هم پیمانی وهمبستگی میان مسلمانان است. ایران گفته که از اجماع اسلامی دفاع کرده و برای برقراری آن تلاش می کند و برای رسیدن به این هدف موسسه های بسیاری را برای گفت وگو و تقریب ایجاد کرده است."

شورای سازمان ها و انجمن های اسلامی در اردن در بیانیه خود اضافه کرده است: تهدید کشورهای همسایه در خلیج ع ربی به صورت عام به سود منافع منطقه و به صورت خاص به سود ایران نیز نیست. این نشان دهنده موفقیت طرحی است که براساس آن صهیونیسم جهانی به دنبال ایجاد تفرقه بین ایران و جهان عرب است تا بتواند منطقه را به سمت نزاع بکشاند."

این گروه که در پوشش طرفدار وحدت جهان اسلام ظاهر شده اگر واقعا این همه به وحدت و منافع مسلمانان توجه دارد، بهتر بود به جای صغرا و کبرا چیدن های مضحک، از قوم گرایان عرب می خواست که بر تغییر نام خلیج فارس اصرار نداشته باشند و به واقعیت های تاریخی پایبندبوده وبرای تغییر نام واقعی "خلیج فارس" اینهمه هزینه نکنند.

کویت:
عاید المناع تحلیلگر سیاسی در کویت در گفتگو با العربیه می گوید :
نام خلیج فارس نامگذاری استعماری است نه نامگذاری فارسی(ایرانی) یعنی کشورهای غربی چنین نامی را رایج کرده اند.

ایران به نام رسمی شط العرب اعتماد و اعتقادی ندارد و به جای آن از اروند روداستفاده می کند و با این حال از تغییر نامهای عربی در منطقه اهواز خودداری نمی کند. نمی توان فقط از احساسات ایرانیان سخن گفت و احساسات مردم عرب را از یاد برد زیرا مردم عرب بیشتر جزء غربی خلیج فارس را تشکیل می دهند و حتی در جزء شرقی در منطقه اهواز همه عرب هستند فقط مردم یک سوم از خلیج فارس در جهتی که به سمت ایران است غیر عرب هستند و بقیه مردم عرب هستند پس چرا ایران برای احساسات مردم عرب احترام قائل نیست وی می افزاید نامگذاری خلیج فارس و مسئله تاریخی آن پذیرفتنی است و نیز درست است که جمال عبدالناصر اسم خلیج عربی را رایج کرد اما این نامگذاری پیش از جمال عبدالناصر هم وجود داشته است یعنی در قرن اول میلادی شخصی به نام بلینی وینگا این نام را برای این منطقه به کار برده است!! به گفته وی قولی وجود دارد که چهارصد و شصت سال پیش از میلاد مسیح این منطقه با نام خلیج عربی شناخته می شده است بلکه نامهای دیگری داشته مانند خلیج بصره خلیج بحرین و خلیج عمان و همه این نامها وجود دارد همانطور که نام خلیج فارس هم موجود است به گفته عاید المناع سوال این است که اگر ایران از این سخن می گوید که نام خلیج فارس در مستندات سازمان ملل و نقشه های بین المللی وجود دارد چرا این همه اصرار می ورزد کشورهای عربی هم آنرا به کار ببرند وی می افزاید البته نام خلیج فارس در نهایت نامگذاری استعماری است نه نامگذاری فارسی یعنی کشورهای غربی چنین نامی را به کار بردند هرچند پس از برپایی انقلاب اسلامی این مسئله مطرح شد که انرا خلیج اسلامی بنامند ولی متاسفانه ایران همچنان اصرار می ورزد که نام خلیج فارس را به کار ببرد و این بسیار عجیب است به گفته این تحلیلگر کویتی هدف ایران این است که بگوید ما از بحرانها هراسی نداریم یا اینکه دست کم هدف ایران این است که توجه جهانیان را از مسائل داخلی ایران به موضوعات خارجی و به ویژه به کشورهای همسایه معطوف کندوی می افزاید این توجیهات در حقیقت توجیهات ضعیفی است ولی متاسفانه ایران از این توجیهات استفاده می کند و حتی هواپیمای پاکستانی را وادار می کند که به سبب مسائل امنیتی در تهران بنشیند و این نوعی خود را برتر دانستن نسبت به کشورهای خلیج فارس است و اینکه این کشورها قدرت عکس العمل ندارند در حالی که چنین رفتاری شایسته حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست که بخواهد درمورد نامگذاری خلیج به خلیج فارس اصرار بورزد و حق دیگران را از نامگذاری عربی سلب کند به گفته عاید المناع شاه نیز در گذشته هنگامی که کشورهای عربی تصمیم گرفتند نام خبرگزاری خلیج عربی را به کار ببرند اعتراض کرد و تهدید کرد و باعث شد که انها از این نامگذاری خودداری کنند ایا کشورهای عربی هم اکنون نیز با شاه جدیدی روبرو هستند وی می افزاید من معتقدم مقامات ایرانی هر چند قابل احترامند ولی هم اکنون در حالت بحران به سر می برند و این نتیجه مقابله با تلاشهای بین المللی است و در واقع نوعی ابراز قدرت و مبارزه طلبی و جبروت است و تصور می کنند ممکن است فشار سیاسی را کاهش دهد وی می گوید ایران در وضعیتی شبیه به محاصره اقتصادی به سر می برد به ویژه با جهان ایران به کشورهای عربی بیشتر نیاز دارد تا کشورهای خلیج فارس به ایران ایران نیاز دارد که از شرکتهای هوایی خلیج فارس هواپیما اجاره کند و از طرق خلیج فارس عبور کند و همچنین مردمی که می خواهند از خلیج فارس برای زیارت مشهد و مکانهای دیگر در ایران سفر کنند نیاز به کشورهای خلیج فارس دارند و در نتیجه به مصلحت ایران نیست که بحران جدیدی ایجاد کند ولی با تاسف بسیار دولت ایران با حالتی عصبانی چنین تصمیمی گرفته است و در نتیجه بحرانی برای هیچ پدید امده است و اصلا ضرورتی نداشته است که یک شرکت هوایی یونانی اصطلاح خلیج عربی را به کار ببرد و ایران چنین تصمیمی بگیرد بلکه می توانستند از شرکت یونانی بخواهند چنین اصطلاحی را به کار نبرد و در نتیجه بحران پایان یابد در حالی که می بینیم این مسئله ادامه یافته و به مداخله در امور شرکتهای هواپیمایی عربی کشیده شده است و اگر فرض کنیم کشورهای عربی داخل هواپیما یا کابین هواپیما نقشه های خود را نصب کنند چه زیانی برای ایران خواهد داشت و ایا می توان گفت که کشورهای عربی از شرکتهای هواپیمایی ایران بخواهند که نوشته های فارسی یا اصطلاح خلیج فارس را به کار نبرند به گفته این تحلیلگر عرب کشورهای عربی به این علت اصطلاح خلیج را بیشتر به کار می برند تا خلیج عربی تا مقامات ایران ناراحت نشوند و انان نیز باید متقابلا چنین برخوردی داشته باشند و نگذارند قضیه تا این حد بزرگ شود.

امیر موسوی تحلیلگر سیاسی در تهران نیز در گفتگو با العربیه در پاسخ به این سوال که ایران در پی چه هدفی است که چنین بحرانی را پدید اورده است می گوید در واقع چنین درخواستی بحران نیست بلکه یک سوء تفاهم است و ایران خواهان این است که این مسئله را از طریق سیاسی حل کند زیرا نوعی توهین به احساسات ایرانیانی است که بیشترین جمعیت مسافرانی را تشکیل می دهند که از طریق شرکتهای هواپیمایی عربی راهی تهران می شوند در حقیقت مسافرانی در پروازها هستند که اصرار می ورزند که در نامگذاری دقت شود و اصطلاح خلیج فارس به کار رود و اصطلاح دیگر را توهین به خود و توهین به حاکمیت ایران می دانند و این نامگذاری بنابر تاریخ و مدارک سازمان ملل متحد خلیج فارس است و این نام در زمان حکومت جمال عبدالناصر تغییر کرد یعنی در زمانی که شاه سابق در ایران با رژیم صهیونیستی همکاری داشت و از طریق اعطای نفت به آن کمک می کرد و این تغییر به سبب مواضع سیاسی کشورهای عربی تغییر کرد و سپس بر ان اصرار ورزیدند و به ان پایبند ماندند نامگذاری خلیج عربی در اغاز دهه شصت اتفاق افتاد موسوی می افزاید مردم ایران هنگامی که می بینند در فضای ایران از اصطلاح خلیج عربی استفاده می شود ناراحت می شوند زیرا به اعتقاد ایرانیان این اصطلاح جدید وغیر واقعی و ساختگی است و به همین علت مقامات ایرانی درخواست کرده اند که احساسات مردم ایران محترم شمرده شود به ویژه در فضای ایران و البته ممکن است شرکتهای هواپیمایی نیز برای احترام به احساسات ایرانیان هرچند در فضای ایران از به کار بردن این اصطلاح خودداری کنند به ویژه انکه شرکتهای هوایی کشورهای عربی ماهیانه صدها هزار دلار از طریق مسافران ایرانی به دست می اورند و تقریبا همه مسافران انها جز عده ای معدود ایرانی هستند و درصورتی که به درخواست تهران عمل نکنند خود انها خسارت خواهند دید موسوی می افزاید کشورهای عربی بیش از ایران این مسئله را بزرگ کرده اند و متاسفانه کشورهای عربی ماه گذشته از شرکت ورزشکاران خود در مسابقات کشورهای اسلامی در تهران ممانعت کردند به این علت که هیئت المپیک در تهران مدالهایی را که تهیه کرده بود نام خلیج فارس را روی انها نوشته بود و عربها مسابقات را تحریم کردند و در نتیجه مسابقات تعطیل شد و در ان زمان بلوای تبلیغاتی بر سر این موضوع پدید نیامد در حالی که این مسئله برای ایران بسیار مهم بود در حالی که هم اکنون می بینیم درمورد مسئله خلیج یا خلیج عربی که مربوط به کشورهای عربی است این همه سر و صدای تبلیغاتی به پا کرده اند وی تا کید می کند این مسئله بسیار مهمی بود که کشورهای عربی جلوی برگزاری مسابقات بین المللی اسلامی را گرفتند ولی ایران انرا چندان بزرگ نکرد ولی متاسفانه در مسئله ای که به احساسات مردم ایران مربوط می شود ایران چنین تصمیمی گرفت و از شرکتهای هواپیمایی خواست بنابر دلایل اخلاقی چنین احترامی را برای احساسات ایرانیان قائل شوند علاوه بر اینکه نام خلیج فارس مسئله ای تاریخی و غیر قابل انکار است و دیدیم صدام هنگامی که وارد کویت شد و نام انرا به کاظمه تغییر داد ایران برضد صدام موضعگیری کرد و ایا می توان اسم مکانهای مختلف را تغییر داد و ایران خواستار این است که همه برای چنین نامگذاریهایی احترام قائل شوند زیرا ملتها انها را میراث تاریخی می دانند.

ملاحظه: برخلاف ادعای کذب روشنفکران عرب، پلینی جغرافی دان قرن اول میلادی هم از خلیج فارس و هم از خلیج عربی نام برده است که منظور وی دریای سرخ بوده است و تصور وی این بوده که این دو خلیج به هم وصل هستند وی خلیج فارس را دریایی بزرگ در امتداد بسوی شرق نامیده است.

العربیه مدعی شد نام خلیج فارس باعث بحران جدید میان ایران و کشورهای
عربی شد. 1388/12/4.
العربیه مدعی است نام خلیج فارس باعث بحران جدید میان ایران و کشورهای عربی شده است به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه ایران تهدید کرده است درصورتی که کشورهای عربی به جای اصطلاح خلیج فارس آنگونه که تهران می گوید از خلیج عربی استفاده کنند به شرکتهای هواپیمایی این کشورها اجازه نخواهد داد از فضای هوایی ایران استفاده کنند تصمیم تهران نشانه بحرانی جدید میان ایران و کشورهای عربی در افق روابط میان این کشورها به شمار می رود سوال این است که تهران در حالی که تحت فشار شدید بین المللی در ارتباط با پرونده هسته ای است از اینکه با کشورهای اطراف خود وارد بحران جدیدی شود چه سودی خواهد برد و چه بهره ای نصیب ایران خواهد شد اگر شرکتهای هواپیمایی کشورهای عربی پروازهای خود را به ایران متوقف کنند زیرا در این صورت کشورهای عربی نیز ورود هواپیماهای شرکتهای هوایی ایران را به اسمان خود ممنوع خواهند کرد حسن فحص گزارشگر العربیه می گوید ایا اقدام جدید ایران یک عکس العمل سیاسی مطالعه نشده است یا تلاشی است که هدف ان ایجاد موازنه قدرت جدید منطقه ای است تلاشی که منطقه را به طور مستقیم تهدید می کند یا شاید بتوان گفت هدف ایران این است که از کشورهای عربی اعتراف بگیرد که ایران را به عنوان کشوری قدرتمند می پذیرند انهم به سبب نامگذاری محدوده آبی بین ایران و جهان عرب این در حالی است که نامگذاری در واقع از نظر قوانین بین المللی هیچ چیز را تغییر نمی دهد همانگونه که به اعتقاد کارشناسان در امور پروازهای غیر نظامی ایران نیز این حق را ندارد که طرفهای دیگر را مجبور کند نامگذاری مورد نظر ایران را استفاده کنند تصمیم ایران که هر شرکت هواپیمایی که نام خلیج فارس را به کار نبرد نخواهد توانست از پانزده تا سی روز در فضای ایران برای پرواز استفاده کند و درصورت تکرار چنین شرکتهایی به طور کامل از پرواز بر فراز ایران منع خواهند شد قابل قبول نیست علاوه بر اینکه اگر این تصمیم عملی شود تاثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت زیرا از بسیاری از خدمات این پروازهای هوایی محروم خواهد شد و در نتیجه کشورهای عربی مجبور خواهند شد شرکتهای هواپیمایی غیر نظامی ایران را از پرواز بر فراز اسمان خود منع کنند آنهم در فضایی که پل ارتباطی بین ایران و قسمت بزرگی از جهان محسوب می شود کارشناسان معتقدند تصمیم جدید ایران بر مشکلات این کشور خواهد افزود و این کشور را وارد نزاعی جانبی خواهد کرد انهم در زمانی که ایران در معرض فشارهای بین المللی بر سر پرونده هسته ای است همچنین این تصمیم در مرحله ای گرفته شده که اختلاف ایران با امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه و نیز اختلاف بر سر فلات قاره با کویت به نتیجه ای نرسیده و همچنان پابر جاست در مقابل این سوال مطرح می شود که چرا ایران به نامگذاری بین المللی و رسمی شط العرب اعتماد و اعتقادی ندارد و به جای ان از اروند رود استفاده می کند و با این حال از تغییر نامهای عربی در منطقه اهواز خودداری نمی کند.

عاید المناع تحلیلگر سیاسی در کویت در گفتگو با العربیه می گوید نمی توان فقط از احساسات ایرانیان سخن گفت و احساسات مردم عرب را از یاد برد زیرا مردم عرب بیشتر جزء غربی خلیج فارس را تشکیل می دهند و حتی در جزء شرقی در منطقه اهواز همه عرب هستند فقط مردم یک سوم از خلیج فارس در جهتی که به سمت ایران است غیر عرب هستند و بقیه مردم عرب هستند پس چرا ایران برای احساسات مردم عرب احترام قائل نیست وی می افزاید نامگذاری خلیج فارس و مسئله تاریخی آن پذیرفتنی است و نیز درست است که جمال عبدالناصر اسم خلیج عربی را به رایج کرد اما این نامگذاری پیش از جمال عبدالناصر هم وجود داشته است یعنی در قرن اول میلادی شخصی به نام بلینی وینگا این نام را برای این منطقه به کار برده است به گفته وی قولی وجود دارد که چهارصد و شصت سال پیش از میلاد مسیح این منطقه با نام خلیج عربی شناخته می شده است بلکه نامهای دیگری داشته مانند خلیج بصره خلیج بحرین و خلیج عمان و همه این نامها وجود دارد همانطور که نام خلیج فارس هم موجود است به گفته عاید المناع سوال این است که اگر ایران از این سخن می گوید که نام خلیج فارس در مستندات سازمان ملل و نقشه های بین المللی وجود دارد چرا این همه اصرار می ورزد کشورهای عربی هم انرا به کار ببرند وی می افزاید البته نام خلیج فارس در نهایت نامگذاری استعماری است نه نامگذاری فارسی یعنی کشورهای غربی چنین نامی را به کار بردند هرچند پس از برپایی انقلاب اسلامی این مسئله مطرح شد که انرا خلیج اسلامی بنامند ولی متاسفانه ایران همچنان اصرار می ورزد که نام خلیج فارس را به کار ببرد و این بسیار عجیب است به گفته این تحلیلگر کویتی هدف ایران این است که بگوید ما از بحرانها هراسی نداریم یا اینکه دست کم هدف ایران این است که توجه جهانیان را از مسائل داخلی ایران به موضوعات خارجی و به ویژه به کشورهای همسایه معطوف کندوی می افزاید این توجیهات در حقیقت توجیهات ضعیفی است ولی متاسفانه ایران از این توجیهات استفاده می کند و حتی هواپیمای پاکستانی را وادار می کند که به سبب مسائل امنیتی در تهران بنشیند و این نوعی خود را برتر دانستن نسبت به کشورهای خلیج فارس است و اینکه این کشورها قدرت عکس العمل ندارند در حالی که چنین رفتاری شایسته حکومت جمهوری اسلامی ایران نیست که بخواهد درمورد نامگذاری خلیج به خلیج فارس اصرار بورزد و حق دیگران را از نامگذاری عربی سلب کند به گفته عاید المناع شاه نیز در گذشته هنگامی که کشورهای عربی تصمیم گرفتند نام خبرگزاری خلیج عربی را به کار ببرند اعتراض کرد و تهدید کرد و باعث شد که انها از این نامگذاری خودداری کنند ایا کشورهای عربی هم اکنون نیز با شاه جدیدی روبرو هستند وی می افزاید من معتقدم مقامات ایرانی هر چند قابل احترامند ولی هم اکنون در حالت بحران به سر می برند و این نتیجه مقابله با تلاشهای بین المللی است و در واقع نوعی ابراز قدرت و مبارزه طلبی و جبروت است و تصور می کنند ممکن است فشار سیاسی را کاهش دهد وی می گوید ایران در وضعیتی شبیه به محاصره اقتصادی به سر می برد به ویژه با جهان ایران به کشورهای عربی بیشتر نیاز دارد تا کشورهای خلیج فارس به ایران ایران نیاز دارد که از شرکتهای هوایی خلیج فارس هواپیما اجاره کند و از طرق خلیج فارس عبور کند و همچنین مردمی که می خواهند از خلیج فارس برای زیارت مشهد و مکانهای دیگر در ایران سفر کنند نیاز به کشورهای خلیج فارس دارند.

88/12/04 مطبوعات روز سه شنبه امارات به طور گسترده به سخنان وزیر راه و ترابری ایران در مورد نام خلیج فارس پرداختند و با گزارشهای مغرضانه این موضوع را منعکس کردند.
گلف نیوز نوشت: تصمیم وزیر راه ایران مبنی بر توقیف هواپیماهایی که از نامهای دیگری به جز خلیج فارس در نمایشگر هواپیماهای خود استفاده کنند، منجر به ایجاد تنش در منطقه شده است.
این روزنامه ادعا کرد: علاوه بر آن نزاع ایران با آمریکا و متحدانش بر سر فعالیتهای هسته ای این کشور و موقعیت کشورهای عرب منطقه که بین ارتباط با واشنگتن و ترس از ایران گیر کرده اند، نیز مزید بر علت شده است.
روزنامه اماراتی افزود: کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس ) نیز مانند آمریکا از بلندپروازی های هسته ای تهران نگرانند.
بسیاری از این کشورها امکاناتی را به نیروهای نظامی ایالات متحده اختصاص داده و برخی نیز طی سالهای اخیر اقدام به خرید تسلیحات نظامی از آمریکا کرده اند.
این منبع افزود: ایران با همسایگان عربش بر سر نامگذاری آبهایی که آنها را از هم جدا می کند، اختلاف دارد.
در حالی که اعراب در برابر کسانی که این دریا را خلیج فارس می نامند، انعطاف نشان داده اند، اما ایران همواره مصر بوده که از لحاظ تاریخی و در میان همه ملتها به عنوان پارس شناخته شده و همواره در برابر هر فرد و یا سازمانی که از نامی غیر از خلیج فارس استفده کرده ، موضع گرفته است.
این در حالی است که در ماه ژوئن گذشته محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران از حامیان پر و پا قرص نامگذاری خلیج فارس ، ضمن حضور در نشست غزه که در دوحه تشکیل شد، به خاطر نشستن زیر پرچمی که روی آن خلیج عربی نوشته شده بود، شدیدا مورد انتقاد قرار گرفت.
روزنامه نشنال نیز در گزارش تحریک آمیزی از اقدام اخیر ایران مبنی بر منع پرواز هواپیماهایی که در مانیتور خود به جای واژه خلیج فارس از کلمات جعلی استفاده می کنند، با عنوان تهدید نام برد. این روزنامه ن

/ 1 نظر / 205 بازدید
قاسم نصر

سلام آقای دکتر. زحمت خوب و ارزنده ای کشیده اید. یک جلد از این کتاب را هم به وزارت نیرو هدیه کنید.شاد و پیروز باشید.