# تاثیر_زبان_فارسی_بر_هندو

تاثیر و نقش زبان فارسی در زبانهای شبه قاره هند.

تاثیر و نقش زبان فارسی در زبانهای شبه قاره هند. خرداد. ۱۶ زبان شناسی بدون دیدگاه        اسناد  زبان فارسی در  هندوستان           برای هفتصد سال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 337 بازدید