# زبان_فارسی_در_هندوستان

پژوهشی درتاثیر ونقش زبان فارسی برزبانهای شبه قاره هند وستان

پژوهشی درتاثیر ونقش زبان فارسی برزبانهای شبه قاره هندوستان  بدون شک زبان فارسی یکی ازتاثیرگذارترین زبانها بر زبانهای شبه قاره هند ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 132 بازدید