# مبتکر_روزخلیج_فارس

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ رسانه های گروهی و خبرسازی جعلی

  نوشته: دکتر محسنی استاد دانشگاه پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ با مقدار کمی وقت و ذره ای بررسی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 249 بازدید