# پیشنهاد_روز_ملی_خلیج_فارس

برای پاسداری نام تاریخی دریای پارس چه باید کرد؟ نام گذاری روزی بنام خلیج فارس

Heritage Name   چه باید کرد؟  روز ملی خلیج فارسچه بایــــــــــــــد کرد؟نتیجه: هنوز در ایران افرادی که به عمق اهمیت ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 261 بازدید