# چه_باید_کرد؟2

چرا تغیر نام خلیج فارس ضد وحدت در جهان اسلام و همچنین ضد منافع ملی ایران است

         از ۱۶ مهر ماه ۱۳۸۱ تا ۲۷ مهر ۸۱ در  روزنامه همشهری سلسله گفتاری تحت عنوان خلیج ایرانی در خصوص خلیج فارس و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید