.نقشه ، نگاره های خلیج فارس بگونه رورو ( رونده متحرک )

اسفند. ۰۹ خلیج فارس  برای نقشه ، نگاره های خلیج فارس بگونه رورو ( رونده متحرک ) 

Facebook

Twitter

Telegram

اشتراک گذاری

 

Name_of_Persian_Gulf_during_History.gif ‏(۳۶۰ × ۲۸۱

نقشه ، نگاره های خلیج فارس بگونه رورو ( رونده متحرک )

 

نقشه ، نگاره های خلیج فارس بگونه Rove RO رورو ( رونده متحرک )

Name_of_Persian_Gulf_during_History.gifmagnify-clip-rtl.png

اصلی – پویانمایی از نقشه‌های متفاوت در ادوار مختلف تاریخی، بیانگر و سندی برای نام خلیج فارس

((سال‌ها به میلادی است. همچنین این انیمیشن، شامل همه نقشه‌های تاریخی که دربرگیرنده نام خلیج فارس هستند، نمی‌باشد.))

Facebook

Twitter

Telegram

اشتراک گذاری

منبع مجله دریای پارس

/ 0 نظر / 37 بازدید