پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟ رسانه های گروهی و خبرسازی جعلی

 

نوشته: دکتر محسنی استاد دانشگاه

پیشنهاد دهنده روز ملی خلیج فارس چه کسی بود؟

با مقدار کمی وقت و ذره ای بررسی مشخص می شود ادعای  آقای ی در مجله هرمزگان 11/2/89 و تکرار آن در سایتها و رادیو تلویزیون و همچنین در خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=8902070148

 کذب بوده و انتشار اینگونه ادعاها، بدون جستجوی در اینترنت و یا تحقیق از نهادهایی که در ثبت روز ملی خلیج فارس نقش داشتند و بدون هرگونه مستندات اعطای لقب مبتکر پیشنهاد دهنده نام ملی خلیج فارس از سوی وزیر محترم سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی نوعی  ساده نگری در ثبت رویدادها و ضربه مهلکی به کارهای پژوهشی است.

 { قبل از اینکه چنین ایده ای در اسفند 83 به ذهن نامبرده خطور کند روز ملی خلیج فارس از سال 1381 رسانه ای شده بود و در آبان ماه سال 1383  و بدنبال انتشار کتاب "خلیج فارس  نامی کهن تر از تاریخ و میراث فرهنگی" که سه هزار جلد آن رایگان برای وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای کشوری و نما یندگان  مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود طبق اسناد موجود در جلسه های متعدد از جمله در کمیته یکسان سازی نامهای جغرافیایی سازمان نقشه برداری در جلسه ای با حضورمعاون اول رئیس جمهور وقت ، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت و در اداره کل حقوقی و کمیته خلیج فارس وزارتخارجه در جلسه شورای فرهنگی شهرداری تهران و در سازمان جغرافیایی به بحث گذاشته شده بود.

از سال 1383 که دفاع از نام خلیج فارس مقبولیت عمومی یافته است  گاهی در گوشه و کنار شنیده می شود که افرادی خود را مبتکر روز ملی خلیج فارس و یا این موضوع یا آن پیشنهاد معرفی می کنند و رسانه های گروهی نیز بدون صرف کوچکترین تحقیق لازم و پرسش از نهادها و سازمانهای زیربط آن را رسانه ای می کنند. این گونه امور در تمام تاریخ ما رایج بوده است حتی ما کوچکترین نامی از افرادی که از سال 1324 بطور جدی بدنبال ملی شدن صنعت نفت بودند را هرگز نشنیده ایم .

اگر کسانی خود را مبتکر طرحهایی بدانند که در آن نقشی نداشته اند در نگاه اول اهمیت ندارد اما مشکل برای آیندگان است که لازم است خوب و درست قضاوت کنند.

 امر کپی برداری کامل یک تحقیق و عوض کردن نام نویسنده در کشور یک امر رایج است.

 می دانیم که در طول سالیان گذشته افرادی در  گمنامی تمام و بدون هیچگونه چشم داشت صرفا به عنوان وظیفه و مسئولیت ایرانی بودن  وبرای ادای دین به هزاران ایثارگری که در حراست از این مرزم و بوم جانفشانی کرده اند  ،در دفاع از نام خلیج فارس و میراث فرهنگی در مقابل رسانه های بیگانه کوشیده اند. یکی از آن افراد سخت کوش دکتر عجم است که  سالها است که نام خلیج فارس را در رسانه های عربی رصد کرده و تحریف کنندگان نام خلیج فارس را با مجادله  مجاب می کند از سال 1379 که اینترنت در ایران رایج شده است تقریبا روزانه  این نام را در رسانه های عرب رصد نموده و به تحریف کنندگان پاسخ  داده است  وی دوستان و دشمنان این نام را بخوبی می شناسد و ناگفته های زیادی در این خصوص دارد.

در سال  1381   پاسخ  به مقاله ای در روزنامه اهرام (به همت عبدالناصر امروز خلیج فارس وجود ندارد) را نوشته بود و از من که سردبیر مجله صنعت  بودم برایش چاپ کنم در مجلاتی که من می شناختم امکان چاپ نیافت ولی سرانجام روزنامه همشهری حاضر شد آن را تحت عنوان"  خلیج ایرانی "  16تا 27 شهریور 1381  چاپ کند البته با حذف بخش راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس در این مقاله  که اولین دفاعیه چند شماره ای ویژه  دفاع از نام خلیج فارس در تاریخ  مطبوعات کشوربود  روز ملی برای خلیج فارس هم مطرح شده بود . 15 شماره این روزنامه توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیسیون سیاست خارجی و کمیسیون فرهنگی  مجلس شورای اسلامی تحویل شد و اولین اقدام عملی برای دفاع از نام خلیج فارس برداشته شد و منجر به صدور دو بخشنامه از سوی  معاون اول رئیس جمهور برای حمایت از نام خلیج فارس در اسفند 1382 و اردیبهشت 1383 گردید. همزمان مطالب سلسله گفتار مذکور به همراه مقاله ای با عنوان برای دفاع از نام خلیج فارس چه باید کرد؟ که یکی از بندهای آن پیشنهاد ثبت  روز ملی خلیج فارس بود دردیماه 81  منتشر شدhttp://parssea./

 وبر روی اینترنت قرار گرفت. وی در دومین همایش همایش ژئوماتیک اردیبهشت 1382 تهران - سازمان نقشه برداری کشور دبیرخانه کمیته بکسان سازی نامهای جغرافیایی/ اسامی جغرافیایی باستانی میراث بشریت پژوهشی در مورد دو نام خلیج فارس و خزر و چالشهای فراروی.چه باید کرد؟ ص 36-37 مجددا ایده  راهکارها روز خلیج فارس را برای حضار تشریح کرد. مقاله ایشان به عنوان پژوهش برتر کنفرانس معرفی شد

http://persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pages&ID=826

http://www.parsijoo.ir/scholar-sitemap/scholar-283.html

 

http://www.civilica.com/Paper-GEO82-GEO82_74.html

 

http://irandanesh.febpco.com/DetEssay.aspx?codeEssay=46888

 

  ایشان با پسوند نام خود زیبد در تاریخ 6/9/2003  برابر با 15 شهریور81 پیشنهاد روز ملی خلیج فارس در ستون پیام ها و چث  سایت پرشن گلف آنلاین  را به بحث عمومی گذاشت و ماههای روی آن گفتگو  و حتی تغییر نام اتوبان قم به خلیج فارس  بحث شد 

http://www.persiangulfonline.org/

ماحصل و نتیجه گیری از گفتگوها در مورد  تصویب روز ملی خلیج فارس در  24 اوت 2004   دوم شهریور 1383 طی مقاله ای منتشرشد:

http://www.persiangulfonline.org/takeaction/pr012805.htm

این مقاله برای سایت ریاست جمهور و سخنگوی وقت دولت و وزارت امورخارجه و شهرداری تهران ارسال شد.

تا  سال 1381 حتی یک جمله در دفاع از نام خلیج فارس در اینترنت به هیچ زبانی وجود نداشت تا سایت پرشن گلف آنلاین منتشر شددکتر عجم  طی مقاله ای در دومین همایش نقشه برداری ژوئوماتیک  کشور- 2001 برابربا 1382 

 

که به عنوان مقاله برتر همان زمان در سایت سازمان نقشه برداری منتشر شد.

http://www.ngdir.ir

http://www.civilica.com/

 و مجدد در حاشیه سخنرانی در اولین همایش کارتوگرافی خلیج فارس دانشگاه تهران اردیبهشت  1383   به اهمیت پاسداری از نام خلیج فارس و راهکارهای یازده گانه  از جمله روز ملی برای خلیج فارس اشاره نمود.

http://www.farsnews.net

ایشان برای اولین بار سال 2002 صفحه ای در ویکی انگلیسی و در سال 82و 83 به ترتیب در ویکی عربی و فارسی صفحه ای برای دفاع از نام خلیج فارس باز کرد. دوستان گمنام  زیادی در نگهداری این صفحات تلاش ستودنی  در مقابل دشمنان این نام به عمل آوردند و اولین صحنه نبرد بر سر نام خلیج فارس در ویکی انگلیسی، سال 2003 و سپس در ویکی عربی انجام شد و دشمنان این نام وادار به عقب نشینی شدند تا اینکه موضوع نشنال جغرافی در آبان ماه 1383 و حماسه اینترنتی ستودنی جوانان ایرانی وتومار (پتیشن آنلاین) 120 هزار امضایی  و دهها هزار ایمیل اعتراضی به این موسسه پیش آمد.

کتاب خلیج فارس نامی کهن تر از تاریخ که از یک نسخه های آن به وزارت امورخارجه(اداره کل اسناد، اداره کل خلیج فارس ، اداره کل حقوقی و دفتر مطالعات ) برای چاپ تحویل شده بود بصورت آنلاین منتشر و شهریور 1383  در 3 هزار نسخه منتشر شد تمامی نسخه های آن رایگان به وزارتخانه ها موسسات علمی آموزشی و از جمله 500 نسخه  برای  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سازمان نقشه برداری،سازمان جغرافیایی،  دانشگاهها و موسسات ارسال   شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه 91 و 92 کتاب به راهکارهای دفاع از نام خلیج فارس اختصاص دارد که پیشنهاد روز ملی خلیج فارس مجددا در آن مطرح شده است.

مطالب آنلاین کتاب مذکور بارها و بارها کپی برداری شده و در روزنامه ها منتشر شده است اما نویسنده اصلی هیچگاه  به این کپی کردن ها اعتراضی نداشته است چون هدف اصلی اطلاع رسانی در خصوص اهمیت این نام کهن بوده است و به همین دلیل  نویسنده بیشتر مقالات خود را در خصوص اهمیت نام خلیج فارس تا سال 1384 بدون نام منتشر نموده است.

در آبان 1383 بدنبال مشاورهای متعدد و تبادل ایمیلهای توجیهی میان اعضا و مدیران سازمان خلیج فارس آنلاین در مورد روز مناسبی برای اعلام روز ملی خلیج فارس از جمله دکتر مجتهد زاده و جواد فخار زاده سرانجام طی نامه ای در دوم بهمن 1383  که در وب سایت و روزنامه شرق  نیز منتشر شد از ریاست جمهور خواستند تا در پاسخ به احساسات ایران دوستانه طرفداران  نام خلیج فارس (که از همه طیف های قومی ایران هستند)روز 9 آذر را به عنوان روز ملی خلیج فارس نام گذاری نمایند.  این نامه برای نهایی شدن نظر کارشناسی از سوی سخنگوی دولت و معاون ریاست جمهور به شورای عالی خلیج فارس در وزارت امورخارجه ارسال شد وکلیت موضوع مورد پذیرش کارشناسان و اعضای شورا قرار گرفت اما در خصوص روز 9 آذر توافق عمومی حاصل نشد  تا  اینکه  توافق همه کارشناسان در شورای عالی انقلاب فرهنگی ، کمیسیون فرهنگی مجلس و کمیته فرهنگی هئیت دولت با روز شکست پرتغالی ها به عنوان روز ملی خلیج فارس حاصل گردید و در  بیست و دوم تیر 1384 این روز بطور رسمی به عنوان روز ملی خلیج فارس به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. که البته خوب است بصورت یک لایحه کامل حمایتی از سوی هئیت دولت به مجلس نیز ارایه شود و بصورت قانون نیز درآید.   

http://www.farsnews.net/printable.php?nn=8302020084

نمونه ای از مباحثات بر سر روز ملی خلیج فارس به همراه تاریخ ثبت شده در اینترنت:

http://www.persiangulfonline.org/asp/forum1/display.asp?messageNo=1&threadID=193

  <!--[if !vml]--><!--[endif]--> dedecate a day to persian gulf by zeebad on 9/6/2003 12:35:59 AM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Farhad on 9/12/2003 3:48:26 AM.
     <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedicate a day to persian gulf by Shahriar Saeedy on 9/12/2003 6:15:13 PM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedicate a day to persian gulf by barzan on 9/17/2003 4:25:18 AM.
           <!--[if !vml]--><!--[endif]--> persia by behzad on 3/14/2005 4:10:51 AM.
     <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Javad Fakharzadeh on 9/17/2003 9:49:07 PM.
        <!--[if !vml]--><!--[endif]--> Re: dedecate a day to persian gulf by Homan on 9/20/2003 3:59:17 AM.

The following message (subject: Re: dedecate a day to persian gulf/ rename all high way ) was posted by M, on 9/30/2003 6:11:27 AM.

On the  29 Esfand FOR THE  first year comemoration of persian gulf  day  I request   all Iranian to rename all high ways to the south part of iran as The “persian gulf”  road for example in tehran the express way to south is called otuban tehran -Qom .
we can call it otuban darya e pars.

تفسیر روزنامه شرق ١۴/١٢/١٣٨٣

روز خلیج پارس

حضور محترم حجت الاسلام آقاى محمد خاتمى
رئیس جمهور گرانقدر جمهورى اسلامى ایران
عالیجناب
ما امضا کنندگان زیر به نمایندگى از طرف سازمان (دفاع از) خلیج پارس www.persiangulfonline.org به دلیل اهمیت ویژه اى که این دریا در زندگى کشورمان داشته و دارد و به دلیل حساسیت هاى فوق العاده اى که به تازگى نسبت به موجودیت ایران در خلیج پارس به وجود آمده است رسماً تقاضا داریم که روز خاصى به عنوان «روز خلیج پارس» روى تقویم ملى کشورمان مشخص شود.سال هاى چندى است که سازمان ما تلاش خود را وقف دفاع از نام تاریخى خلیج پارس (Persian Gulf) کرده و در مبارزات اخیر علیه تلاش بنیاد نشنال جئوگرافیک در زمینه تغییر نام خلیج پارس و شمارى از جزایر ایرانى در آن دریا، پیشگام و پرتلاش بوده است. در حقیقت شمارى از اعضاى ما حدود چهل سال است که در این راستا گام برداشته و تلاش کرده اند. اخیراً دولت جنابعالى به گونه سازنده اى در این مسیر فعال بوده و در دفاع از نام تاریخى خلیج پارس دست به اقدامات سودمندى زده است. در حمایت از این سیاست بوده است که دولت جنابعالى ترجیح داد تلاش و کوشش مثبت را جانشین سکوت غیر سودمند سازد و براى خنثى کردن توطئه هاى دیگران علیه هر آنچه به میراث گرانبهاى ایران مربوط مى شود قامت آراسته کند.اخراج نماینده نشنال جئوگرافیک از ایران و ممنوع کردن ورود نمایندگان آن بنیاد به ایران به دلیل اقدام تجاوزکارانه علیه نام راستین خلیج پارس و حقوق سرزمینى ایران در آن دریا نمونه بارزى از این جهت گیرى سیاسى مثبت دولت جنابعالى بوده است. 
  ما سپاسگزار دولت آن عالیجناب خواهیم بود اگر پیشنهاد سازمان ما در زمینه تعیین و تثبیت یک روز مشخص روى تقویم ملى کشور عزیزمان به منظور بزرگداشت اهمیت خلیج پارس در رابطه با حیات سیاسى و اقتصادى ایران، به عنوان «روز خلیج پارس» مورد حمایت قرارگرفته و به عمل درآید. سازمان ما روز نهم آذرماه را که سالروز پیروزى ملت ایران در بازگرداندن جزایر تنب و ابوموسى به حاکمیت و مالکیت تاریخى ایران است، براى این منظور برگزیده است.این روز ویژه در یک پروسه دموکراتیک از میان چند پیشنهاد دیگر به تصویب اکثریت قاطع اعضا و دیگر علاقه مندان قرار گرفته و از این پس به عنوان «روز خلیج پارس» مورد بزرگداشت آنان خواهد بود.ما به حمایت و تایید این پیشنهاد از سوى آن عالیجناب که حمایتى بسیار مهم و کارساز خواهد بود متکى بوده و از هم اکنون سپاس فراوان خود را پیشکش آن عالیجناب مى کنیم.
ارادتمند
•دفتر هیات اجرایى
دکتر محمد علا استاد دانشگاه ایالتى کالیفرنیا و رئیس هیات مدیره سازمان هاى خلیج فارس (PGO) و میراث ایران(Iran Heritage)
جواد فخارزاده
•مدیر عامل سازمان خلیج فارس- PGO
•هیات مشاوران سازمان خلیج پارس
دکتر پیروز مجتهدزاده- استاد دانشگاه- ایران و بریتانیا
دکتر کاوه فرخ- استاد دانشگاه- کانادا
دکتر داوود رهنى- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر حمید زنگنه- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر محمد نواب- استاد دانشگاه- ایالات متحده
دکتر فرهنگ مهر- استاد ممتاز
تریتا پارسى- رئیس شوراى ایرانیان آمریکایى NIAC
•روابط عمومى
امیر نقشینه پور- کالیفرنیا
مسعود ناصرى- میشیگان
•پژوهش و انتشارات
دانیال پورکسالى- ویرجینیا
 اکبرزاده- سخنگو در ایران
•اعضاى افتخارى
پروفسور ریچارد نلسون فراى- استاد ممتاز و موسس مرکز خاورمیانه دانشگاه  هاروارد
ترنس وارد- مولف کتاب «در جست وجوى حسن»

 
 

The following message (subject: dedecate a day to persian gulf) was posted by zeebad, on 9/6/2003 12:35:59 AM.

suporter of the heritage Name of  the persian gulf  have decided to annonce 19 March( 29Esfand)as persian gulf day because on this day 1329= 1950
lawfuly wealth and oil of Iranian coast in Persian Gulf had returned to iranian nation. and this lawful act angered BP and UK representative in persian gulf so that they deceided unlawfuly to change a heritage name that have the roote in ansiant history for revenge.
for  more info please  refer to the article (conspiracy to change a heritage name2001) persian gulf.

 

The following message (subject: Re: dedecate a day to persian gulf) was posted by Javad Fakharzadeh, on 9/17/2003 9:49:07 PM.

 I agree to dedicate the March 19 as the Persian Gulf Day. England and their puppets cannot change the spirit of a nation for selfish reasons. History will record their misbehavior and it will hunt them like a bumerange.

 

Letter to President Khatami about Persian Gulf Day

Persian Gulf Day: November 30 (9 Azar) (31 August, 2004)


فردی که مدعی شده است در زمستان 83 این ایده به ذهنش رسیده و آن را برای استانداری هرمزگان فرستاده است باید بداند که موافقت اولیه  با روز ملی خلیج فارس از سوی سخنگوی وقت دولت و همچنین معاون اول رئیس جمهور در آبان 83 اخذ شده بود تنها نکته باقی مانده موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تعیین یکی از سه روز پیشنهاد شده  بود. در این خصوص نامه اعلام وصول کتاب آقای عجم از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 24 آبان 83 و رئیس مجلس شورای اسلامی در 25 آذر و نیز اعلام وصول کتاب ارسالی ایشان به سازمانها و وزارتخانه های دیگر نیز جزو اسناد ما است . در بهمن ماه 83 روزنامه شرق، نامه مورخ 2 بهمن 83

/ 2 نظر / 54 بازدید

نام ملي خليج فارس به سال 1381 بر مي گردد. و پيشنهاد دهنده هرمزگاني نام خليج فارس يك دروغ محض است. لطفا راجع به خبري كه مي نويسيد يك ذره تحقيق كنيد. اين مطلب را بخوانيد http://parssea.persianblog.ir/1389/2/

همایش ملی

http://irandanesh.febpco.com/DetEssay.aspx?codeEssay=46888 پیشنهاد روز ملی خلیج فارس همایش ملی اولین همایش ملی ژئوماتیک ایران اردیبهشت 1382 و درسخنرانی و مقاله" اسامي جغرافيايي باستاني ميراث بشريت صفحه-26- 27] و 15/02/13